2022-10-20

Bezpieczeństwo na drodze – ile wypadków jest w Polsce?

Czy polscy kierowcy jeżdżą bezpiecznie?

Bezpieczeństwo na drodze – ile wypadków jest w Polsce?

Stajemy się coraz bardziej mobilni i mamy więcej samochodów na drogach w Polsce – tak wynika z raportu przedstawionego przez Policję. Niestety, większa liczba aut przekłada się na też na częstsze wypadki. W 2021 roku sytuacja wyglądała lepiej niż w poprzednich latach, lecz nadal do zdarzeń drogowych w Polsce dochodzi bardzo często, jesteśmy krajem z jedną z najwyższych liczb ofiar śmiertelnych. Zobacz, gdzie i kiedy najczęściej dochodzi do wypadków i jak się zabezpieczyć przed ich skutkami.

Liczba wypadków w Polsce – 2020 a 2021 rok

Nie ma dnia, żeby na polskich drogach nie doszło do zdarzenia samochodowego, w którym są ofiary. Wpływ na to ma wiele czynników. Jednym z nich jest zwiększenie ruchu nie tylko aut osobowych, lecz także ciężarówek i motocykli. W ciągu 10 lat liczba samochodów wzrosła aż o 38%, w 2012 roku na polskich ulicach znajdowało prawie 25 mln aut. Dla porównania, w 2021 roku było ich ponad 34 mln. Wzrostowy trend liczby aut w Polsce utrzymuje się zresztą od lat 90. XX wieku.

Duża liczba pojazdów na też wpływ na liczbę wypadków. Niestety, w Polsce cały czas dochodzi do dużej liczby tego typu zdarzeń drogowych, chociaż w ostatnich latach tendencja jest spadkowa. Czy można zatem powiedzieć, że bezpieczeństwo na drodze wygląda znacznie lepiej? Według statystyk, na pewno tak. Na tle Europy również Polska wypada całkiem nieźle. Wciąż jednak patrząc na liczby, zdajemy sobie sprawę, że kryją się pod nimi ludzkie życia.

Liczba ofiar wypadków drogowych w Polsce 2021 jest niższa niż w poprzednich latach, co obrazuje poniższa tabela:

201920202021

wypadki

30 288

23 540

22 816

zabici

2 909 

2 491

2 245

ranni

35 477

26 463

26 415

Jak widać w tym zestawieniu, coraz rzadziej dochodzi do tego typu zdarzeń, w poprzednim roku było ich o niemal 25% mniej niż w 2019. Liczba wypadków w Polsce 2020 również była wyższa niż w 2021.

Na drogach ginie też coraz mniej osób. W 2012 roku na polskich drogach zginęło 3571 osób. W 2021 roku ta liczba spadła o ponad 30%. Liczba ofiar wypadków drogowych w Polsce 2020 w porównaniu do innych krajów jest bardzo duża. W 2020 roku najwięcej osób na drogach zginęło w Niemczech (2719) i we Francji (2538). Jednak biorąc pod uwagę wskaźnik zabitych na 100 wypadków, Polska znajduje się na pierwszym miejscu z wynikiem 10,6, jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę zgonów w wypadkach samochodowych w 2020. Dla porównania ten współczynnik dla Niemiec wynosi 1,0 a dla Francji 5,6.

Co ciekawe, liczba zgłoszonych kolizji drogowych w 2021 jest wyższa niż w poprzednim:

 • 2019: 455 454
 • 2020: 382 046
 • 2021: 422 627

Pamiętaj też, że jako kierowca masz obowiązek posiadania ważnej polisy OC. To ona zabezpiecza osoby poszkodowane w wypadku. Jeśli w kolizji nikt nie ucierpiał, a straty są widoczne tylko w pojazdach, to wystarczy spisać oświadczenie sprawcy. Warto też mieć wykupioną polisę AC, pozwoli Ci pokryć koszty naprawy Twojego samochodu, jeśli to Ty spowodowałeś kolizję.

W jakich województwach jest najwięcej wypadków?

