Uposażony – kim jest?

Kim jest uposażony w polisie na życie? Kogo można upoważnić? Zobacz w Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Uposażony - osoba wskazana w polisie na życie przez ubezpieczającego, która otrzyma wypłatę świadczenia w razie jej śmierci. Najczęściej jest to osoba bliska lub kilka osób z grona rodziny lub przyjaciół. Uposażony musi być wskazany imiennie oraz powinna być data urodzenia, choć czasem wymagane są także dodatkowe dane takie jak np. PESEL

Warto zaznaczyć, że osoba uposażona a spadkobierca to dwie różne osoby. Suma ubezpieczenia nie jest częścią spadku, więc wypłata świadczenia jest wypłacana niezależnie od testamentu. Jeśli w umowie nie ma wskazanej osoby uposażonej, wtedy dopiero spadkobiercy mogą ubiegać się o pieniądze. 

Przykładowo, klient zgłasza się do towarzystwa ubezpieczeniowego i chce wykupić polisę na życie. Ma już spisany testament, jednak w swoim ubezpieczeniu chce uwzględnić zupełnie inną osobę, czyli przyjaciela. Wskazuje ją jako uposażonego i to on jako jedyny będzie upoważniony do odbioru świadczenia w razie śmierci ubezpieczonego. 

Co ciekawe, w umowie może być wskazany uposażony główny, czyli osoba uprawniona do otrzymania świadczenia w ramach śmierci ubezpieczonego, a także zastępczy. Wtedy w przypadku śmierci pierwszego z nich albo przyczynienia się do pozbawienia życia ubezpieczonego - będzie prawnie ustanowiona druga osoba do odbioru świadczenia.

Czy wiesz, że... 

Ubezpieczający w każdej chwili może zmienić osobę uprawnioną do wypłaty świadczenia lub o wysokości udziału, jeśli jest ich kilka. Podział może wyglądać przy dwóch uposażonych np. po 50% czy 70% - 30%