Wartość rzeczywista – co to jest?

Wartość rzeczywista – co to takiego? Sprawdź, co kryje się pod pojęciem wartości rzeczywistej. Skorzystaj ze słownika ubezpieczeniowego CUK!

Wartość rzeczywista (inaczej amortyzowana) - pojęcie funkcjonujące w ubezpieczeniach nieruchomości oraz komunikacyjnych. Oznacza wartość odtworzeniową pomniejszoną o faktyczne zużycie przedmiotu ubezpieczenia. Na podstawie wartości rzeczywistej ustala się sumę ubezpieczenia. 

Na rynku ubezpieczeniowym istnieją jeszcze inne metody szacowania wartości mienia: odtworzeniowa i (rzadziej) rynkowa. Składka ubezpieczenia na wartość rzeczywistą jest zazwyczaj mniejsza niż w przypadku wartości odtworzeniowej (tzw. nowej), ponieważ świadczenie w związku ze szkodą mienia amortyzowanego jest o wiele mniejsze niż sprzętu czy nieruchomości nowej.

Czy wiesz, że...

Na wartość rzeczywistą można ubezpieczyć nie tylko mury, ale i ruchomości domowe - sprzęt AGD, elektroniczny czy nawet dywany. Zazwyczaj ubezpieczenie na wartość rzeczywistą proponowane jest w przypadku starszych domów czy mieszkań, nieremontowanych od wielu lat, których wartość zużycia wynosi co najmniej 50%. Działa tu więc zasada, w związku z którą odszkodowanie ma być zadośćuczynieniem za poniesione szkody.

Przykładowo, Kamil ubezpieczył 5-letni dom na wartość rzeczywistą. W wyniku silnego wiatru uszkodzona została część dachu tej nieruchomości. Ubezpieczyciel wypłacił mu odszkodowanie w wysokości ustalonej na podstawie wartości dachu w dniu wystąpienia huraganu, tuż przed wystąpieniem szkody.