2022-08-05

Uszkodzone koło na dziurze w jezdni? Możesz otrzymać odszkodowanie

Jak uzyskać odszkodowanie za straty spowodowane dziurą w jezdni?

Uszkodzone koło na dziurze w jezdni? Możesz otrzymać odszkodowanie

Wjechałeś w dziurę w jezdni i pomimo zachowania odpowiedniej prędkości oraz innych przepisów uszkodziłeś koło? Nie bój się. Nawet jeśli nie masz autocasco, możesz otrzymać odszkodowanie za naprawę pojazdu. W tym wypadku za tę szkodę odpowiada zarządca drogi, który zobowiązany jest do dbania o jej stan techniczny. Podstawą prawną do wypłacenia takiego świadczenia jest art. 415 Kodeksu cywilnego, który mówi: „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Sprawdź, jak uzyskać odszkodowanie, gdy uszkodzisz koło na dziurze w drodze.

Kto odpowiada za stan techniczny drogi?

Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985 roku określa, że za stan techniczny jezdni odpowiada zarządca dróg. Jak ustalić kto jest zarządcą danej drogi? Przepisy mówią, że za sprawy związane z utrzymaniem dróg krajowych odpowiada Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, wojewódzkich — zarząd województwa, powiatowych — zarząd powiatu, a gminnych — wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Rodzaj drogi można rozpoznać po znakach. Łatwo można określić go również dzięki internetowym mapom np. Google Maps. To, do kogo trzeba się zwrócić o odszkodowanie, zależy więc od miejsca, gdzie doszło do uszkodzenia felgi czy auta.

Do obowiązków zarządcy dróg, wynikających z ustawy o drogach publicznych, należy m.in. utrzymanie nawierzchni dróg w dobrej kondycji, a także przeprowadzanie okresowych kontroli ich stanu. Zarządca odpowiada za to, aby jezdnia nie zagrażała bezpieczeństwu ruchu drogowego. Każdy, kto zauważy niepokojącą zmianę stanu jezdni, może zwrócić się do takiego urzędu, a ten ma obowiązek zweryfikować, czy rzeczywiście wymaga ona naprawy. Jeśli zarządca stwierdzi, że usterki (np. dziury czy wyrwy w jezdni) zagrażają bezpieczeństwu, ma obowiązek wykonania remontu. Krótko mówiąc, odpowiada za przeprowadzenie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających drogi.

Dziura w drodze – odszkodowanie. Jak je uzyskać?

Wyobraź sobie sytuację, w której jedziesz ulicą zgodnie z przepisami ruchu drogowego i widzisz dziurę w asfalcie, jednak jest już za późno na jej ominięcie. Pod wpływem nierówności na drodze, Twoje auto zostaje uszkodzone i konieczna jest wizyta w warsztacie mechanicznym. Naprawa zawieszenia może wiązać się ze sporym kosztem, a jeśli do tego dojdą jeszcze poboczne usterki, sprawa robi się coraz bardziej poważna. Czy możesz otrzymać zadośćuczynienie od odpowiedzialnej za to instytucji? Oczywiście! Zobacz, jakie masz prawa, kiedy zaskoczy Cię dziura w drodze. Odszkodowanie otrzymasz od tego, do kogo należy dany odcinek drogi.

Krok 1: Ustal, kto jest odpowiedzialny za dany odcinek drogi. Może to być gmina, zarząd powiatu, zarząd województwa czy też Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Jeśli to droga wewnętrzna, najpewniej należy do wspólnoty lub spółdzielni. Kiedy stanie się to przed czyimś domem, należy Ci się odszkodowanie od zarządcy drogi, czyli w tym przypadku, właściciela danego terenu.

Krok 2: Udokumentuj to, co się stało (o tym, co jest Ci potrzebne do odszkodowania od zarządcy drogi, piszemy niżej), a jeśli chcesz mieć obawy, że sprawa nie będzie poważnie rozpatrzona, wezwij policję. Funkcjonariusze powinni wręczyć Ci notatkę ze zdarzenia, która stanowi dodatkowy dowód dla zarządcy. W takich sytuacjach pomocy udziela także wydział drogownictwa starostwa powiatowego. Aby mieć pewność, że Twój wniosek o odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu będzie rozpatrzony pozytywnie, zrób zdjęcia i zbierz świadków zdarzenia. Postaraj się o to, aby złożyły pisemne zeznania. Warto też zorientować się bezpośrednio u mechanika, jaki jest koszt naprawy w warsztacie. Możesz też poprzeć swój wniosek o wycenę rzeczoznawcy. Jako dowód, zostaw wymienioną lub uszkodzoną część.

