2023-07-17

Co obejmuje autocasco w PZU?

Jak sprawdza się autocasco od PZU?

Co obejmuje autocasco w PZU?

Jeśli szukasz elastycznej opcji AC dla swojego auta, warto przyjrzeć się ofercie PZU. Jest to ubezpieczenie od wszystkich zagrożeń, a zatem standardowych, takich jak uszkodzenie pojazdu w wyniku stłuczki, wypadku, działania sił natury czy kradzieży, a także wszystkich innych, które nie zostały wyraźnie ujęte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia jako ograniczenia odpowiedzialności. Kierując się własnymi oczekiwaniami i możliwościami budżetowymi, możesz rozszerzyć lub zmniejszyć zakres ubezpieczenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o AC w PZU – co obejmuje i czy jest to odpowiednie rozwiązanie dla Ciebie, zapraszamy do lektury artykułu.

Zakres ochrony i wyłączenia odpowiedzialności AC w PZU

Jak zostało wspomniane, w ofercie PZU znajdziesz autocasco od wszystkich ryzyk. Okoliczności, w jakich auto może ulec uszkodzeniu bywają bardzo różne. Przytarcie, wypadek, złamana gałąź, gradobicie, uszkodzenie w wyniku potrącenia dzikiego zwierzęcia, działanie osób trzecich, włamanie, kradzież pojazdu lub wyposażenia, przegryzienie przewodów przez kunę to tylko niektóre z nich. Wiele sytuacji ciężko przewidzieć, życie pisze niekiedy zaskakujące scenariusze. Niewątpliwą zaletą formuły ubezpieczenia od wszystkich zagrożeń jest jego szeroki zakres. Warto jednak pamiętać, że towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które zostały uwzględnione w OWU PZU AC jako wyłączenia. Znajdziesz wśród nich np.:

 • umyślne spowodowanie szkody;
 • rażące niedbalstwo;
 • brak uprawnień do kierowania pojazdem;
 • pozostawanie w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających;
 • brak ważnego badania technicznego pojazdu;
 • szkody wynikające z eksploatacji;
 • pozostawienie kluczyków w samochodzie;
 • awaria;
 • działania wojenne;
 • uszkodzenie wyposażenia niewymienionego w umowie.

Wyłączeniu podlegają także szkody o wartości poniżej 300 zł. Wyjątek stanowią uszkodzenia będące skutkiem przewozu osób ze względu na konieczność udzielenia pomocy medycznej.

Jakie są warianty AC w PZU?

Zawierając umowę ubezpieczenia AC w PZU decydujesz, w jaki sposób zostanie naprawione Twoje auto w razie szkody. Masz do wyboru 3 warianty:

 • serwisowy – koszty naprawy ustalane są w oparciu o ceny części oryginalnych; wariant dedykowany szczególnie osobom, które serwisują auto głównie w autoryzowanych warsztatach i chcą utrzymać gwarancję jakości zapewnioną przez producenta auta;
 • optymalny – do naprawy auta zostaną użyte zamienniki o jakości odpowiadającej oryginalnym częściom lub koszty naprawy zostaną oszacowane w oparciu o ceny części oryginalnych pomniejszonych w zależności od okresu eksploatacji pojazdu;
 • partnerski – naprawa nastąpi przy użyciu części oryginalnych bez pomniejszania o amortyzację pod warunkiem, że będzie miała miejsce w jednym z partnerskich warsztatów PZU.

Jeśli zdecydujesz się na wariant partnerski, ale wybierzesz naprawę w warsztacie innym niż partnerski, możesz liczyć na odszkodowanie ustalone na podstawie wyceny dokonanej przez PZU.

To ważne!

7 dni od daty szkody i 1 dzień w przypadku kradzieży lub wandalizmu to maksymalny czas na zgłoszenie szkody AC do PZU. Pamiętaj, że w przypadku aktu wandalizmu lub kradzieży musisz powiadomić policję nie później niż 12 godzin od zdarzenia.

Czy AC PZU działa za granicą?

