Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) – czym są?

Czym są następstwa nieszczęśliwych wypadków? Zajrzyj do słownika ubezpieczeniowego CUK i sprawdź definicję następstw nieszczęśliwych wypadków.

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) - uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem. Oznacza to, że jeśli poszkodowany doznał poważnych obrażeń niezależnie od swojej woli, mówi się o nieszczęśliwym wypadku. W kodeksie cywilnym nie ma jednak konkretnej definicji tego zdarzenia, dlatego jeśli chodzi o ubezpieczenie, warto zapoznać się ze szczegółami zawartymi w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).

Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują wiele ofert ubezpieczeń NNW, które mają na celu zabezpieczenie w razie trudnej sytuacji. Jeśli dojdzie do poważnego wypadku, w wyniku którego okaże się, że wystąpił np. uraz głowy, poważne złamanie kręgosłupa czy złamanie ręki, konieczna będzie rehabilitacja oraz leczenie. Wypłata świadczenia z polisy NNW zabezpiecza finansowo poszkodowanego. Jednocześnie, warto zaznaczyć, że następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) mogą być tak rozległe, że poszkodowany nie będzie w stanie wrócić do pracy zawodowej lub konieczna będzie zmiana profesji. W poważnych przypadkach uszkodzenia ciała, można także zgłosić się do ZUS-u po wypłatę innych świadczeń, np. renty czasowej lub dożywotniej. 

Zakres ochrony ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zależy od konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Może ono pokrywać koszty związane np. z pomocą medyczną, rehabilitacją, refundacją leków czy pobytem w szpitalu. To, kiedy działa polisa i w jakich momentach ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, zależy od konkretnej oferty. Często właściciele samochodów decydują się na rozszerzenie obowiązkowego OC lub dobrowolnego AC właśnie o NNW. Chroni ono w sytuacji, kiedy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku w trakcie wysiadania czy wsiadania do auta czy uszkodzenia ciała podczas postoju na drodze.