FLEXA – co to jest?

Czym jest ubezpieczenie FLEXA i jakie zdarzenia obejmuje? Zobacz w naszym Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

FLEXA – jest to elementarna wersja ubezpieczenia, w skład którego wchodzą tylko cztery wybrane zdarzenia losowe. Skrót terminu pochodzi z języka angielskiego z połączenia pierwszych liter wyrazów definiujących ryzyka podstawowe:  F – fire (pożar), L – lighting (uderzenie pioruna), EX – explosion (wybuch), A - aircraft crash landing (katastrofa lotnicza). FLEXA obejmuje ochroną ubezpieczeniową wyłącznie szkody powstałe w wyniku wyżej wymienionych zdarzeń losowych. Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą rozszerzać zakres szkód wchodzących w skład FLEXA. Podstawowe szkody żywiołowe zwykle wchodzą w skład polisy ogniowej – ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Czy wiesz, że...

Pożarem nazywamy zniszczenia przez ogień z przyczyny np. zapłonu sadzy, zwarcia instalacji elektrycznej, uderzenia pioruna. Przy ubezpieczaniu nieruchomości zwrócić należy uwagę na górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Prawidłowo dobrana suma ubezpieczenia pozwoli pokryć koszty remontu. To co powinno przykuć uwagę, to jak dany zakład ubezpieczeniowy definiuje pożar. Tylko bezpośrednie uderzenie pioruna powodujące pożar będzie wchodziło w skład zdarzeń losowych FLEXA. Ubezpieczenie nie będzie działało, jeśli np. drzewo spadnie na dom w wyniku uderzenia w nie pioruna. Na wybuch składają się różne zjawiska, nie tylko eksplozja gazu, ale także wybuch pieca, rurociągu, kotła czy butli. W OWU znajdziesz informacje o tym, za jakie zdarzenia ponosi odpowiedzialność towarzystwo ubezpieczeniowe. Katastrofa lotnicza to zdarzenie związane z uszkodzeniem lub zniszczeniem samolotu, śmigłowca, sterowca, szybowca lub balonu, w wyniku którego osoba doznała poważnych obrażeń bądź zmarła.