Ubezpieczenie kradzieżowe autocasco (AC) – co to jest?

Czym jest ubezpieczenie kradzieżowe autocasco (AC)? Zobacz w naszym Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Ubezpieczenie kradzieżowe autocasco (AC) - polisa, która ma na celu zabezpieczyć właściciela samochodu finansowo na wypadek kradzieży pojazdu. Warto zaznaczyć, że AC nie działa wyłącznie w takiej sytuacji. To także ochrona pojazdu, kiedy zostanie uszkodzony wskutek działania sił natury, stłuczki czy kolizji, nawet z winy właściciela. Zakres ten różni się w zależności od konkretnej oferty towarzystwa ubezpieczeniowego. 

W przeciwieństwie do polisy OC, autocasco nie jest obowiązkowe. To ubezpieczenie dobrowolne, często proponowane w pakietach OC+AC. Wysokość składki głównie zależy od zakresu ochrony, a także parametrów pojazdu oraz historii ubezpieczenia właściciela pojazdu. Towarzystwo musi ocenić ryzyko, a na tej podstawie wylicza koszt polisy. 

Rolą właściciela pojazdu jest podanie podstawowych informacji zarówno na swój temat, jak i auta. Powinny być one zgodne z prawdą, np. cel korzystania z samochodu czy inni użytkownicy.

Czy wiesz, że...

Aby ubezpieczenie kradzieżoweautocasco było opłacalne, warto zwrócić uwagę na kilka aspektów zawartych w umowie. Pojazd, szczególnie nowy, szybko traci na wartości. Oznacza to, że jeśli na umowie jest konkretna suma ubezpieczenia, a do kradzieży dojdzie po 11 miesiącach od początku polisy, towarzystwo wypłaci świadczenie zgodnie z wartością auta w dniu zdarzenia. Można jednak tego uniknąć dzięki opcji stałej sumy ubezpieczenia. AC to nie tylko ochrona w momencie kradzieży, ale także zabezpieczenie finansowe na naprawę auta. Na co zwrócić uwagę? Przede wszystkim chodzi o sposób likwidacji szkody - bezgotówkowy lub gotówkowy. Pierwszy z nich polega na tym, że ubezpieczyciel po wyrządzonej szkodzie, rozlicza się bezpośrednio z warsztatem. Właściciel samochodu nie musi brać udziału ani przekazywać pieniędzy. Inaczej jest w momencie gotówkowej likwidacji szkody. Ubezpieczony otrzyma wypłatę świadczenia, którą przekaże na naprawę uszkodzeń we własnym zakresie. Polisa AC może wyceniać szkodę z uwzględnieniem części oryginalnych lub zamiennych. Poza tym, warto zwrócić uwagę na udział własny w szkodzie. Towarzystwo może uwzględnić pokrycie części kosztów przez właściciela auta.