Ubezpieczenie kosztów odwołania biletu lotniczego – co to jest?

Ubezpieczenie kosztów odwołania biletu lotniczego - nie wiesz, jak to działa? Dowiedz się, na czym polega ubezpieczenie kosztów odwołania biletu lotniczego!

Ubezpieczenie kosztów odwołania biletu lotniczego - ochrona, polegająca na zwrocie kosztów przelotu, jeśli wyjazd zostanie odwołany z przyczyn od ubezpieczonego niezależnych. Chodzi tu o sytuacje takie jak wypadek czy choroba ubezpieczonego lub bliskiej mu osoby, wystąpienie nieszczęśliwego wypadku, kradzież dokumentów, zwolnienie z pracy, szkoda w mieniu spowodowana przez zdarzenie losowe lub przestępstwo itd. Przypadki, w których towarzystwo ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialność, zawsze są opisane w OWU. Mogą one się znacznie różnić. Polisa jest szczególnie popularna w przypadku kupowania biletów lotniczych z dużym wyprzedzeniem, kiedy ryzyko nieprzewidzianych sytuacji uniemożliwiających wyjazd jest większe. Ubezpieczenie kosztów odwołania biletu lotniczego chronić może również na wypadek opóźnienia czy odwołania lotu.

Cena ubezpieczenia kosztów odwołania biletu lotniczego to z reguły ok. 3% wartości biletu. Przed kupnem polisy warto zwrócić uwagę, czy świadczenie na wypadek odwołania lotu obejmuje całą wartość biletu, czy jest określona górna jej granica. Niektóre towarzystwa zastrzegają sobie maksymalną sumę odszkodowania w razie takiej sytuacji. Taki zapis musi znaleźć się w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), dlatego przed podpisaniem umowy koniecznie się z nimi zapoznaj.

Czy wiesz, że...

Ubezpieczenie kosztów odwołania biletu lotniczego jest zazwyczaj częścią ubezpieczenia turystycznego, jakim jest polisa na wypadek rezygnacji z podróży.