Stała suma ubezpieczenia – co to jest?

Co oznacza stała suma ubezpieczenia? Znajdź odpowiedź w słowniku ubezpieczeniowym CUK i dowiedz się, czym jest stała suma ubezpieczenia.

Stała suma ubezpieczenia - pojęcie funkcjonujące w polisach AC. Jest to wartość rynkowa pojazdu w momencie zawarcia ubezpieczenia, utrzymująca się przez cały okres ochrony. Odszkodowanie oblicza się od wartości auta w dniu zakupu polisy. Określa się ją na podstawie profesjonalnych programów do wyceny np. Eurotax. W ramach ubezpieczeń autocasco na stałą sumę ubezpieczenia, w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży auta, odszkodowanie jest liczone od tej samej kwoty, niezależnie od tego, w którym momencie dojdzie do szkody. Ciężar ustalenia wartości pojazdu spoczywa na ubezpieczycielu. 

Czy wiesz, że…

Opcja ubezpieczenia na stałą sumę jest zazwyczaj dodatkowo płatna. Polecana jest ona szczególnie właścicielom aut nowych i wartościowych. Dzięki niej, odszkodowanie nie będzie zmienne w zależności od stanu zużycia auta. Wartość rynkowa pojazdu zmniejsza się wraz z jego użytkowaniem, jednak naprawa aut nowych i wartościowych może pochłonąć duże nakłady finansowe niezależnie od tego czy szkoda powstała na początku, czy na końcu trwania umowy ubezpieczeniowej. 

Ważne! Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują wykupienie stałej sumy ubezpieczenia tylko dla aut o określonym wieku - np. do 3 lat.

Przykładowo, Karol ubezpieczył nowy samochód. Wykupił opcję stałej sumy ubezpieczenia. W dniu podpisania umowy wartość rynkowa auta wynosiła 90 tys. zł. Gdyby nie stała suma ubezpieczenia, kwota odszkodowania byłaby obliczana od wartości rynkowej auta w dniu sprzed wypadku czy kradzieży auta. Byłaby to sytuacja niekorzystna dla Karola. Dzięki stałej sumie ubezpieczenia Karol otrzymałby taką samą kwotę odszkodowania w przypadku skradzionego auta na początku trwania umowy, jak i pod koniec. Nieuwzględniany byłby stan zużycia auta.