Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniach osobowych – czym jest?

Czym jest suma ubezpieczenia w ubezpieczeniach osobowych i jak się ją ustala? Sprawdź w Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniach osobowych - maksymalna kwota, którą może wypłacić towarzystwo ubezpieczeniowe w momencie zdarzenia zawartego w umowie. W polisie na życie jest to świadczenie, które może być wypłacone uposażonym w momencie śmierci ubezpieczonego. Część odszkodowania może być również wypłacona samemu ubezpieczonemu jako wsparcie w przypadku niezdolności do pracy czy poważnego zachorowania. 

Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniach osobowych nie jest narzucana z góry przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Klient sam decyduje, jaka powinna być jej wysokość. Przy ustalaniu sumy ubezpieczenia, warto wziąć pod uwagę nie tylko dotychczasowe dochody, ale przede wszystkim wydatki. Wysokość tej kwoty powinna zabezpieczyć finansowo klienta oraz jego rodzinę. Zbyt niska kwota może nie wystarczyć na pokrycie kosztów leczenia czy rehabilitacji, np. w momencie poważnego urazu kręgosłupa. Wypłata świadczenia w ramach polisy na wypadek poważnego zachorowania ma na celu zapewnienie dobrych warunków życia, szczególnie kiedy klient nie może czasowo lub dożywotnio wykonywać dotychczasowego zawodu. Przy trudnościach w określeniu odpowiedniej sumy ubezpieczenia w umowie, na pewno pomoże ją wyliczyć agent ubezpieczeniowy.

Czy wiesz, że...

Zanim klient zdecyduje się na konkretną polisę na życie, towarzystwo ubezpieczeniowe może wymagać wypełnienia krótkiej ankiety na temat zdrowia oraz samopoczucia. Wpływa to na wysokość składki. Tego typu polisę można zawrzeć na konkretny czas, np. 2 lata czy 10 lat. Po roku od podpisania umowy możesz też zwiększyć sumę ubezpieczenia oraz modyfikować warunki umowy.