OC graniczne – co to jest?

Czy wiesz, jak działa OC graniczne? Sprawdź definicję OC granicznego w słowniku ubezpieczeniowym CUK.

OC graniczne — krótkoterminowe ubezpieczenie komunikacyjne dla kierowców, których pojazd jest zarejestrowany poza Unią Europejską i którzy nie posiadają Zielonej Karty. OC graniczne zapewnia ochronę ubezpieczeniową w czasie pobytu w Polsce. Polisę można zawrzeć na okres od 30 dni do 12 miesięcy. Jeśli kończy się czas trwania ubezpieczenia granicznego, można wykupić kolejne.

Przykładowo, jeśli właściciel auta planuje wyjechać za granicę, jednak z jakiegoś powodu nie wykupił Zielonej Karty, a jest ona wymagana, trzeba będzie wykupić ubezpieczenie graniczne. Można je nabyć w momencie przekraczania granicy wszędzie tam, gdzie jest obowiązkowa odprawa celna. Dostępne jest ono także w niektórych punktach na przejściach granicznych. OC graniczne można także zakupić w towarzystwie ubezpieczeniowym. Cena polisy ustalana jest indywidualnie przez konkretne państwo, dlatego różnią się one od siebie.

OC graniczne przyda się także osobom, które planują wjazd do jednego z krajów EOG, czyli Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do Szwajcarii. 

Ubezpieczenie graniczne jest czasowe i działa na takich samych warunkach jak polisa OC. Oznacza to, że jeśli dojdzie do wypadku, poszkodowanemu zostanie wypłacone odszkodowanie. Kierowca nie musi wtedy ponosić opłat za wyrządzone szkody drugiemu samochodowi. 

Czy wiesz, że…

W większości przypadków OC graniczne jest droższą alternatywą dla Zielonej Karty. Ta z kolei jest czasem dodawana jako darmowy dodatek do ubezpieczenia obowiązkowego OC.