2022-06-09

Jaka emerytura bez lat pracy? Dowiedz się więcej

Dowiedz się, ile lat trzeba przepracować, aby dostać emeryturę.

Jaka emerytura bez lat pracy? Dowiedz się więcej

Przejście na emeryturę oznacza możliwość zakończenia pracy zawodowej i pobierania comiesięcznego świadczenia w kwocie, jaką określa się na podstawie liczby przepracowanych lat i wysokości odprowadzonych składek. Dla każdego kwota ta będzie wyliczona indywidualnie. Co więcej, wiek emerytalny obowiązujący w Polsce jest różny dla mężczyzn i kobiet. Jak wyglądają świadczenia emerytalne w kraju? Czy emerytura dla osób, które nie pracowały, jest możliwa? Odpowiadamy!

Ile lat trzeba przepracować, żeby dostać emeryturę?

System emerytalny w Polsce jest dokładnie określony przez Ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku osób, które urodziły się jeszcze przed 1949 rokiem, obowiązują świadczenia emerytalne oparte na zasadach sprzed wprowadzonej reformy (ta miała miejsce w 1999 roku). Składki osób urodzonych już po 1949 roku podlegały natomiast rozdziałowi na dwa systemy. Część z nich trafiała na konto indywidualne prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Drugą część uzyskiwał natomiast Otwarty Fundusz Emerytalny. Na mocy kolejnych zmian prawnych w Polsce od 2014 roku OFE stał się opcją dobrowolną. Oznacza to, że można z niego korzystać, ale nie ma takiego obowiązku.

Co warto wiedzieć na temat funduszy gromadzonych w ramach działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Środki odprowadzane na konto podlegające kontroli ZUS są waloryzowane. Wskaźnik waloryzacji jest natomiast ogłaszany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Oznacza to zmiany wartości pieniędzy w zależności od sytuacji gospodarczej kraju. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja ze środkami zgromadzonymi w ramach Otwartego Funduszu Emerytalnego. W ich przypadku największe znaczenie ma wartość instrumentów finansowych, w które dana jednostka zainwestowała.

Żeby zrozumieć system działania konta w ZUS, warto posłużyć się konkretnymi danymi. W 2022 roku wskaźnik waloryzacji dla funduszy zgromadzonych na kontach ZUS wynosi 107%. W praktyce pozwoliło to na zwiększenie wypłacanych miesięcznych świadczeń emerytalnych od marca 2022 roku nawet o około 88 złotych.

Ile lat trzeba płacić ZUS, aby dostać emeryturę? Zgodnie z podstawowymi założeniami prawnymi określony jest tak zwany minimalny okres odprowadzania składek, czyli staż pracy. Ile lat trzeba przepracować, żeby dostać emeryturę? Jest to obecnie 20 i 25 lat – kolejno dla kobiet oraz mężczyzn. Odprowadzanie składek to jedno, liczy się również wiek danej osoby. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi na terenie Polski przepisami mężczyźni mogą przejść na emeryturę w wieku 65 lat, natomiast kobiety w wieku 60 lat. W praktyce jednak minimalny okres składkowy do emerytury na poziomie 20 i 25 lat odprowadzania składek do ZUS-u wiąże się często z otrzymaniem najniższych świadczeń. Te dla wielu osób nie są wystarczające, aby żyć na godnym poziomie. Dlatego też im dłuższy staż pracy, tym wyższe świadczenia emerytalne. Część zainteresowanych decyduje się również na wydłużenie okresu pracy. Dla przykładu mężczyźni, którym pozwala na to zdrowie, mogą zdecydować się na pracę nawet do 70 roku życia.

Emerytura po 5 latach pracy – czy to się opłaca?

Przejście w stan spoczynku zawodowego, czyli na emeryturę, nie zawsze jest korzystne z punktu finansowego. Dlatego na rynku pracy można spotkać wiele osób, które nawet po osiągnięciu wieku emerytalnego decydują się na dalszą aktywność zawodową. Często zastanawiają się one, czy należy się im wyższa emerytura po 5 latach pracy, które miały miejsce po osiągniętym wieku emerytalnym? Jest to dla nich zdecydowanie korzystniejsza opcja gwarantująca wyższe świadczenie.

