Cesja ubezpieczenia – czym jest?

Nie wiesz, czym jest cesja ubezpieczenia? Dowiedz się, co to cesja ubezpieczenia z naszego słownika ubezpieczeniowego.

Cesja ubezpieczenia - przeniesienie praw wynikających z umowy ubezpieczenia. To inaczej umowa przelewu wierzytelności. Na jej podstawie cesjonariusz (osoba trzecia wobec stron umowy np. bank) nabywa przyszłą wierzytelność (np. odszkodowanie). W dokumentach polisy ubezpieczyciel zobowiązuje się wypłacić odszkodowanie podmiotowi, dla którego ustanowiono zastrzeżenie. 

Najpopularniejszą cesją jest przeniesienie praw wynikających z ubezpieczenia na rzecz banku (gdy bank udziela kredytu). Dysponentem praw do przedmiotu cesji staje się podmiot, na którym dokonywana jest cesja. Często kredytobiorcy, czyli przyszli właściciele nieruchomości, muszą zawrzeć polisę mieszkaniową, aby w ogóle móc otrzymać pożyczkę. Czasem bank może wskazać konkretny zakres ochrony. Najczęściej polisa mieszkaniowa obejmuje podstawowy zakres ochrony, czyli wypłatę odszkodowania na wypadek pożaru, powodzi czy huraganu. W razie zdarzenia, wypłata świadczenia może trafić do banku. Jednak nie zawsze tak się dzieje, ponieważ wiele zależy od rozmiaru szkód oraz samej instytucji, w której zaciągnięta jest pożyczka. Równie dobrze, kwota ze świadczenia może trafić do właścicieli nieruchomości, aby np. mogli przeprowadzić remont. Co ciekawe, jeśli dojdzie do całkowitego zniszczenia nieruchomości, a odszkodowanie trafi do banku, kwota ta odjęta jest od pozostałej wartości spłaty kredytu.

Cesja ubezpieczenia może także mieć miejsce w momencie zakupu samochodu na kredyt. Bank wymaga od właściciela pojazdu zakupu nie tylko obowiązkowego OC, ale często także AC. Teoretycznie, staje się on drugim właścicielem samochodu.