Ubezpieczenie na życie i dożycie – co to jest?

Czym wyróżnia się ubezpieczenie na życie i dożycie? Sprawdź to w słowniku ubezpieczeniowym CUK! Z łatwością znajdziesz pojęcie ubezpieczenia na życie i dożycie.

Ubezpieczenie na życie i dożycie - dobrowolne ubezpieczenie o charakterze mieszanym - ochronno-oszczędnościowe lub ochronno-inwestycyjne zawierane z reguły z myślą o zapewnieniu sobie bezpieczeństwa finansowego na emeryturze. Jego składnikiem jest polisa na życie, a opłacane składki tworzą kapitał, który można wypłacić w ustalonym momencie. Z reguły ubezpieczenie na życie i dożycie ma charakter długoterminowy - zawiera się je na kilka lub kilkanaście lat, np. na 5 czy 30. Zebrane na swoim koncie pieniądze można wypłacić np. po 5 latach od zawarcia polisy lub po ukończeniu uzgodnionego przez ubezpieczyciela wieku.

Tego typu ubezpieczenie jest również formą zabezpieczenia najbliższych lub uposażonych wskazanych w umowie na wypadek śmierci ubezpieczonego. Zgromadzone środki nie są obciążone podatkiem od spadków i darowizn w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej oraz podatkiem od dochodów kapitałowych przy wypłacie środków z konta na koniec umowy. Towarzystwa mające w swojej ofercie ubezpieczenie na życie i dożycie, za odpowiednią dopłatą, rozszerzają zakres ubezpieczenia np. o ochronę zdrowia. W niektórych towarzystwach umowę zawrzeć można na np. również współmałżonka.

Przykładowo, Katarzyna zawarła umowę ubezpieczenia na życie i dożycie na 25 lat. Co miesiąc opłacała ustaloną składkę. W ten sposób zbudowała sobie kapitał, który gdy minął określony czas, został jej wypłacony przez ubezpieczyciela. Katarzyna założyła, że podczas emerytury będzie podróżować, a takie dodatkowe środki miały jej to ułatwić i zapewnić bezpieczeństwo ekonomiczne.