Lokal mieszkalny – co to jest?

Jak rozumieć lokal mieszkalny w ubezpieczeniu nieruchomości? Sprawdź w słowniku CUK, czym jest lokal mieszkalny.

Lokal mieszkalny - samodzielne pomieszczenie trwale wydzielone ścianami w budynku wielorodzinnym. Za część lokalu mieszkalnego uznajemy także instalacje i urządzenia techniczne. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje elementy konstrukcyjne i wykończeniowe, instalacje, urządzenia techniczne oraz zewnętrzne elementy trwale związane z lokalem mieszkalnym. Mogą być także uwzględnione pomieszczenia przynależne (piwnica, schowek) oraz miejsca parkingowe, jednak wszystko zależy od towarzystwa. Przedmiotem ochrony nie są pomieszczenia wspólne (suszarnia, wózkownia, pralnia). Właściciel lokalu mieszkalnego może mieć udział w nieruchomości wspólnej, czyli grunt oraz części użytkowe, które są wyłącznie do użytku mieszkańców. 

Ubezpieczenie za lokalmieszkalny jest dobrowolne. W zakresie ochrony mogą znaleźć się wyłącznie mury, ale nie tylko. W polisach często uwzględnia się także elementy stałe, czyli takie wyposażenie, którego nie można wynieść bez użycia specjalistycznych narzędzi, a także ruchomości domowe, czyli np. sprzęt elektroniczny, akcesoria sportowe czy przedmioty osobiste. Ubezpieczenie lokalu mieszkalnego, a raczej jego ruchomości domowe, może także wykupić osoba, która tylko wynajmuje nieruchomość. Z drugiej strony, może zabezpieczać też interesy właściciela, ponieważ może on objąć ochroną także mury i elementy stałe. Wszystko zależy od potrzeb danego ubezpieczonego. Rozszerzeniem polisy na lokal mieszkalny jest także OC w życiu prywatnym. Jeśli właściciel wyrządzi szkodę np. sąsiadowi, będzie mógł dostać odszkodowanie od swojego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Czy wiesz, że...

Do lokalu mieszkalnego mogą przynależeć różnego rodzaju pomieszczenia, np. piwnica, strych czy komórka. Jednak w niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych nie będzie to np. miejsce postojowe lub ogródek przydomowy. Warto sprawdzić zapis w szczegółach umowy.