Osoba uposażona – kim jest?

Kim jest osoba uposażona? Poznaj pojęcie osoby uposażonej dzięki słownikowi ubezpieczeniowemu CUK.

Osoba uposażona - osoba, która otrzyma świadczenie w razie śmierci ubezpieczonego. Wskazuje się ją w polisie na życie i upoważnia do wypłaty świadczenia. Może to być zarówno ktoś bliski z rodziny, ale także przyjaciel czy opiekun. Musi być to jednak osoba wskazana z imienia i nazwiska, a towarzystwa ubezpieczeniowe często wymagają także takie dane jak data urodzenia czy PESEL. Osoba uposażona może być wskazana niezależnie od testamentu. Wypłata świadczenia w ramach polisy na życie nie wchodzi w skład spadku. Właśnie dlatego spadkobierca a osoba uposażona to zupełnie ktoś inny.

Przykładowo, pan Marian dwa lata przed swoją śmiercią podpisał umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym i wykupił polisę na życie. Jako uposażonego, wskazał w nim swojego opiekuna, który od lat pomagał mu w zakupach i codziennych obowiązkach. Jednocześnie w testamencie przekazał swoje mieszkanie wnuczce. Po śmierci pana Mariana, opiekun otrzymał wypłatę świadczenia, a wnuczka mieszkanie.

Co ciekawe, w polisie możesz wymienić więcej niż jednego uposażonego i podzielić między nich wartość sumy ubezpieczenia. Nie musi być ona równa, ponieważ ubezpieczający może sam zadecydować, komu przeznacza więcej wypłaty świadczenia. Podział może wyglądać np. po 50% lub 60% - 40%. 

Kolejną opcją jest wybór osoby uposażonej głównej oraz zastępczej. W przypadku śmierci uposażonego, druga osoba będzie uprawniona do wypłaty świadczenia. To także istotne w momencie, kiedy np. okaże się, że główna osoba uposażona przyczyniła się do śmierci ubezpieczonego.

Czy wiesz, że...

Wyznaczenie uposażonego nie jest obowiązkowe, a w dodatku w każdej chwili możesz zmienić jego dane w swojej polisie. Uposażonym może być również osoba niepełnoletnia.