Bezpieczeństwo na drodze powinno być absolutnym priorytetem. Jednak na drogach nietrudno znaleźć kierowców, którzy swoją brawurową jazdą narażają innych na niebezpieczeństwo. Zastanawiasz się, w jakim miejscu wydarza się największa liczba wypadków drogowych w Polsce? Biorąc pod uwagę liczbę wypadków, to w 2021 roku najwięcej z nich miało miejsce w województwie wielkopolskim.

Oto 5 województw z największą liczbą tego typu zdarzeń:

 • wielkopolskie: 2409,
 • łódzkie: 2306,
 • małopolskie: 2239,
 • śląskie: 2203,
 • mazowieckie (bez KSP): 1836.

Na drugim biegunie pod względem wypadków znajdują się województwa:

 • lubuskie: 540,
 • opolskie: 537,
 • podlaskie: 433.

Trudno wysnuwać wnioski na podstawie samej liczby wypadków. Częstotliwość tych zdarzeń jest zależna m.in. od liczby mieszkańców, natężenia ruchu oraz powierzchni. Bardziej miarodajny jest wskaźnik, który pokazuje liczbę wypadków na 100 tys. mieszkańców. Ten współczynnik jest najwyższy w województwie łódzkim.

Oto 3 województwa z najwyższym wskaźnikiem, w którym bezpieczeństwo na drodze jest na najgorszym poziomie:

 • łódzkie: 95,
 • mazowieckie (bez KSP): 79,3,
 • pomorskie: 75,7.

Najniższy wskaźnik w tym przypadku jest w województwie podlaskim i wynosi on 37.

Jeśli chodzi o śmiertelność to najwięcej osób ginie na drogach w województwie mazowieckim, było ich aż 242. 230 osób zginęło w wypadkach na drogach w Wielkopolsce. Jeśli chodzi o wskaźnik zabitych na 100 wypadków, to najwyższy jest on w województwie podlaskim (18,2), trochę niższy jest w kujawsko-pomorskim (15,3) oraz opolskim (15,1).

Kiedy jest najwięcej wypadków w Polsce? Statystyki nie kłamią

Wpływ na częstotliwość wypadków na drogach w Polsce mają warunki drogowe. Przede wszystkim, większy ruch sprawia, że częściej dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Dlatego też czerwiec i lipiec są miesiącami, w których dochodzi najczęściej do wypadków. Wiąże się to z okresem wakacyjnym, w którym coraz więcej osób decyduje się na podróż. W 6. miesiącu roku 2021 doszło do 2610 wypadków, co stanowiło 11,4% zdarzeń w całym roku.

Duża liczba zdarzeń drogowych miała miejsce też w sierpniu i wrześniu, odpowiednio 2248 i 2261. Paradoksalnie, w październiku ich liczba nie spadła, ponieważ w tym miesiącu w 2021 roku było ich aż 2351, co stanowiło 10,4% wszystkich wypadków. Liczba wypadków drogowych w Polsce 2020 w październiku wynosiła 2115, czyli mniej niż rok później. Można więc wysnuć wniosek, że zwiększenie liczby wypadków w 10. miesiącu w roku ma powiązanie z pogorszeniem się warunków pogodowych. Niska temperatura, częste opady oraz szybko zapadający zmierzch pogarszają warunki podróżowania w stosunku do pogody latem, co też ma przełożenie na liczbę wypadków. Najrzadziej do takich zdarzeń dochodzi w lutym, w 2021 roku było ich 1050.

Wpływ na częstotliwość wypadków ma też dzień. Co ciekawe w tym przypadku najgorszy nie jest poniedziałek, lecz piątek. W tym dniu występuje największe nasilenie niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Jeśli chodzi o pory dnia, to najwięcej wypadków jest w godzinach 13.00-18.00, ma to oczywiście związek z największym ruchem na drogach. Najrzadziej do niebezpiecznych zdarzeń na drogach dochodzi pomiędzy północą a godziną 5 rano, a to dzięki temu, że mniej osób wtedy podróżuje.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Zobacz też nasz artykuł: Oświadczenie sprawcy kolizji. Zobacz wzór i dowiedz się, jak je napisać.

