Zielona Karta – co to jest?

Zielona Karta w świecie ubezpieczeń? Sprawdź, co to takiego w słowniku ubezpieczeniowym CUK i poznaj pojęcie Zielonej Karty.

Zielona Karta - Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy, który dowodzi, że jesteś objęty komunikacyjnym ubezpieczeniem OC zgodnie z prawem ubezpieczeniowym w kraju, do którego wyjeżdżasz i który należy do systemu Zielonej Karty. Nazwa dokumentu pochodzi od koloru papieru, na którym się ją drukuje. Uzyskać go można w towarzystwie, w którym wykupione jest obecne OC. Zazwyczaj można otrzymać go bezpłatnie, w ramach polisy, jednak niektóre towarzystwa wymagają opłaty. Zielona Karta wydawana jest w języku polskim, angielskim lub francuskim.

Posiadając Zieloną Kartę, sprawca kolizji na terytorium państwa należącego do Systemu Zielonej Karty nie będzie musiał pokrywać kosztów związanych z naprawą samochodu poszkodowanego z własnej kieszeni. To towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym sprawca miał wykupione OC wypłaci poszkodowanemu świadczenie. Zakres ochrony Zielonej Karty jest taki sam, jak polisy obowiązującej w Polsce.  

Za funkcjonowanie systemu Zielonej Karty odpowiedzialne są Biura Narodowe. W Polsce jest to Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W systemie uczestniczy 48 państw. Jednak podróżowanie po krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu nie wymaga wyrabiania Zielonej Karty. Ostatecznie więc Zieloną Kartę trzeba mieć w następujących państwach należących do systemu: Ukrainie, Mołdawii, Azerbejdżanie, Albanii, Maroko, Tunezji, Macedonii, Turcji i Iranie.