Zadośćuczynienie – co to jest?

Co to jest zadośćuczynienie? Czym różni się od odszkodowania? Zobacz w Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Zadośćuczynienie - świadczenie przyznawane poszkodowanemu za szkodę, a konkretnie krzywdę, która pojawiła się po konkretnym zdarzeniu. Ma ono na celu złagodzić cierpienia fizyczne i psychiczne, a także wesprzeć finansowo osobę, która ma dodatkowe koszty wynikające np. z uszkodzenia ciała, zmiany swojego dotychczasowego zawodu, rehabilitacji czy leczenia. Zadośćuczynienie może mieć charakter jednorazowy, ale nie tylko. Świadczenie jest także wypłacane jako renta wyrównawcza, tymczasowa lub dożywotnia.

Wysokośćzadośćuczynienia zależy od okoliczności, a także rodzaju krzywdy. Na kwotę wpływa także długotrwałość leczenia, rozmiar krzywd czy rodzaj ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu. To świadczenie różni się od odszkodowania, ponieważ drugi termin często odnosi się do szkody majątkowej. Wypłacone świadczenie przez towarzystwo ubezpieczeniowe ma na celu zagwarantować naprawienie tej szkody (np. pieniądze na remont) lub poprawić stan zdrowia poszkodowanemu. Z kolei zadośćuczynienie stanowi swojego rodzaju rekompensatę w postaci finansowej. Właśnie dlatego konkretna kwota ściśle uzależniona jest od sytuacji oraz warunków życia poszkodowanego.

Czy wiesz, że...

Zadośćuczynienie obejmuje nie tylko powstałą w wyniku zdarzenia krzywdę, ale także te konsekwencje, które mogą powstać w przyszłości. Oznacza to, że poszkodowany musi wziąć pod uwagę obrażenia, które pojawią się jakiś czas po wyrządzonej mu szkodzie. Co ciekawe, jednocześnie można starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Towarzystwo ubezpieczeniowe indywidualnie rozpatruje każdy przypadek i decyduje o wypłacie świadczenia.