Indeksacja składki – co to jest?

Co to jest indeksacja składki? Kiedy do niej dochodzi? Sprawdź w naszym Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Indeksacja składki - mechanizm podwyższenia kwoty składki i sumy ubezpieczenia w celu ochrony polisy od negatywnych skutków inflacji. Indeksacja składki dokonywana jest raz w roku, w rocznicę podpisania umowy ubezpieczeniowej, dlatego to pojęcie dotyczy polis zawieranych na wiele lat np. ubezpieczenie na życie. 
 
Jak działa indeksacja składki? Suma ubezpieczenia jest utrzymywana na tym samym poziomie pomimo inflacji. Pociąga to za sobą konieczność podwyższenia kwoty składki i sumy ubezpieczenia. Zwiększa się ją często o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych obliczany przez Główny Urząd Statystyczny na podstawie danych z minionych 12 miesięcy kalendarzowych. Realną korzyścią indeksacji składki jest możliwość otrzymania świadczenia o porównywalnej wartości niezależnie od długości trwania ochrony ubezpieczeniowej (po 5, 20 czy 50 latach od dnia zawarcia ubezpieczenia). Kiedy indeksacja składki nie jest konieczna? Jeśli wskaźnik inflacji nie przekroczy 5% od czasu ostatniej zmiany składki, taka operacja nie będzie przeprowadzana.

Czy wiesz, że...

Indeksacja może odbywać się automatycznie (wtedy towarzystwo musi powiadomić o tym klienta) lub na życzenie ubezpieczonego. Może on nie wyrazić zgody na przeprowadzenie takiej podwyżki, jednak w przypadku umów długoterminowych (np. 20 lat) nie jest to zalecane. Brak indeksacji składki pociąga za sobą spadek wartości polisy. Jeśli klient nie chce jednak, aby przeprowadzana była indeksacja składki, musi powiadomić o tym ubezpieczyciela pisemnie, zazwyczaj 30 dni przed każdą kolejną rocznicą podpisania umowy ubezpieczeniowej.