Naprawa na częściach oryginalnych – co to jest?

Wiesz, czym wyróżnia się naprawa na częściach oryginalnych? Znajdź pojęcie naprawy na częściach oryginalnych w naszym słowniku ubezpieczeniowym!

Naprawa na częściach oryginalnych - sposób likwidacji szkody w ubezpieczeniu komunikacyjnym, polegający na naprawie pojazdu przy użyciu oryginalnych części producenta. Takie naprawy odbywają się najczęściej w autoryzowanych serwisach lub warsztatach partnerskich. Chociaż z perspektywy ubezpieczyciela, korzystniejsze byłoby przeprowadzenie naprawy przy użyciu części zamiennych, to w niektórych przypadkach musi on wybrać opcję części oryginalnych. Dzieje się tak, gdy pojazd wymagający naprawy jest na gwarancji producenta. Wówczas naprawa przy użyciu części nieoryginalnych mogłaby skutkować nieprzyjemnościami i negatywnie wpływać na prawo do dalszego korzystania z gwarancji. Części oryginalne są stosowane w niektórych wariantach AC, również w przypadku, gdy dla danego pojazdu nie są dostępne części zamienne. Innym przypadkiem, kiedy zalecana jest naprawa na częściach oryginalnych jest sytuacja, kiedy wartość rynkowa pojazdu znacznie spadłaby, jeśli zostałby on naprawiony przy użyciu zamienników. 

Czy wiesz, że…

Z powodu wielu skarg wpływających do Komisji Nadzoru Finansowego w związku z nieuwzględnianiem przez ubezpieczycieli w kosztorysach części oryginalnych, wydane zostały w 2015 r. „Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych”. W dokumencie tym znalazł się szereg zaleceń dla towarzystw m.in. konieczność stosowania do naprawy auta takich części, które umożliwią przywrócenie go do stanu przed wystąpieniem szkody czy uzasadniania decyzji, jeśli w kosztorysie uwzględniona została część o niższej jakości od oryginalnej. W rekomendacjach tych znalazło się także zalecenie o informowaniu ubezpieczonego, które części użyte w kosztorysie są oryginalne, a które zamienne oraz jaki producent je wytwarza.