Ubezpieczenia bezterminowe – co to jest?

Czym jest ubezpieczenie bezterminowe? Jak wygląda taka umowa? Zobacz w Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Ubezpieczenia bezterminowe - polisy, w których nie ma ustalonego terminu końca umowy. Jednocześnie, są pobierane coroczne lub comiesięczne składki. W praktyce oznacza to, że ubezpieczenia bezterminowe dotyczą polis na życie. Ochrona przysługuje ubezpieczonemu aż do śmierci. Najczęściej taka opcja jest proponowana osobom starszym. W przypadku śmierci, świadczenie jest wypłacane uposażonym wskazanym w umowie. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby pamiętać o przekazaniu danych osób, które w przyszłości odbiorą wsparcie finansowe.

Aby otrzymać ubezpieczenia bezterminowe, może być konieczne wypełnienie ankiety, w której znajdują się pytania o dotychczasowe choroby czy przebyte zabiegi. Zawsze wymagane jest także przystąpienie do badań lekarskich. Na tej podstawie, towarzystwo ocenia ryzyko ubezpieczeniowe, a co za tym idzie - ustala składkę za polisę na życie. Przed podpisaniem umowy, warto także przeczytać wszelkie szczegóły w OWU (Ogólnych Warunkach Umowy). To w niej zawarte są np. wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, w których ubezpieczyciel nie odpowiada za wyrządzone szkody.

Przykładowo, senior w podeszłym wieku chce, aby w momencie jego śmierci, jedyny wnuk otrzymał wypłatę świadczenia. Zgłasza się do towarzystwa ubezpieczeniowego, które proponuje mu ubezpieczenie bezterminowe na życie. Udziela on podstawowych informacji do sporządzenia umowy, a także odpowiada na kilka pytań w ankiecie medycznej. Od momentu podpisania umowy, zapewnia zabezpieczenie finansowe swojemu wnukowi. Jednocześnie, co roku musi opłacać składkę za polisę na życie.