Okres wyczekiwania – co to jest?

Jaki jest okres wyczekiwania jeśli chodzi o zasiłki ZUS? Co to znaczy? Zobacz w naszym Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Okres wyczekiwania - w przypadku ubezpieczenia chorobowego (zarówno obowiązkowego, jak i dobrowolnego) jest to okres, który musi minąć, aby ubezpieczony nabył prawo do zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia za czas choroby. Okres wyczekiwania różni się w zależności od charakteru polisy. W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego prawo do zasiłku nabywa się po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, a gdy ubezpieczony zdecydował się na dobrowolne ubezpieczenie musi upłynąć 90 dni. 

Jeśli przerwa między poszczególnymi okresami ubezpieczeniowymi nie przekroczyła 30 dni i nie była spowodowana urlopem bezpłatnym, wychowawczym czy odbywaniem czynnej służby wojskowej w przypadku żołnierza niezawodowego, to do okresu ubezpieczenia chorobowego zalicza się poprzednie okresy ubezpieczeniowe. 

Czy wiesz, że...

Okres wyczekiwania nie obowiązuje w kilku przypadkach. Zasiłek lub wynagrodzenie za czas choroby otrzyma bez okresu wyczekiwania osoba ubezpieczona, której niezdolność do pracy była następstwem wypadku w drodze lub z pracy. Okres wyczekiwania nie dotyczy również osób ubezpieczonych, których okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego wynosi co najmniej 10 lat. Wyjątkiem są także absolwenci szkół lub uczelni, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym w ciągu 90 dni od momentu ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu. Ostatnia grupa osób, których nie obejmuje okres wyczekiwania, to posłowie i senatorowie, którzy przystąpią do ubezpieczenia w terminie do 90 dni od daty zakończenia kadencji.