Co ciekawe, najwięcej wypadków ma miejsce przy dobrych warunkach pogodowych. W takich okolicznościach doszło do aż 14 881 zdarzeń, w których śmierć poniosło 1397 osób. Kierowcy, czując większy komfort, jeżdżą z wyższą prędkością, co prowadzi do tragicznych w skutkach wypadków. Z drugiej strony aż 4500 zdarzeń miało miejsce przy dużym zachmurzeniu, co udowadnia kwestię, że w październiku, czyli miesiącu, w którym często pogoda jest niekorzystna, dochodzi stosunkowo często do zdarzeń drogowych. 

Zastanawiasz się jakiego rodzaju wypadki drogowe występują najczęściej w Polsce? Niestety, głównym czynnikiem decydującym o tym, że dochodzi do tego rodzaju zdarzenia jest prędkość. Widać to zresztą po statystyce, która pokazuje, że do wypadków często dochodzi na prostych odcinkach dróg, w 2021 roku było ich aż 13 261. Jeśli chodzi o rodzaj drogi, to najwięcej osób ginie na ulicach o dwóch jezdniach jednokierunkowych, w 2021 roku było aż 2903 ofiar śmiertelnych.

Pijani kierowcy – statystyki 2021

Jednym z najczęściej wymienianych powodów śmierci na drogach jest alkohol. Pijani na drogach nadal są zmorą, na szczęście jednak odsetek osób, które uczestniczą w wypadkach pod wpływem alkoholu, cały czas maleje. W 2012 roku aż 4467 dochodziło do wypadków, w którym udział brał pijany za kierownicą. To wysoka liczba, jednak już 9 lat później spadł o około 40%. Widać to patrząc na statystyki policji, które dotyczą spowodowania wypadku pod wpływem alkoholu. 2020 rok to 2540 takich zdarzeń, rok później było ich jeszcze mniej, bo 2488.

Warto też sprawdzić, gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń, które wywołują pijani kierowcy. Statystyki jasno pokazują, że dochodzi do nich najczęściej w województwie mazowieckim (272). W nich zginęło aż 64 osoby, co stanowi prawie 20% wszystkich zgonów. Nieco rzadziej do takich sytuacji dochodzi w małopolskim (254 wypadki - 13 ofiar śmiertelnych) i łódzkim (243-29).

Podsumowując te statystyki, należy zauważyć, że rzadziej dochodzi do wypadków, w których uczestniczą pijani kierowcy. 2020 przyniósł o 52 więcej takie zdarzenia niż rok później. Wzrosła za to liczba zmarłych oraz rannych w tego typu zdarzeniach.

Wypadek i kolizja w stanie nietrzeźwości – kiedy zdarzają się najczęściej?

Naturalnym wydaje się też to, że do tych zdarzeń dochodzi najczęściej w weekend. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

 • Wypadki najczęściej dzieją się w soboty (20,3%) oraz w niedzielę (18,2%). W dni wolne od pracy Polacy często sięgają po alkohol, co też widać po liczbie osób ujętych w statystyce pokazującej spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu.
 • Wraz z liczbą pijanych kierowców wzrasta też liczba zabitych, w 2021 roku było ich 72 w soboty i 62 w niedziele. Biorąc pod uwagę przedział godzinowy, to do zdarzeń z udziałem pijanych kierowców najczęściej dochodzi w godzinach 16.00-22.00.
 • Najczęściej do tego typu sytuacji dochodzi w przypadku kierowców aut osobowych, w zeszłym roku było ich 1066. Na drugim miejscu są wypadki drogowe z udziałem rowerzystów pod wpływem alkoholu.
 • Cykliści spowodowali 180 takich zdarzeń, z czego 14 zakończyło się śmiercią. Warto też zwrócić uwagę na udział pieszych, którzy często są ofiarami pijanych kierowców.
 • Co prawda, najczęściej dochodzi do zdarzeń w wyniku niedostosowania prędkości do warunków ruchu i nieustąpienia pierwszeństwa, lecz wypadki drogowe z udziałem pieszych wynikające z nieprawidłowego zachowania wobec tych uczestników ruchu stanowiły 2,7% wszystkich sytuacji.

Nowy taryfikator i wysokie mandaty — sposób na kierowców?

