Poważne zachorowanie – co to jest?

Jak rozumieć poważne zachorowanie? Wyjaśniamy w słowniku ubezpieczeniowym CUK. Sprawdź, co oznacza poważne zachorowanie.

Poważne zachorowanie - choroby zdiagnozowane po raz pierwszy w trakcie okresu ubezpieczenia. Lista chorób objętych ochroną rożni się w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego. Najczęściej ubezpieczenie dotyczy nowotworu złośliwego, niewydolności nerek, udaru mózgu, zawału serca czy utraty wzroku i utraty słuchu.

Poważne zachorowanie występuje w ubezpieczeniach na życie. Oznacza to, że jeśli zostanie ono zdiagnozowane, ubezpieczony może liczyć na wypłatę świadczenia. To ogromne wsparcie finansowe w trudnej chwili, które może pokryć koszty związane z hospitalizacją, rehabilitacją czy innymi wydatkami. Wszystko zależy od konkretnego przypadku. Poważne zachorowanie może też wiązać się z utratą dochodu, ponieważ dolegliwości i uszkodzenia ciała utrudniają wykonywanie dotychczasowej pracy zarobkowej. 

Przykładowo, pan Jacek wykupił ubezpieczenie na życie i zdrowie, które obejmowało także wypłatę odszkodowania podczas poważnego zachorowania. Po kilku miesiącach trafił do szpitala, ponieważ okazało się, że dostał udaru mózgu oraz został częściowo sparaliżowany. Dolegliwości nie pozwoliły mu na kontynuowanie pracy. Konieczne było długie leczenie i badania. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło mu odszkodowanie, które okazało się dobrym wsparciem finansowym, ponieważ pan Jacek miał szersze możliwości jeśli chodzi o metody leczenia oraz leki. 

Kwota, jaka zostanie wypłacona ubezpieczonemu, zależy od sumy ubezpieczenia, która znajduje się na polisie. Poważne zachorowanie może mieć różny charakter, dlatego warto sprawdzić szczegóły umowy, aby wiedzieć, o jakich kwotach jest w ogóle mowa.