Ubezpieczenie grupowe – co to jest?

Ubezpieczenie grupowe - czym jest i kiedy warto się na nie zgodzić? Sprawdź w Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Ubezpieczenie grupowe - polisa na życie, która proponowana jest w zakładach pracy, uczelniach czy szkole. W odróżnieniu od indywidualnie podpisywanej umowy, warunki są z góry ustalone i wszyscy ubezpieczeni korzystają z takiego samego zakresu ochrony. Ubezpieczenie grupowe na życie ma na celu zabezpieczenie finansowe w trudnych sytuacjach. Przede wszystkim, gwarantuje wypłatę świadczenia uposażonym w momencie śmierci ubezpieczonego. Zapewnia także wsparcie finansowe w momencie poważnego zachorowania. Wszystkie szczegóły zawarte są w OWU.

Ubezpieczenie grupowe jest w pewnej części finansowane przez pracodawcę, a także przez pracownika. W praktyce najczęściej jest to konkretna kwota odtrącana z comiesięcznej pensji. Nierzadko składka jest przystępna dla pracownika. Warto też zwrócić uwagę na dodatki, np. pakiet medyczny czy rozszerzenie w postaci assistance. Jednak wadą polisy grupowej może być niska suma ubezpieczenia oraz brak ingerencji w warunki ubezpieczenia. Zasady są takie same dla każdego pracownika.

Umowy trwają zazwyczaj 12 miesięcy, jeśli są zawierane przez pracodawcę. Indywidualne polisy mogą działać zarówno przez rok, jak i dłużej.

Czy wiesz, że...

W większości przypadków nawet po zakończeniu współpracy z pracodawcą czy wygaśnięciu umowy o pracę lub zlecenie, można kontynuować polisę na życie indywidualnie. Warto jednak przeanalizować warunki, które znajdują się w umowie. Być może, okaże się, że znalezienie nowej polisy na własną rękę, będzie bardziej opłacalne.