Nieszczęśliwy wypadek – co to jest?

Czym jest nieszczęśliwy wypadek? W słowniku CUK sprawdzisz, które zdarzenia spełniają definicję nieszczęśliwego wypadku.

Nieszczęśliwy wypadek (NW) - nagłe zdarzenie skutkujące uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią. Wypadek wywołany jest przyczyną zewnętrzną, niezależną od woli ubezpieczonego. W związku z tym, że nie ma odgórnej definicji nieszczęśliwego wypadku w kodeksie cywilnym, warto sprawdzić jak konkretne towarzystwo ubezpieczeniowe go definiuje. Najlepiej szczegółowo przeczytać OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia), które mogą różnić się od wybranej oferty polisy. Jednocześnie, ceny ubezpieczeń, będą się różnić.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) ma na celu zabezpieczyć finansowo osobę po wypadku, która doznała poważnego uszczerbku na zdrowiu. Wypłacone świadczenie może być wykorzystane np. na rehabilitację, dalsze leczenie, hospitalizację czy leki. 

Przykładowo, pani Gabriela wyjechała na swoją działkę. Słoneczna pogoda zaczęła się gwałtownie zmieniać i pojawiła się burza, a także huragan. W wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych, pani Gabriela doznała urazu głowy, a także żeber. Trafiła do szpitala, jednak po leczeniu, konieczna była rehabilitacja. Dzięki temu, że posiadała ubezpieczenie NNW, koszty z tym związane pokrył ubezpieczyciel.

Warto też wspomnieć, że za nieszczęśliwy wypadek np. w pracy, można otrzymać nie tylko wypłatę świadczenia w ramach indywidualnego czy grupowego ubezpieczenia dobrowolnego. W zależności od sytuacji, możliwa jest wypłata także innych świadczeń, np. renty czasowej lub dożywotniej. Aby je otrzymać, trzeba zgłosić się do pracodawcy, a on musi zgłosić się do ZUS-u.