PML (possible maximum loss) – co to jest?

Co kryje się pod trudnym pojęciem PML (possible maximum loss)? Zobacz w naszym Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

PML (possible maximum loss) - w dosłownym tłumaczeniu to prawdopodobna maksymalna szkoda. Pojęcie to ma związek z polisami mieszkaniowymi i dotyczy maksymalnej szkody na mieniu, która może potencjalnie powstać podczas jednego zdarzenia. Celem wyliczenia PML jest określenie sumy odszkodowania, które umożliwiłoby pokrycie najgorszych strat. 

Wskaźnik PML ustala się przed podpisaniem umowy i bierze się pod uwagę splot najbardziej niekorzystnych okoliczności, różne czynniki zewnętrzne i wewnętrzne oraz scenariusze przebiegu szkody. W przypadku ubezpieczeń mieszkaniowych, PML wylicza się zazwyczaj dla takiego ryzyka jak pożar, chociaż można wykonać wyliczenia dla zagrożeń typu trzęsienie ziemi, powódź czy trąba powietrzna. Każde z tych ryzyk może mieć wpływ na stworzenie strat o innych wartościach. 

Czy wiesz, że...

PML, czyli possible maximum loss uwzględnia najgorszą możliwą sytuację. Np. podczas ustalania PML dla takiego ryzyka jak pożar, ustala się, że szkoda obejmuje 100% wartości mienia w danym budynku (mury oraz wszystkie urządzenia i wyposażenie). Przyjmuje się bowiem, że podczas pożaru ogień będzie się rozprzestrzeniał do momentu, kiedy napotka jakąś przeszkodę lub skończy się materiał palny. Na zmniejszenie PML nie mają wpływu nawet alarmy przeciwpożarowe. Jedyną sytuacją, która ma wpływ na obniżenie wskaźnika possible maximum loss w tej sytuacji jest obecność w budynku ognioodpornych konstrukcji.