Istnieje kilka sposobów na to, żeby ograniczyć prowadzenie pojazdów po alkoholu. Policja stara się przeprowadzać większą liczbę kontroli, w 2020 roku przeprowadzono ich około 6,7 mln, a 12 miesięcy później ta liczba wyniosła 8,2 mln. To sprawiło, że wzrosła też liczba ujawnionych kierujących pojazdami pod działaniem alkoholu:

 • 2020: 98 941,
 • 2021: 101 892.

Ponad 100 tys. kierujących to bardzo duża liczba, a straszakiem na takie osoby mają być coraz wyższe kary. W przypadku osób, które podróżują w stanie po użyciu alkoholu, kary wyglądają tak:

 • grzywna w wysokości od 2,5 do 30 tys. złotych;
 • 15 punktów karnych;
 • zakaz prowadzenia pojazdów od pół roku do 3 lat.

Jeszcze ostrzejsze kary czekają tych, którzy za kierownicę wsiądą w stanie nietrzeźwości:

 • grzywna, ograniczenie wolności lub kara więzienia;
 • zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do 5 lat;
 • kara finansowa w wysokości od 5 do 60 tys. złotych;
 • 15 punktów karnych;

Coraz ostrzejsze kary mają sprawić, że pijanych kierowców na drogach będzie mniej.

Jaka jest kara za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu?

Już sama jazda pod wpływem alkoholu jest surowo karana. Jeszcze większe kary czekają na osoby, które swoim zachowaniem doprowadzą do zdarzenia, jakim jest kolizja w stanie nietrzeźwości lub wypadek. W przypadku tej drugiej sytuacji wysokość kary zależy od tego, czy są ofiary śmiertelne. Tak wygląda taryfikator:

 • Jeśli nie ma ofiar śmiertelnych, to grozi kara więzienia do 4,5 lat, a także zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 5 lat oraz grzywna w wysokości 10-60 tys. złotych.
 • Jeśli efektem wypadku jest uszczerbek na zdrowiu lub spowodowanie śmierci to kara więzienia wynosi od 2 do 12 lat, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz kara finansowa w wysokości 10-60 tys.
 • W przypadku wypadku z ofiarami śmiertelnymi grozi kara od 3 do 12 lat więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz sankcje finansowe w wysokości 10-60 tys. złotych.

Kara za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu może więc być bardzo dotkliwa, dodatkowo ofiary pijanych kierowców mogą się też ubiegać o odszkodowania za wypadki drogowe wywołane przez takie osoby.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Odszkodowania za wypadki drogowe – jakie ubezpieczenia Cię chronią?

Tak jak wcześniej wspomnieliśmy w wypadkach drogowych w Polsce ginie rocznie ponad 2 tys. osób. W 2021 roku doszło do prawie 23 tys. wypadków. Każdy poszkodowany ma prawo do tego, żeby ubiegać się o odszkodowanie w sytuacji, w której stał się ofiarą. Jeśli padłeś ofiarą wypadku, to Twoje roszczenia powinny zostać zaspokojone z OC sprawcy. Polisa AC pozwoli Ci na wykonanie naprawy własnego auta, jeśli to ty spowodowałeś wypadek. Dlatego też w trosce o własny komfort warto wybrać taką polisę, może Cię ona uchronić przed kosztami wynikającymi z uszkodzenia pojazdu po zderzeniu z dzikim zwierzęciem.

Liczba wypadków w Polsce w ostatnich latach spada, lecz nadal dochodzi do nich bardzo często. Jako uczestnik ruchu drogowego masz mały wpływ na zachowanie innych kierowców, dlatego warto zabezpieczyć się w inny sposób przed skutkami wypadku. Dlatego też sprawdź ofertę ubezpieczeń samochodowych i zyskaj dodatkową ochronę na drodze.   

Ubezpiecz swój samochód!

Zadbaj o obowiązkowe ubezpieczenie samochodu. Składkę obliczysz online, poznasz ją podczas rozmowy z doradcą w jednej z naszych placówek lub na infolinii. Z CUK Ubezpieczenia dopasujesz wysokość składki oraz zakres ochrony.

Oceń artykuł

5.00
(1)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku