Ubezpieczenie graniczne – co to jest?

Czym jest ubezpieczenie graniczne? Czym różni się od Zielonej Karty? Zobacz w naszym Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Ubezpieczenie graniczne - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, którego umowa jest zawierana w przypadku braku ważnej Zielonej Karty przez posiadacza pojazdu mechanicznego zarejestrowanego za granicą, z wyłączeniem posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w państwach, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego;

Umowę ubezpieczenia granicznego zawiera się przed przekroczeniem granicy przez pojazd mechaniczny. Ubezpieczenie graniczne jest alternatywą dla Zielonej Karty, której nie udało się wyrobić właścicielowi auta przed wyruszeniem w podróż do krajów poza Unią Europejską lub państw, w których obowiązuje Zielona Karta. Niezbędne jest również w przypadku wygaśnięcia Zielonej Karty podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. To także rozwiązanie przeznaczone dla kierowców, którzy mają zarejestrowane auto poza UE i chcą wjechać do Polski bez obowiązkowego OC. Przykładowo, jeśli właściciel auta zarejestrowanego na Ukrainie chce przyjechać do Warszawy i nie posiada Zielonej Karty, musi wykupić ubezpieczenie graniczne.

Tego typu polisa działa na takiej samej zasadzie jak tradycyjna polisa OC. Oznacza to, że chroni osoby poszkodowane w wypadku lub kolizji, którego ubezpieczony jest sprawcą. Ubezpieczenie graniczne jest bardzo ważną formalnością, ponieważ chroni w momencie uszkodzenia innego auta za granicą. W ramach tej polisy, towarzystwo pokrywa koszty związane z naprawą.

Ubezpieczenie graniczne można wykupić zarówno w momencie przekraczania granicy z odprawą celną, jak i w specjalnych punktach. Jest to także możliwe jeszcze w Polsce. Wystarczy wybrać odpowiednią placówkę, która proponuje takie rozwiązanie. Co ciekawe, Zielonej Karty w niektórych miejscach nie można kupić na granicy, jednak jest ona bezpłatna u niektórych ubezpieczycieli. Polisa graniczna jest natomiast płatna i zależy od konkretnego kraju.

Czy wiesz, że...

Ubezpieczenie graniczne może być wykupione na czas nie krótszy niż 30 dni, a nie dłuższy niż 12 miesięcy. Kiedy kierowca planuje dłuższą podróż, może wykupić kolejne.