Ubezpieczający – kim jest?

Kim jest ubezpieczający? Czy różni się od ubezpieczonego? Zobacz w Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Ubezpieczający - osoba fizyczna, przedsiębiorstwo lub inna osoba prawna, która podpisuje umowę ubezpieczeniową z wybranym towarzystwem. Według warunków zawartych w polisie, zobowiązuje się ona do płacenia składek w zamian za zakres ochrony zawarty w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Poza tym, musi podać podstawowe dane niezbędne do polisy, a także udzielić informacji zgodnych z prawdą np. na temat przedmiotu ubezpieczenia (ubezpieczenie OC) lub swojego zdrowia (ubezpieczenie na życie). Ubezpieczający nie zawsze jest też osobą ubezpieczoną, np. w sytuacji, kiedy rodzic wykupuje polisę swojemu dziecku. 

Osoba, która wykupuje ubezpieczenie i w ramach niego korzysta z ochrony, może wskazać osobę uposażoną. Jest to najczęściej ktoś bliski, kto upoważniony jest do otrzymania świadczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego. W niektórych towarzystwach obydwie strony muszą wyrazić na to zgodę. Takie działanie jest niezbędne np. w polisie na życie. W przypadku śmierci ubezpieczającego, możliwe jest kontynuowanie działania polisy. Wszystko jednak zależy od konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego, a szczególnie tego czy są opłacone składki za polisę.

Najczęściej ubezpieczający jest jednocześnie ubezpieczonym, czyli osoba znajdująca się na umowie korzysta z ochrony proponowanej przez towarzystwo.

Czy wiesz, że...

Nie zawsze osoba, która jest na umowie ubezpieczenia bezpośrednio podlega konkretnemu zakresowi ochrony. Przykładowo, polisę dla dziecka wykupuje rodzic lub opiekun prawny. Wtedy ubezpieczającym jest osoba dorosła, a ubezpieczonym dziecko.