2022-01-07

Ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe, dlaczego warto odprowadzać składki?

Czym jest ubezpieczenie zdrowotne i chorobowe?

Ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe, dlaczego warto odprowadzać składki?

Każdy pracujący odprowadza składkę zdrowotną. Takie ubezpieczenie uprawnia do korzystania z publicznej służby zdrowia. Większość pracujących odprowadza również składki na ubezpieczenie chorobowe. Czym one się różnią i przed czym zabezpieczają? Czy publiczna służba zdrowia jest wystarczająca?

Co to jest ubezpieczenie zdrowotne?

Ubezpieczenie zdrowotne to ubezpieczenie, które gwarantuje Ci świadczenie opieki zdrowotnej i ochronę Twojego zdrowia. W ramach obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego masz prawo do bezpłatnego leczenia, rehabilitacji, pobytu w szpitalu, w sanatorium oraz profilaktyki zdrowotnej. W Polsce podobnie jak w wielu innych krajach europejskich, ubezpieczenia zdrowotne można podzielić na obowiązkowe i dobrowolne.

Kto płaci ubezpieczenie zdrowotne? Obowiązkowe składki na ubezpieczenie zdrowotne są odprowadzane przez naszego pracodawcę, w przypadku, kiedy jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę lub umowę zlecenie. Z kolei składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne są opłacane przez Ciebie, w momencie podjęcia decyzji o wykupieniu dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Może być to opłata za prywatny abonament medyczny lub inne formy zabezpieczenia.

Komu przysługuje obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne?

Większość z nas podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Ustawa wymienia kilkadziesiąt grup osób podlegających ubezpieczeniu. Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne przysługuje m.in.:

 • pracownikom, czyli wszystkim osobom zatrudnionym na umowę o pracę;
 • rolnikom i ich domownikom;
 • osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą;
 • osobom wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia;
 • bezrobotnym zarejestrowanym w Urzędzie Pracy;
 • osobom pobierającym zasiłek stały Pomocy Społecznej;
 • emerytom i rencistom;
 • uczniom i studentom;
 • osobom duchownym;
 • żołnierzom, policjantom, funkcjonariuszom;
 • posłom, senatorom, sędziom, prokuratorom.

Co to jest ubezpieczenie chorobowe?

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne to nie jedyne ubezpieczenie, które ma nas chronić w przypadku utraty zdrowia. W przypadku zatrudnienia w grę wchodzi jeszcze obowiązkowa składka chorobowa. Co daje takie ubezpieczenie? Ubezpieczenie chorobowe wchodzi w skład ubezpieczeń społecznych i chroni pracowników w przypadku niezdolności do wykonywania obowiązków z powodu choroby. Chroni więc przed utratą dochodów w razie choroby, ciąży i porodu, a także opieki nad chorym dzieckiem. W ramach ubezpieczenia chorobowego mamy prawo otrzymać zasiłek, pomimo niezdolności do pracy, czyli otrzymujemy środki na życie, mimo że nie wykonujemy swoich obowiązków.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Czy ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe dla wszystkich osób pracujących na umowę o pracę. Składki chorobowe w tym wypadku odprowadza pracodawca. Natomiast w przypadku umowy zlecenia składka chorobowa nie jest już obowiązkowa. W takim przypadku możesz się ubezpieczyć dobrowolnie, składając wniosek do pracodawcy o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, który ma obowiązek przyjąć ten wniosek.

Wynagrodzenie a zasiłek chorobowy – kto je wypłaca?

Wypłata wynagrodzenia chorobowego jest najczęściej niższą kwotą niż nasza standardowa pensja. Kwota ta uzależniona jest od tego, jakie są przyczyny niemożności wykonywania pracy. Wynagrodzenie chorobowe otrzymujemy na podstawie zwolnienia lekarskiego, czyli zaświadczenia, które stwierdza czasową niezdolność do pracy z powodu choroby lub pobytu w szpitalu. Czy wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy jest tym samym? Nie do końca. Wynagrodzenie chorobowe wypłaca nam pracodawca, a zasiłek chorobowy jest wypłacany na nasze konto przez ZUS. Składka chorobowa chroni nas w obu tych przypadkach, ale zmienia się płatnik.

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje za pierwsze 33 dni choroby. W przypadku osób, które skończyły 50 lat, okres ten wynosi 14 dni w danym roku kalendarzowym. Trochę inaczej to wygląda, kiedy przyczyną niezdolności do pracy jest wypadek przy pracy lub choroba zawodowa. W takim przypadku już od pierwszego dnia pobytu na zwolnieniu przysługuje zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS. Jak długo może być wypłacany zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy może być wypłacany przez 182 dni. Tylko w przypadku niezdolności do pracy z powodu ciąży lub gruźlicy okres ten może trwać dłużej, czyli do 270 dni.

