Klauzula alkoholowa – co to jest?

Klauzula alkoholowa - co to właściwie znaczy? W słowniku ubezpieczeniowym CUK sprawdzamy, co kryje się pod pojęciem klauzuli alkoholowej.

Klauzula alkoholowa - w polisie podróżnej to dodatkowa opcja zapewniająca rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej także w przypadku szkody po spożyciu alkoholu. Uprawnia do organizacji usług Assistance i do zwrotu kosztów leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku, którego ofiara jest nietrzeźwa. U niektórych ubezpieczycieli wybór takiego rozszerzenia ochrony nie wiąże się ze wzrostem składki. Bez tego typu klauzulialkoholowej, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania czy poniesienia kosztów leczenia. W większości towarzystw ubezpieczeniowych w wyłączeniach odpowiedzialności znajdują się właśnie zdarzenia po spożyciu alkoholu.

Przykładowo, Monika i Aleksander wyjechali w podróż poślubną do Hiszpanii. Obydwoje nie chorowali i nie mieli żadnych niepokojących dolegliwości przed wyjazdem. Wykupili ubezpieczenie podróżne wraz z klauzulą alkoholową. Podczas wyjazdu, Monika wypiła dwa ulubione drinki, a następnie leżała kilka godzin na plaży i zaczęła źle się czuć. Aleksander zawiózł ją do pobliskiego szpitala, gdzie okazało się, że dostała udaru. Dzięki temu, że w polisie była uwzględniona klauzula alkoholowa, mimo wcześniej wypitych drinków, Monika mogła liczyć na pokrycie kosztów leczenia.

Warto zaznaczyć, że klauzula alkoholowa to rozszerzenie polisy, a więc trzeba się liczyć z wyższą kwotą za składkę. 

Czy wiesz, że...

Klauzula alkoholowa nie obejmuje wszystkich ofert OC w życiu prywatnym. Oznacza to, że jeśli ubezpieczony wyrządzi szkodę osobie trzeciej pod wpływem alkoholu, nie może liczyć na odszkodowanie. Warto zapytać o to swojego ubezpieczyciela.