Ubezpieczenie kosztów odwołania podróży – co to jest?

Ubezpieczenie kosztów odwołania podróży - co to takiego? Wyjaśniamy w słowniku ubezpieczeniowym CUK! Poznaj definicję ubezpieczenia kosztów odwołania podróży.

Ubezpieczenie kosztów odwołania podróży - ochrona na wypadek odwołania uczestnictwa w wycieczce lub imprezie turystycznej i/lub wcześniejszego z niej powrotu z przyczyn niezależnych, polegająca na zwrocie kosztów wyjazdu. Najczęściej dotyczy zarezerwowanych z wyprzedzeniem wycieczek organizowanych przez biura podróży. 

Ubezpieczenie kosztów odwołania podróży obejmuje zazwyczaj możliwość rezygnacji z podróży i zwrot 100% poniesionych kosztów, w tym m.in. anulowanie biletów na podróż, odwołanie noclegów bez ponoszenia dodatkowych opłat. Co ważne, dzięki takiej polisie możliwa jest rezygnacja z wycieczki lub imprezy turystycznej przed, ale i w trakcie jej trwania. Ubezpieczenie obejmować może również sytuacje, kiedy konieczna jest rezerwacja nowego noclegu czy zakupu biletu w innym niż początkowo przewidywanym terminie. Zwrot kosztów nastąpi tylko wówczas, jeśli nastąpi sytuacja określona w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

Zakres ubezpieczenia kosztów odwołania podróży zależy od indywidualnych ustaleń z towarzystwem, potwierdzonych umową ubezpieczeniową. Można zdecydować się na ochronę obejmującą pełny lub częściowy zwrot kosztów poniesionych na odwołany wyjazd. 

Niektóre towarzystwa oferują zwrot kosztów za odwołaną z przyczyn losowych podróż w ramach rozszerzenia ubezpieczenia turystycznego, inne umożliwiają oddzielne wykupienie polisy. Cena ubezpieczenia kosztów odwołania podróży jest zależna od wielu czynników m.in. od ilości ubezpieczonych osób, cen noclegów, biletów i atrakcji wchodzących w skład wycieczki. Składka to ok. 2,5-8% sumy ubezpieczenia.