Standardowa ochrona AC PZU działa w Polsce i w pozostałych krajach europejskich oraz na terytorium Algierii, Maroka, Izraela, Cypru i Tunezji. Pojazd, który uległ uszkodzeniu za granicą można poddać naprawie koniecznej, czyli takiej, która umożliwi kontynuowanie bezpiecznej jazdy, jeśli wartość naprawy nie przekracza 2500 euro. Jeśli usprawnienie pojazdu będzie wiązało się z wyższymi kosztami, należy to uzgodnić z PZU, podobnie jak holowanie. Auto może zostać odholowane do Polski i poddane naprawie już w kraju w ramach AC w PZU. OWU określa szczegółowo, w jakiej części i w jakich okolicznościach ubezpieczyciel zwróci koszty holowania.

Autocasco PZU obowiązuje również za granicą w przypadku kradzieży, jednak z wyłączeniem Białorusi, Rosji, Ukrainy i Mołdawii. Jeśli podróżujesz do tych krajów, możesz skorzystać z jednego z rozszerzeń.

Rozszerzenia zakresu AC PZU

Poza wspomnianym rozszerzeniem terytorialnym, zakres ochrony AC w PZU możesz wzbogacić o wybrane opcje. Są one dodatkowo płatne, jednak dobierając rozszerzenia samodzielnie, zyskujesz realny wpływ na to, co obejmuje Twoje ubezpieczenie, a tym samym pewność, że płacisz za rozwiązania, które są Ci szczególnie potrzebne.

RozszerzenieCo zyskujesz?Kiedy warto skorzystać?

Auto Non Stop

 • osobowe auto zastępcze na cały czas naprawy
 • naprawa zostanie zorganizowana przez PZU w warsztacie należącym do Sieci Naprawczej  
 •   gdy często korzystasz z auta i jego brak na czas naprawy będzie sporą niedogodnością
 • cenisz sobie wygodę – ubezpieczyciel podstawia auto zastępcze w umówione miejsce, odholowuje Twój pojazd, który odbierzesz po naprawie, oddając auto zastępcze

Auto Ochrona Sumy Ubezpieczenia

 • suma ubezpieczenia nie zostanie pomniejszona o wypłacone w razie szkody odszkodowanie    
 • gdy chcesz mieć pewność, że jedna (lub kilka szkód częściowych) nie pomniejszy wysokości odszkodowania
   

Auto zastępcze

 • samodzielnie wynajmujesz auto zastępcze
 • otrzymujesz zwrot poniesionych kosztów za wynajem na podstawie przedstawionej ubezpieczycielowi faktury    
 • gdy chcesz samodzielnie wybrać i wynająć dowolny pojazd zastępczy
 • możesz liczyć na zwrot kosztów, dopóki nie wykorzystasz limitu ustalonego przy zawieraniu umowy

Wykluczenie szkody z AC

 • pierwsza szkoda nie będzie miała wpływu na wysokość składki za kolejną polisę.
 • gdy chcesz uchronić się przed wyższymi kosztami za AC w przyszłości

Auto Wartość 100%

 • niezmienna wartość pojazdu przez cały rok trwania polisy
 • w razie szkody będzie brana pod uwagę wartość pojazdu z dnia zawarcia umowy, a nie z dnia, kiedy nastąpiła szkoda
 • zwłaszcza kiedy jesteś właścicielem nowego auta, które w ciągu roku może szczególnie dużo stracić na wartości
 • opcja przeznaczona nie tylko dla nowych aut

Auto Holowanie

 • zwrot kosztów holowania, jeśli przekroczą 10% sumy ubezpieczenia
 • dodatkowy limit kosztów holowania ustalasz przy zawarciu umowy
 • koszty są zwracane na podstawie faktury do kwoty limitu
 • jeśli wolisz samodzielnie organizować holowanie wg swoich potrzeb
 • jeśli jeździsz często w dalsze trasy i obawiasz się, że holowanie przewidziane standardową umową będzie niewystarczające

Wykorzystanie niestandardowe

 • ochrona AC działa również, gdy korzystasz z auta w celach zarobkowego przewozu osób (dotyczy samochodów osobowych, ciężarowych w nadwoziu osobowego i ciężarowych o ładowności do 750 kg), wynajmu zarobkowego, przewozu przesyłek kurierskich, jazd interwencyjnych, nauki jazdy
 • jeśli korzystasz z auta nie tylko w celach prywatnych, ale również zarobkowych

