Stała suma ubezpieczenia – jak działa?

Jak działa i czym dokładnie jest stała suma ubezpieczenia AC? Zobacz w naszym Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Stała suma ubezpieczenia AC - kwota, którą może uzyskać właściciel samochodu w ramach polisy ubezpieczeniowej, która nie zmienia się w trakcie umowy. Oznacza to, że nawet po 11 miesiącach od początku ochrony, towarzystwo ubezpieczeniowe oblicza odszkodowanie na podstawie pierwotnej wartości pojazdu. Ta z kolei nie jest przypadkowa. Ustalana jest według rzetelnie prowadzonych katalogów, w których uwzględnione są ważne parametry techniczne. Nie każda podpisywana umowa klienta z zakładem ubezpieczeniowym będzie miała uwzględnioną stałą sumę ubezpieczenia AC. Często jest ona zmienna, czyli kwotę do odszkodowania oblicza się na podstawie wartości samochodu w dniu zdarzenia, wskutek którego powstała szkoda. A takie rozwiązanie może okazać się nieopłacalne dla właściciela. Stała suma ubezpieczenia AC jest często oferowana klientom, którzy mają nowe auta, np. maksymalnie trzyletnie.

Przykładowo, jeśli klient zawiera umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym na AC, musi się liczyć z tym, że z biegiem czasu samochód traci na wartości. W momencie szkody, towarzystwo ubezpieczeniowe wylicza odszkodowanie na podstawie aktualnej wartości pojazdu z katalogu Eurotax lub Infoexpert. Szczególnie odczuje to właściciel nowszych modeli aut, których cena zmienia się z miesiąca na miesiąc. W podanym tutaj przykładzie, klient otrzyma odszkodowanie zgodnie z podpisaną umową.

Czy wiesz, że...

Stała suma ubezpieczenia AC jest opłacalna dla klienta, dlatego często taki warunek w umowie oznacza wyższa składkę za polisę. Nie zawsze można też ją zastosować. Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują pewne ograniczenia, np. stała suma dla pojazdów, które nie mogą być starsze niż 3 lata.