Prawo do emerytury przez wiele osób postrzegane jest jedynie jako granica, która daje im pewne przywileje. Spora część tych, którzy przepracowali dostatecznie długo i kwalifikują się wiekowo do przejścia na zasłużoną emeryturę, decyduje się w dalszym ciągu na pracę zawodową. Emerytura po 5 latach pracy po prostu się im opłaca.

Emerytura z ZUS-u a krótki okres pracy to jeden z częstych problemów. Jednak większy stanowią niskie świadczenia, na które mogą liczyć emeryci w momencie, w którym mogą już ją otrzymać. Przy zarobkach na poziomie najniższej krajowej świadczenia emerytalne często oscylują w okolicy 50% tej sumy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na wysokość przyznawanej emerytury składają się:

  • staż pracy,
  • wysokość odprowadzanych składek.

Na podstawie tych dwóch elementów gromadzony jest kapitał danej osoby, który następnie wypłacany jest w formie świadczeń emerytalnych. Ci, którzy decydują się w dalszym ciągu pozostawać aktywnymi zawodowo, cały czas odprowadzają składki, a tym samym wysokość kapitału rośnie. Dodatkowo zmniejsza się szacowany przez ZUS czas życia danej osoby na emeryturze. Krótszy okres wypłacania świadczeń emerytalnych zwiększa ich wysokość. Dzięki temu w praktyce po 5 latach pracy na emeryturze możliwe jest nie tylko zwiększenie swojego kapitału, ale automatycznie zwiększenie świadczeń miesięcznych, jakie będzie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ile jest warte Twoje życie? Chroń siebie i swoich bliskich już od 30 zł

Korzyści, jakie niesie za sobą dodatkowy staż pracy w wieku emerytalnym, są ogromne. Warto natomiast posłużyć się przykładami, które je dokładnie obrazują. Wzorcem w tym przypadku może być statystyczny mężczyzna, który przez okres swojego stażu pracy zgromadził 350 tysięcy złotych kapitału, a na emeryturę przechodzi w wieku 65 lat. Wówczas może on liczyć na świadczenia wynoszące około 1600 złotych. Suma ta nie jest wysoka, biorąc pod uwagę kwoty, jakie należy przeznaczyć na miesięczne utrzymanie, leki i inne wydatki. Pozostając zatem w pracy przez kolejne 5 lat, zwiększa on swój kapitał przy jednoczesnym skróceniu okresu wypłacanych świadczeń. Tym sposobem wzrasta miesięczna kwota, którą będzie otrzymywać po przejściu na emeryturę. Kolejne 5 lat pracy bez pobierania świadczeń emerytalnych pozwala na podniesienie wysokości świadczenia nawet o 1500 złotych. Wówczas miesięcznie może otrzymywać nawet ponad 3 tysiące złotych, co pozwala na godne życie bez obawy o brak funduszy na najważniejsze wydatki, jak np. utrzymanie mieszkania, opłacenie rachunków czy jedzenie.

Osiągnięty wiek emerytalny a brak lat pracy – co zrobić w takiej sytuacji?

W niektórych przypadkach może dochodzić do sytuacji, kiedy osoba osiąga wiek emerytalny, a nie ma minimalnego stażu pracy. Jest to spowodowane wieloma różnymi czynnikami. Młodzi ludzie często pracują na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenie. Te nie przewidują składek emerytalnych, nie są więc brane pod uwagę przy wyliczaniu staży pracy. Może także zdarzyć się, że dana osoba straciła pracę, wówczas jednak może zarejestrować się jako bezrobotny. Jakiej emerytury bez lat pracy można się spodziewać? Wymiar stażu pracy rzutuje w bezpośredni sposób na wysokość miesięcznego świadczenia emerytalnego wypłacanego danej osobie. W praktyce oznacza to, że im więcej lat pracy, podczas których odprowadzane były składki emerytalne, tym większy zgromadzony kapitał i wyższe świadczenia. Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, jednak nie odprowadzały należycie długo składek, mogą liczyć na świadczenie emerytalne. Muszą być jednak świadome tego, że jego wysokość będzie adekwatna do zgromadzonego kapitału.

Jaka emerytura po 10 latach pracy? Czy pracownik może liczyć na świadczenia?

