Choroby przewlekłe – czym są?

Nie wiesz, czym są choroby przewlekłe dla ubezpieczyciela? Sprawdź, jak towarzystwa ubezpieczeń definiują choroby przewlekłe.

Choroby przewlekłe (w podróży) - choroby o długotrwałym przebiegu zdiagnozowane lub dające objawy przed zawarciem polisy (w większości OWU to 24 miesiące przed podpisaniem umowy). Za choroby przewlekłe uważa się takie problemy zdrowotne, które utrzymują się przez długi czas, a ich objawy nawet przez kilka miesięcy. Często bagatelizowane na początku dolegliwości mogą przeistoczyć się w poważne schorzenia. Choroby przewlekłe mają jeszcze jedną ważną cechę, a mianowicie nie są uleczalne. Możliwe jest jednak leczenie objawowe, a wystąpienie dolegliwości często jest bardzo nieprzyjemne dla pacjenta. 

W OWU choroby przewlekłe są definiowane w różny sposób, w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego. Najczęściej jednak są to takie schorzenia jak nowotwory, stwardnienie rozsiane, cukrzyca, astma, choroby wieńcowe czy osteoporoza. 

Jeśli chodzi o ubezpieczenia, o chorobach przewlekłych często mowa jest w polisach turystycznych. Na czas podróży ubezpieczamy nagłe wystąpienie objawów choroby, które wymaga udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej. Co ciekawe, jeśli nie jesteś świadomy swoich schorzeń, zostaniesz zdiagnozowany w czasie wyjazdu, możesz otrzymać pomoc ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego. Natomiast, jeśli wiesz o tym, że masz choroby przewlekłe, musisz koniecznie poinformować o tym firmę, w której kupujesz polisę. Możliwe, że cena za składkę za ubezpieczenie będzie wyższa, jednak zostaną pokryte koszty związane z pomocą medyczną w razie wystąpienia objawów czy powikłań związanych z trudną chorobą.