Ubezpieczenie bagażu – co to jest?

Niech ubezpieczenie bagażu nie kryje przed Tobą tajemnic - sprawdź, co oznacza ubezpieczenie bagażu w naszym słowniku ubezpieczeniowym.

Ubezpieczenie bagażu – zabezpieczenie na wypadek utraty, uszkodzenia albo zniszczenia bagażu podczas podróży. Element polisy, dzięki której możesz ubiegać się o odszkodowanie w razie utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy osobistych przewożonych jako bagaż podróżny oraz o pokrycie wydatków związanych z zakupem artykułów pierwszej potrzeby. Ubezpieczeniem można objąć również sprzęt fotograficzny i sportowy. Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie częściowo pokrywające straty, do wysokości zakupionej sumy gwarantowanej (jej wysokość zależy od wartości przewożonych rzeczy oraz od odległości od Twojego domu do celu podróży). 

Ubezpieczając bagaż nie możesz zapomnieć o pilnowaniu go. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie udzieli Ci odszkodowania, jeśli okaże się, że niewystarczająco dobrze zabezpieczyłeś walizkę, torbę lub plecak. Aby uzyskać odszkodowanie za zagubiony bagaż, pamiętaj, by zgłosić kradzież Policji (podstawą wystąpienia o odszkodowanie będzie protokół sporządzony przez funkcjonariusza) oraz powiadomić centrum alarmowe
ubezpieczyciela. W przypadku zakupu artykułów pierwszej potrzeby na czas braku bagażu zachowaj rachunki potwierdzające zakup tychże artykułów. Jako właściciel bagażu nie możesz zapomnieć o jego ochronie podczas podróży. Oddając bagaż osobom trzecim, np. firmom przewozowym, hotelom, pamiętaj o pokwitowaniu powierzenia. Bagaż przechowywany w bagażniku pojazdu musi być zaparkowany w miejscu do tego przeznaczonym i strzeżonym. Odszkodowanie za zgubiony bagaż otrzymasz, gdy został on nadany u zawodowego przewoźnika, a Ty zachowałeś wszelkie obowiązkowe procedury i środki bezpieczeństwa.