Krótki staż pracy, a emerytura to spory problem wielu osób. Zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn wyznaczony jest minimalny próg związany ze stażem pracy. Jak w takim przypadku wyglądają emerytury dla osób, które mają przepracowane zaledwie 10 lat? Niestety ZUS nie przewiduje możliwości wypłacenia im standardowego świadczenia. W praktyce oznacza to, że osoba z 10-letnim stażem pracy może liczyć jedynie na świadczenie w wysokości około 600 złotych brutto, które często traktowane jest jak zasiłek. Zatem odpowiedź na pytanie, czy dostanę emeryturę po 10 latach pracy, jest negatywna. Nie można liczyć na pełne świadczenie emerytalne.

Równie często pojawiającym się pytaniem jest to dotyczące 16 lat pracy. Jaka emerytura wówczas przysługuje danej osobie? Jest to dokładnie taka sama sytuacja jak w przypadku stażu 10-letniego. W dalszym ciągu nie spełnia się podstawowego kryterium do otrzymywania najniższej emerytury krajowej, dlatego można liczyć jedynie na skromną sumę, której wysokość została już wspomniana.

Jaka emerytura po 30 latach pracy przy najniższej krajowej w Polsce?

Niektórzy pracownicy mogą zdecydować się na przejście na emeryturę już po 30 latach pracy. Po tak długim okresie pracy emerytura przysługuje zarówno kobietom, jak i mężczyznom. Jeżeli tylko spełniają kryteria wiekowe, mogą zakończyć aktywność zawodową i otrzymywać pewne, comiesięczne świadczenie. Jednak czy takie rozwiązanie jest dla nich korzystne? Decyzja o przejściu na emeryturę po 30 latach pracy jest kwestią indywidualną. Nie zawsze jest to najkorzystniejsze rozwiązanie dla pracownika – nawet jeżeli nie dotyczy go krótki staż pracy, a emerytura mu już przysługuje. Jeżeli otrzymywał najniższą krajową przez lata, nie powinien spodziewać się wysokich świadczeń.

Osoby aktywne zawodowo powinny również zadbać o swoje zdrowie. Brak przerw w pracy spowodowanych zwolnieniami lekarskimi działa na korzyść danego pracownika. Odprowadzane są wówczas maksymalne składki. Ubezpieczenie zdrowotne to absolutna podstawa gwarantująca dostęp do bezpłatnego leczenia. Warto natomiast pamiętać, że wyróżnia się również ubezpieczenie chorobowe – dotyczy ono możliwości otrzymywania środków na czas trwania danego leczenia. Bardzo często osoby prowadzące własną działalność gospodarczą rezygnują z jego opłacania, gdyż nie jest ono wymagane w takiej sytuacji. Warto jednak przemyśleć tę sprawę. Kwota składki jest zwykle niewielka, a w razie niezdolności do pracy straty mogą być znacznie wyższe. Dochodzi do tego także stres wynikający z braku pewności, jak będzie wyglądało dalsze życie.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Najniższa emerytura po 65 roku życia – ile obecnie wynosi?

Jaka jest minimalna emerytura przysługująca po ukończeniu 65 roku życia? Zgodnie z prowadzonymi przez ZUS statystykami w 2022 roku najniższe świadczenie emerytalne plasuje się na poziomie 1338,44 zł. Zgodnie z informacjami, jakie podaje ZUS, inne najniższe świadczenia w 2022 roku wyglądają następująco:

  • emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna – 1338,44 zł;
  • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 1003,83 zł;
  • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa – 1606,13 zł;
  • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 1204,60 zł.

Osoby świadomie myślące o swojej przyszłości mogą odpowiednio wcześnie podjąć kroki, dzięki którym możliwe będzie zabezpieczenie się na starość. Jednym z często stosowanych rozwiązań jest możliwość zainwestowania oszczędności na dogodnych warunkach, dopasowanych do oczekiwanego zwrotu. Wciąż jest to mało popularne rozwiązanie, chociaż pozwala na gromadzenie większych oszczędności, które można wykorzystać w wieku emerytalnym.

Coraz więcej osób bierze pod uwagę specjalne ubezpieczenia z gwarancją emerytury. To dobrowolne usługi, na które może zdecydować się tak naprawdę każdy. Wystarczy znaleźć towarzystwo ubezpieczeniowe, które ma taką opcję w swojej ofercie. Dobrym pomysłem jest także skorzystanie z pomocy doradcy finansowego, który pomaga załatwić wszelkie formalności. Osoba zainteresowana podpisuje umowę z firmą i co miesiąc odprowadza określoną przez siebie kwotę na indywidualne konto. Składki bywają różne i zależą od indywidualnych możliwości. Może to być od 200 do nawet 1000 złotych. Po upływie czasu określonego w umowie można liczyć na wypłatę tak zwanej dodatkowej emerytury, poza świadczeniem należnym z ZUS-u.