Ubezpieczenie bagażu

 • otrzymasz odszkodowanie, jeśli w wyniku zdarzenia przewożony bagaż (np. laptop, wózek dziecięcy, odzież, sprzęt sportowy poza rowerami) zostanie uszkodzony, zniszczony lub skradziony
 • maksymalny zakres ochrony to 5 tys. zł
 • gdy zależy Ci na kompleksowej ochronie
 •  często przewozisz wartościowe rzeczy, np. sprzęt elektroniczny

Zmniejszenie zakresu AC w PZU

AC w PZU możesz nie tylko rozszerzyć, ale też zmniejszyć, w zależności od swoich możliwości finansowych. Zmniejszenie zakresu ubezpieczenia wiąże się z obniżeniem wysokości składki. Możesz skorzystać z takiej opcji, jeśli zależy Ci, aby zapłacić mniej za autocasco. Gdy dojdzie do zdarzenia, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, ale z zachowaniem udziału własnego ubezpieczonego. Można zdecydować się na wprowadzenie udziału kwotowego (500-5000 zł) lub procentowego (10 lub 20%).

Innym rozwiązaniem dla osób poszukujących oszczędności jest AC Mini. Przewiduje ono 20% udziału własnego, jednak nie mniej niż 500 zł, oraz wyłącza pewne okoliczności zdarzenia. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli do szkody dojdzie na skutek zetknięcia z innym pojazdem lub przedmiotem, gdy pojazd pozostawał w ruchu. Zatem co obejmuje Mini AC w PZU? Przykładowe zdarzenia to potrącenie zwierzęcia, kradzież, akty wandalizmu, działanie sił natury, upadek gałęzi, jeśli auto nie było w ruchu. AC Mini dotyczy pojazdów powyżej 3 lat eksploatacji.

Od czego zależy cena AC?

Wysokość składki za ubezpieczenie AC zależy od wielu czynników. Szacując, ile kosztuje autocasco w PZU, trzeba wziąć pod uwagę m.in. takie elementy jak:

 • suma ubezpieczenia;
 • dane techniczno-eksploatacyjne pojazdu;
 • region;
 • dotychczasowy przebieg ubezpieczenia AC i OC;
 • indywidualna ocena ryzyka;
 • zakres i wariant ubezpieczenia;
 • sposób użytkowania pojazdu.

Aby uniknąć zwyżki AC po szkodzie, PZU umożliwia skorzystanie z wcześniej już wspomnianego dodatku – wykluczenia szkody z AC, dzięki któremu pierwsze zdarzenie ubezpieczeniowe nie wpłynie na wysokość składki przy zawieraniu kolejnej polisy.

Szukasz swojego AC? Zapraszamy do CUK!

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jaki będzie koszt AC dla Twojego auta, skorzystaj z naszego kalkulatora AC, by w kilka minut porównać oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych. AC PZU wraz z wybranymi opcjami kupisz w placówce CUK lub za pośrednictwem naszej infolinii. Możesz także sprawdzić, ile kosztuje AC w Warcie i porownać oferty obu towarzystw.

FAQ

 • 1
  Czy da się kupić samo AC?

Zakup ubezpieczenia AC jako osobnego produktu jest możliwy, jednak często w pakiecie z OC bywa bardziej opłacalny. Pamiętaj, że AC w przeciwieństwie do OC jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Ochronę auta możesz rozszerzyć o AC w dowolnym momencie. Z kolei polisę OC musisz wykupić obowiązkowo najpóźniej od dnia rejestracji i zadbać o jej ciągłość.

 • 2
  Czy autocasco obejmuje wgniecenie?

Wgniecenie jest uszkodzeniem, które jak najbardziej podlega pod ubezpieczenie AC, pod warunkiem że nie jest skutkiem którejś z okoliczności uwzględnionej w OWU jako wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności.

 • 3
  Czy AC obejmuje uszkodzenie skrzyni biegów?

To zależy od okoliczności, w jakich doszło do uszkodzenia. Jeśli powstało na skutek typowej awarii, nie jest objęte ochroną AC. Jeśli natomiast skrzynia biegów została uszkodzona w wyniku zdarzenia podlegającego pod zakres AC, czyli np. w wyniku wypadku, jest to objęte ochroną AC.

Oceń artykuł

4.40
(5)

Oszczędź na OC/AC

wyceń i kup w 2 minuty

Numer rejestracyjny pojazdu
Data urodzenia właściciela pojazdu

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku