Fundusz ubezpieczeniowy – co to jest?

Jak działa fundusz ubezpieczeniowy? Czym jest? Dowiedz się z naszego Słownika Ubezpieczeniowego CUK.

Fundusz ubezpieczeniowy - środki będące w posiadaniu ubezpieczyciela (w kwocie netto), które pozwalają mu na realizację zobowiązań na rzecz ubezpieczonych. Z funduszu ubezpieczeniowego wypłacane są wszelkie odszkodowania i świadczenia wynikające z umów ubezpieczeniowych z klientami. Przygotowaniem i wyceną produktów ubezpieczeniowych w ten sposób, aby zbudować fundusz ubezpieczeniowy zajmuje się aktuariusz, który stosuje metody tzw. matematyki ubezpieczeniowej.

Celem działania zakładu ubezpieczeń jest udzielanie ochrony w razie sytuacji losowych, określonych w polisie. Ochrona ta polega na wypłacie świadczeń finansowych na wypadek nagłego zdarzenia. Aby te odszkodowania mogły zostać wypłacone, należy zgromadzić fundusz ubezpieczeniowy. Tylko odpowiednia wycena zobowiązań wobec klienta pozwala osiągnąć pożądany poziom rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Te rezerwy to po prostu kapitał zabezpieczony na poczet potencjalnych świadczeń na rzecz ubezpieczonych, do wypłacenia w czasie bliżej nieokreślonym.