Jaką emeryturę bez lat pracy można otrzymać? Dodatkowe rozwiązania

Prawo do emerytury bez stażu pracy zasadniczo nie istnieje. Świadczenie wylicza się bowiem wyłącznie na podstawie zgromadzonego przez daną osobę kapitału. Jeżeli ta nigdy nie podjęła się zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, to nie może otrzymać świadczenia na takich zasadach jak osoby, które przepracowały kilkadziesiąt lat. W tym przypadku bardzo często może dochodzić również do kuriozalnych sytuacji, zwłaszcza kiedy zainteresowany był zarejestrowany jako osoba bezrobotna lub podejmował pracę przez bardzo krótki czas – kilka tygodni, miesięcy. Wówczas – nawet mimo braku właściwego stażu pracy w Polsce – może starać się o emeryturę. Rekordem z 2021 roku było świadczenie w wysokości 3 groszy.

Bez stażu pracy nie można więc liczyć na minimalnie świadczenie emerytalne. Rozwiązaniem dla takiej sytuacji jest skorzystanie z prywatnej emerytury. Jest to wspomniane już rozwiązanie, które polega na konieczności zgromadzenia własnego kapitału, np. za pośrednictwem usługi oferowanej przez jedno z towarzystw ubezpieczeniowych. Można też skorzystać z opcji, jaką jest IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne. To także propozycja, która pozwala zbudować poduszkę finansową na przyszłość. Niezależnie od rozwiązania, jakie się wybierze, im wcześniej zacznie się odkładać pieniądze z myślą o własnej emeryturze, tym większą sumę można zgromadzić po kilkudziesięciu latach.

Prywatna emerytura to opcja, na którą może zdecydować się każdy. Co oznacza ona dla osób, którym należy się świadczenie z ZUS-u? Takie osoby będą otrzymywały podwójny zastrzyk gotówki. Lata oszczędności zwrócą się więc i pozwolą im na godne życie.

Osoby bez emerytury – czy to możliwe?

Wiele osób zastanawia się, czy może dojść do sytuacji, w której senior po osiągnięciu wieku emerytalnego i niespełnieniu wymagań związanych ze stażem pracy pozostanie bez świadczeń emerytalnych. Niestety osoby takie nie mają możliwości uzyskania prawa nawet do najniższych stawek emerytalnych. Mogą one liczyć jedynie na fundusze, jakie zgromadziły przez dany okres. W niektórych przypadkach wypłaty są więc wyjątkowo małe. Wówczas  można starać się o różnego rodzaju zasiłki. Te jednak nie wiążą się ze świadczeniami emerytalnymi.

Emerytura dla osoby, która nigdy nie pracowała – czy bezrobotny może uzyskać emeryturę?

Ciekawym przypadkiem są także osoby, które uzyskały wiek emerytalny, ale nigdy nie pracowały. Jeżeli były one zarejestrowane jako bezrobotni w urzędzie pracy, to czas ten wlicza się w staż pracy. W chwili osiągnięcia wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę taka osoba zostaje jednak automatycznie skreślona z listy. Może liczyć na niewielką emeryturę. W praktyce ta jednak bywa niewystarczająca, aby się za nią utrzymać. Wiele osób poszukuje wówczas dorywczej pracy, aby  podnieść swój standard życia i mieć możliwość opłacania składek do ZUS-u.

Ubezpieczenie dopasowane do każdych potrzeb

Osoby, które świadomie myślą o zdrowiu swoim oraz bliskich, poza zadbaniem o emeryturę powinny zdecydować się na dodatkowe ubezpieczenie. Jest to zabezpieczenie, dzięki któremu w razie nieszczęśliwego wypadku można ochronić swoich bliskich i zapewnić im niezbędne fundusze. Warto sprawdzić szeroką ofertę ubezpieczeń na życie i zdrowie i wybrać najlepszą opcję dla siebie. Często korzystne jest porównanie propozycji więcej niż jednego ubezpieczyciela. W razie jakichkolwiek pytań warto skontaktować się ze specjalistami, którzy rozwieją wszelkie wątpliwości i pomogą w wyborze najkorzystniejszego rozwiązania.

Oceń artykuł

3.63
(8)

Wpisz datę końca polisy

  • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
  • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku