Szkoda osobowa – czym jest?

Czym jest szkoda osobowa? Czy różni się od niemajątkowej? Zobacz w naszym Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Szkoda osobowa - strata poniesiona przez poszkodowanego w ramach zdarzenia, np. wypadku czy uszkodzenia ciała. Może dotyczyć ona zarówno dobra materialnego, co ma wpływ na jego majątek, a także dotykać sferę psychiczną.

Istnieje wiele rodzajów szkód, np. rzeczowa, która uwzględnia uszkodzenie lub zniszczenie dobra materialnego. Przykładem jest awaria samochodu, do której doszło wskutek wypadku na drodze. Szkoda może być także psychiczna. Dotyczy ona samopoczucia poszkodowanego oraz jego zdrowia. Najczęściej mówi się o niej w kontekście poczucia krzywdy. Szkoda osobowa może mieć charakter majątkowy lub niemajątkowy.

Poszkodowanemu należy się odszkodowanie za wyrządzone mu szkody. Może to być zwrot kosztów związanych z naprawą samochodu, przydzielona renta, świadczenie wypłacane za brak możliwości kontynuowania pracy na dotychczasowym stanowisku czy zadośćuczynienie.

Czy wiesz, że… 

Podczas likwidacji szkody, czyli np. ubieganiu się o rentę czy odszkodowanie, poszkodowany musi zebrać niezbędne dokumenty oraz dowody. Przykładowo, przyda się dokumentacja medyczna po wypadku, która potwierdzi stan zdrowotny. Ważne są wszelkie opisy zdjęć RTG, wyniki badań USG itd. Jeśli leczenie zostało zakończone, do dokumentacji musi być dołączone specjalne zaświadczenie. W uzasadnieniu należy uwzględnić opis okoliczności wypadku oraz dokładne obrażenia.