Zdarzenie losowe – czym jest?

Czym jest zdarzenie losowe? Jak definiuje się je w ubezpieczeniu? Zobacz w Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Zdarzenie losowe - sytuacja, która występuje niezależnie od woli ludzkiej i może wywołać określone skutki. W ubezpieczeniach jest to sytuacja nieprzewidywalna, jednak możliwa. Występuje w konkretnym czasie oraz miejscu. 

Zdarzenia losowe najczęściej pojawiają się w polisach mieszkaniowych, które mają na celu zapewnienie ochrony. W wyniku takiej nieprzewidywalnej sytuacji, mogą wystąpić liczne skutki w postaci szkód. Dzięki ubezpieczeniu nieruchomości, poszkodowany otrzymuje odszkodowanie, które może przeznaczyć np. na odkupienie utraconego sprzętu AGD czy przeprowadzenie remontu. 

Zdarzenia losowe w ubezpieczeniu nieruchomości są dokładnie wyszczególnione w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Warto zapoznać się z tymi informacjami, aby dokładnie wiedzieć, kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe może wypłacić odszkodowanie. Wśród najczęściej uwzględnianych zdarzeń losowych w zakresie ochrony są sytuacje spowodowane przez cztery rodzaje żywiołów, czyli ogień, wiatr, ziemię i wodę. Właśnie dlatego w umowach pojawiają się np. pożar, huragan, porywisty wiatr czy obfity deszcz. Im więcej zdarzeń losowych w zakresie ochrony, tym lepiej. Warto jednak zaznaczyć, że ma to wpływ na wysokość składki za polisę.

Czy wiesz, że...

Każde zdarzenie losowe jest indywidualnie opisywane przez ubezpieczyciela. Warto zapoznać się z definicją, ale nie tylko. Trzeba także zwrócić uwagę na parametry konkretnego zdarzenia, np. silnego wiatru czy obfitych opadów, aby wiedzieć, kiedy można starać się o odszkodowanie. Może okazać się, że wskutek działania przyrody uszkodzona zostanie nieruchomość klienta, ale w ramach podpisanej umowy, nie jest ono obejmowane ochroną. Przykładowo, nie został przekroczony poziom opadów, który świadczy o deszczu jako zdarzeniu losowym upoważniającym do wypłaty odszkodowania.