Odpowiedzialność kontraktowa – co to jest?

Czy wiesz, jak działa odpowiedzialność kontraktowa? Już teraz sprawdź w słowniku ubezpieczeniowym CUK i dowiedz się, czym jest odpowiedzialność kontraktowa.

Odpowiedzialność kontraktowa - odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (np. umowy czy kontraktu). Jest ona regulowana w polskim prawie. Aby wystąpiła odpowiedzialność kontraktowa, musi zostać zachowany tzw. stosunek zobowiązaniowy. Oznacza to, że warunki pomiędzy stronami muszą być potwierdzone np. umową. W praktyce, zupełnie tak jak w przypadku innego rodzaju odpowiedzialności, sprawca za szkody musi je naprawić. Konieczne jednak będzie udowodnienie niewykonania zobowiązania. 

Przykładowo, Łukasz założył działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży produktów. Chciał wybudować mały sklep osiedlowy i wynajął do tego ekipę budowlaną. Wszystko szło zgodnie z planem, jednak druga firma odpowiedzialna za montaż drzwi i okien, nie dopatrzyła swoich obowiązków. Pozostawiła sklep na noc z nieodpowiednio zamontowaną stolarką. W wyniku tego działania, złodzieje ukradli sprzęt elektroniczny, który był wewnątrz budynku. Firma ma podpisaną umowę z panem Łukaszem i jest zobowiązana do naprawienia szkody. Działa tu właśnie odpowiedzialność kontraktowa. Pan Łukasz musi jednak zdobyć wszelkie dowody na to, że firma popełniła błąd. 

Odpowiedzialność kontraktowa jest ściśle związana z pojęciem odszkodowania, które należy się poszkodowanemu. Posiadając ubezpieczenie, w niektórych przypadkach sprawca może liczyć na pomoc i wypłatę świadczenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Wszystko jednak zależy od konkretnej umowy podpisanej z ubezpieczycielem.

Czy wiesz, że...

Odpowiedzialność kontraktowa działa na innych zasadach niż odpowiedzialność deliktowa, która odnosi się do sytuacji, w których doszło do złamania prawa. Tak samo jak w powyższym przypadku, sprawca musi naprawić wyrządzoną szkodę poszkodowanemu.