Certyfikat ubezpieczenia – co to jest?

Otrzymałeś od ubezpieczyciela certyfikat ubezpieczenia? Zobacz co to znaczy w Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Certyfikat ubezpieczenia - wycinek, który potwierdza posiadanie polisy. W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC, certyfikat jest dowodem na spełnienie powinności wykupienia polisy. Jest wydawany przez towarzystwo ubezpieczeniowe wraz z umową, OWU i innymi dokumentami związanymi z daną polisą. 

Na certyfikacie znajdują się najważniejsze dane związane z polisą. Na przykład certyfikat ubezpieczenia OC zawiera, oprócz danych ubezpieczonego oraz samochodu, informacje o okresie obowiązywania polisy. Standardowo umieszcza się na nim również numer polisy, dane ubezpieczyciela oraz inne informacje. 

Czy wiesz, że...

Chociaż certyfikat ubezpieczenia nie jest potwierdzeniem ważności polisy tylko dowodem na zawarcie umowy, to w przypadku polisy OC służby przeprowadzające kontrolę drogową akceptują go jako dowód ubezpieczenia. W Polsce od 1 października 2018 r. nie ma obowiązku wożenia w aucie certyfikatu ubezpieczenia OC. Informacje o polisie uprawnione służby mogą sprawdzić w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Jednak wyjeżdżając za granicę warto zabrać ze sobą certyfikat OC, ponieważ w razie kontroli drogowej mogą nas spotkać nieprzyjemności. Służby zagraniczne nie mają bowiem wglądu do polskiej bazy danych.  

Przykładowo, Kamil podczas kontroli drogowej został poproszony o pokazanie certyfikatu ubezpieczenia OC. Okazało się, że kierowca nie ma go przy sobie. Przeprowadzający kontrolę policjanci sprawdzili przy pomocy mobilnej aplikacji, czy Kamil mówi prawdę i spełnił obowiązek wykupienia polisy OC. Słowa Kamila zostały potwierdzone. Ponieważ sytuacja miała miejsce w listopadzie 2018 r., Kamil nie został ukarany za brak certyfikatu. Przed 1 października 2018 r. groziłaby mu kara grzywny do 250 zł.