Jak jest naliczane wynagrodzenie chorobowe?

W zasadzie mamy dwie możliwości sposobu naliczania wynagrodzenia chorobowego. Może być to 80 proc. średniego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy albo 100 proc. średniego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy. Z tym że 100 proc. średniego wynagrodzenia bierze się pod uwagę tylko w przypadku ciąży i wypadku w pracy. Pod pojęciem wypadku w pracy rozumie się również wypadek w drodze do lub z pracy. Korzystniejszy sposób naliczania wynagrodzenia chorobowego dotyczy również nieobecności w pracy z powodu poddawania się przez zatrudnionego badaniu dla dawców szpiku czy pobytu w szpitalu w związku z oddawaniem narządów.

Ubezpieczenie społeczne i składka zdrowotna 2021

Każdy pracodawca musi obowiązkowo płacić składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne swoich pracowników. W zakres ubezpieczenia społecznego wchodzi ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie rentowe, wypadkowe i emerytalne. Jak naliczane są te składki? Na podstawie wynagrodzenia brutto wraz ze wszystkimi dodatkami pieniężnymi, stanowią więc odpowiedni procent od naszego wynagrodzenia. Jak to wygląda w praktyce?

Ubezpieczenie emerytalne

W przypadku ubezpieczenia emerytalnego składka wynosi 19,52 proc. podstawy.

Ubezpieczenie rentowe

To ubezpieczenie stanowi 8 proc. podstawy.

Ubezpieczenie wypadkowe

Składka ubezpieczenia wypadkowego uzależniona jest od liczby ubezpieczonych w firmie i od branży, w jakiej firma działa.

Ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenie chorobowe to składka w wysokości 2,45 proc. podstawy. Co ze składką zdrowotną? Składka zdrowotna to 9 proc. podstawy, ale nie jest to ta sama podstawa co w przypadku ubezpieczeń społecznych. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie społeczne a zdrowotne, różnica polega nie tylko na wysokości składki, ale również sposobie jej naliczania. Podstawą składki zdrowotnej jest wynagrodzenie brutto pracownika pomniejszone o 13,71 proc., czyli o tyle, ile wynoszą wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracownika. Są to odpowiednio:

 • 9,76 proc. na ubezpieczenie emerytalne;
 • 1,5 proc. na ubezpieczenie rentowe;
 • 2,45 proc.na ubezpieczenie chorobowe.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – czy warto?

Składka chorobowa a zdrowotna to dwa różne zabezpieczenia. Ubezpieczenie zdrowotne umożliwia bezpłatne leczenie natomiast ubezpieczenie chorobowe to zapewnienie pieniędzy na czas tego leczenia. Osoby, które pracują na umowach cywilnoprawnych lub prowadzą własną działalność gospodarczą, nie mają obowiązku płacenia ubezpieczenia chorobowego, ponieważ w tym przypadku nie jest ono obowiązkowe. Niektórzy więc nie decydują się na jego opłacenie.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

 Jeśli przedsiębiorca lub zleceniobiorca nie przystąpi do ubezpieczenia chorobowego, to musi pamiętać o tym, że z ubezpieczeń społecznych nie przysługują mu takie świadczenia jak zasiłek w razie choroby czy opieki nad chorym dzieckiem. Składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi tylko 2,45 proc. wynagrodzenia, więc z pewnością nie warto z takiego ubezpieczenia rezygnować. Straty spowodowane niemożnością wykonywania pracy mogą być duże i nigdy nie wiadomo, jakie zdarzenia losowe staną się naszym udziałem. Ten problem oczywiście nie dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ponieważ dla nich ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe.

Jakie świadczenia gwarantuje ZUS w ramach ubezpieczenia chorobowego?

Co daje ubezpieczenie chorobowe? To przede wszystkim prawo do płatnego zwolnienia, gdy będziemy niezdolni do pracy z powodu choroby oraz:

 • prawo do zasiłku opiekuńczego;
 • prawo do wypłacania świadczenia rehabilitacyjnego;
 • prawo do wypłacenia świadczenia macierzyńskiego.

Co daje składka zdrowotna?

Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe. Dla każdego, kto jest zatrudniony na umowę o pracę, umowę-zlecenia, prowadzi działalność gospodarczą, jest emerytem lub osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy. W przypadku, jeżeli dana osoba nie ma tytułu do ubezpieczenia, powinna zostać do niego zgłoszona jako członek rodziny. Niezależnie od tego, ile osób z rodziny zgłosimy do ubezpieczenia, składka nie będzie większa i będzie wynosić w dalszym ciągu 9 proc. od podstawy obliczeniowej. Jeśli ktoś nie może zostać ubezpieczony jako członek rodziny, wtedy również warto przystąpić do tego ubezpieczenia dobrowolnie, ponieważ uchroni to nas przed ewentualnymi kosztami za pobyt w szpitalu i opiekę medyczną.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne – co to jest?

Niezależnie od składek, jakie oddajemy na ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne, publiczna opieka medyczna nie zawsze spełnia nasze oczekiwania. Głównym problemem są długie kolejki do lekarzy specjalistów. Pomoc lekarska w przypadku wielu zachorowań jest potrzebna natychmiast, więc czekanie pół roku na pomoc kardiologa czy endokrynologa nie jest dobrym rozwiązaniem. Dlatego coraz więcej osób i firm decyduje się na prywatne ubezpieczenie medyczne. Ubezpieczenie prywatne daje możliwość konsultacji z lekarzem specjalistą w ciągu kilkudziesięciu godzin, ale nie tylko. Takie ubezpieczenie może mieć różne zakresy i różne możliwości rozszerzenia, w zależności od kwoty składki. Prywatne ubezpieczenie może nas również chronić w przypadku choroby i braku możliwości wykonywania pracy.

Czy warto wykupić prywatne ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne?

Niepubliczne centra medyczne oferują specjalne pakiety, w ramach których można skorzystać z prywatnej opieki medycznej. Trzeba jednak pamiętać, że te pakiety, mimo że zapewniają szybki dostęp do specjalistów, są o wiele węższe od tego, z czego możemy skorzystać w ramach NFZ-etu. W ramach prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, w odróżnieniu od publicznej służby zdrowia, zapewnimy sobie wyższy poziom obsługi pacjenta. Koszt prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego może być różny.

W zależności od wysokości abonamentu dostajemy inny zakres świadczeń. Jeżeli dysponujesz odpowiednimi środkami finansowymi, to z pewnością warto na prywatne ubezpieczenie zdrowotne się zdecydować. Da Ci to poczucie bezpieczeństwa i gwarancję otrzymania szybkiej pomocy. W żadnym wypadku nie warto rezygnować z ubezpieczenia zdrowotnego i chorobowego, które zapewni Ci dostęp do publicznych usług medycznych.

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne

Główną zaletą prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego jest szybki dostęp do lekarzy specjalistów i brak konieczności rejestracji w długich kolejkach. Pod tym względem niestety system publicznej służby zdrowia ma ogromne braki. Teoretycznie mamy zagwarantowaną opiekę medyczną, natomiast nie mamy zagwarantowanego szybkiego dotarcia do specjalisty, który może być nam potrzebny. Poza tym, takie ubezpieczenie można z powodzeniem dostosować do sytuacji życiowej, w której akurat się znajdujemy. Dlatego prywatne ubezpieczenie medyczne cieszy się tak dużą popularnością.

Chcesz zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę? Skorzystaj z naszego kalkulatora, porównaj polisy i znajdź idealne ubezpieczenie dla siebie!

Istnieje wiele różnych wariantów prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli chcesz zabezpieczyć siebie i swoich bliskich na każdą ewentualność, taką jak nagły wypadek, niezdolność do pracy czy poważne zachorowanie, warto pomyśleć o dodatkowej polisie. W przypadku pytań i wątpliwości – skontaktuj się z nami. Chętnie porozmawiają z Tobą pracownicy naszej infolinii lub agenci ubezpieczeniowi w placówkach CUK. Pomogą Ci wybrać najkorzystniejsze ubezpieczenie i dopasują je do Twoich potrzeb. Zakres ochrony ubezpieczeniowej tego typu polisy jest naprawdę duży. Możesz zdecydować się m.in. na:

 • ubezpieczenie zdrowotne;
 • ubezpieczenie na życie;
 • NNW ucznia i studenta;
 • ubezpieczenie od niezdolności do pracy.

Możliwości zabezpieczenia siebie i rodziny jest naprawdę dużo i z pewnością znajdziesz wariant ubezpieczenia, który spełni Twoje oczekiwania. My zadbamy o to, żebyś znalazł najlepszą ofertę na rynku. Zapraszamy!

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku