Ubezpieczenie kosztów leczenia (w podróży) – co to jest?

Czym jest ubezpieczenie kosztów leczenia? Odpowiedź znajdziesz w słowniku ubezpieczeniowym CUK. Dowiedz się, co oznacza ubezpieczenie kosztów leczenia.

Ubezpieczenie kosztów leczenia (w podróży) – pokrycie kosztów związanych z udzieleniem pomocy w razie problemów zdrowotnych za granicą. Polisa pokrywająca leczenie szpitalne czy, ambulatoryjne. Dotyczy również wydatków na konsultacje medyczne, niezbędne lekarstwa i środki opatrunkowe. Zakres kosztów leczenia zawarty w polisie jest różny, ustalany indywidualnie w zależności od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego. Ubezpieczenie obejmuje usługi typowo medyczne, do których zaliczamy wizyty u lekarza, doby spędzone w szpitalu czy zabiegi i operacje. Może być to także transport sanitarny ambulansem lub helikopterem i transport powrotny pacjenta do kraju, jeśli ubezpieczenie obejmuje koszty leczenia oraz assistance.

Usługi w ramach ubezpieczenia kosztów leczenia wpodróży różnią się w zależności od ofert danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Polisa może zapewniać także tzw. usługi okołomedyczne w ramach dodatku assistance, to między innymi pomoc tłumacza, opieka nad dziećmi poszkodowanego czy też organizacja przyjazdu i pobytu bliskich podczas hospitalizacji ubezpieczonego. Polisa pokryje ogół wydatków związanych ze świadczeniami medycznymi za granicą do sumy gwarantowanej kosztów leczenia, która zostanie ustalona podczas wykupienia ubezpieczenia. Jeśli chorujesz na choroby przewlekłe (np. cukrzyca, nadciśnienie, padaczka, choroba nowotworowa) powinieneś rozszerzyć polisę wybierając się w podróż zagraniczną. W pewnych przypadkach towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo odmówić pokrycia kosztów leczenia. Pamiętaj zatem, aby poinformować centrum alarmowe o wypadku, nagłych problemach zdrowotnych itp. oraz postępuj zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie zapomnij o szczepieniach ochronnych zalecanych przez WHO przed podróżą zagraniczną w wybrane miejsce.