2020-05-08

Świadczenie – czym jest?

Czym jest świadczenie? Kiedy może być wypłacone? Sprawdź w Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Świadczenie - kwota, która wypłacana jest przez towarzystwo ubezpieczeniowe osobie posiadającej polisę, poszkodowanym lub uposażonym. Jej wysokość jest uzależniona od szczegółów zawartych w umowie. Świadczenie może być wypłacone wyłącznie wtedy, kiedy nastąpi zdarzenie, np. wypadek samochodowy, zalanie czy pożar. 

O tym czy świadczenie zostanie wypłacone w konkretnej sytuacji, decyduje towarzystwo ubezpieczeniowe. Właśnie dlatego trzeba się do niego zgłosić niezwłocznie po wystąpieniu szkody. W przypadku ubezpieczeń majątkowych świadczenie jest wypłacane w oparciu o szczegóły zawarte w umowie. Warto jednak zaznaczyć, że jest one wypłacane jednokrotnie, przez wybrane wcześniej towarzystwo. Natomiast jeśli chodzi o ubezpieczenia osobowe, może to być konkretna kwota, renta lub inny rodzaj wypłaty świadczenia. Jeśli klient ma podpisane umowy z wieloma towarzystwami, może starać się otrzymać odszkodowanie z każdej polisy. Przykładem na to jest polisa na życie, którą można podpisać grupowo w pracy oraz indywidualnie. Ubezpieczyciel ma 30 dni na przekazanie zadośćuczynienia lub odszkodowania. 

Czy wiesz, że...

W ramach polisy na życie, możesz dostać świadczenie na wypadek poważnego zachorowania czy uszkodzenia ciała. Kwota jest jednak uzależniona od konkretnego ubezpieczenia, a przede wszystkim warunków ustalonych z towarzystwem. W umowie powinna znaleźć się specjalna tabela, w której są uwzględnione wartości (procentowo) za konkretne zdarzenie, np. złamanie ręki, uraz głowy czy utrata wzroku.