Krok 3: Wraz z pełną dokumentacją i dowodami, udaj się do siedziby zarządcy, który jest odpowiedzialny za dany odcinek na drodze. Zapewne koniecznie będziesz musiał wypełnić wniosek o odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu. Możesz też zostać skierowany bezpośrednio do ubezpieczyciela, z którym ma podpisaną umowę dana instytucja. To znacznie ułatwi cały proces starania się o odszkodowanie.

Krok 4: Czekaj na decyzję ze strony zarządcy. Być może będą potrzebne oględziny pojazdu oraz obejrzenie miejsca zdarzenia.

Uwaga!

Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu na drodze gminnej będzie zależeć od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wszystko zależy od tego, gdzie dokładnie zlokalizowana jest dziurawa droga.

Co pokryje odszkodowanie od zarządcy dróg?

Oprócz naprawy uszkodzonych części auta, zarządca drogi ma obowiązek zwrotu kosztów holowania w przypadku, gdy poruszanie się samochodem nie było możliwe i konieczne było skorzystanie z usług lawety. Mało kto wie, że można ubiegać się także o rekompensatę związaną z utraconymi korzyściami, mającymi związek z uszkodzeniem koła. Na przykład, jeśli poszkodowanego ominie rozmowa o pracę z powodu nieprzewidzianych trudności związanych z wjechaniem w dziurę w jezdni, może ubiegać się o odszkodowanie z tego tytułu. Trzeba jednak udowodnić, że uszkodzenie koła było bezpośrednią przyczyną tej sytuacji.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Uszkodzona opona na dziurze - jakie dokumenty do odszkodowania?

Jeśli dojdzie do uszkodzenia auta na dziurze w jezdni, trzeba całą sytuację odpowiednio udokumentować. Im więcej dowodów, tym lepiej. Oto najważniejsze z nich. 

Jednym z ważniejszych dokumentów, które pozwolą uzyskać odszkodowanie od zarządcy drogi, jest notatka policyjna. Jeśli więc dojdzie do uszkodzenia felgi czy opony, zawsze warto wezwać policję lub straż miejską. W ten sposób poszkodowany może udokumentować, że nie jechał zbyt szybko i przestrzegał wszystkich przepisów. To również potwierdzenie, że taka sytuacja odbyła się w tym konkretnie miejscu.

Jeśli współpasażer lub np. przechodzień widział całe zajście, warto poprosić go o złożenie pisemnego oświadczenia świadka. Powinno ono zawierać jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji m.in. datę, godzinę, konkretne miejsce, w którym doszło do uszkodzenia, a także dane osobowe świadka oraz jego czytelny podpis.

Może masz film z kamerki samochodowej? Taki materiał dowodowy również ułatwia i przyspiesza całą procedurę. Nie każdy kierowca jednak ma taki sprzęt w swoim aucie. Wówczas pozostaje jedno - sporządzenie dokładnej dokumentacji fotograficznej. Trzeba zrobić zdjęcia nie tylko uszkodzonego elementu samochodu, ale i dziury lub wyrw w jezdni.

O tym, że film nagrany kamerką samochodową może być często dowodem w sprawie, pisaliśmy w artykule: Czy nagranie z kamerki samochodowej pomoże w uzyskaniu odszkodowania?

Wzory wniosków o odszkodowanie można pobrać ze strony internetowej zarządcy drogi. Druki są również dostępne w siedzibie instytucji. Szkodę można zgłosić pisemnie (wysyłając pocztą lub osobiście) albo drogą elektroniczną (na maila). Namiary są dostępne na stronie internetowej danego zarządcy drogi.

Co powinno zawierać zgłoszenie szkody?

Druki udostępniane przez zarządcę drogi są skonstruowane tak, aby zebrać jak najwięcej informacji na temat sytuacji. W zgłoszeniu trzeba m.in. zawrzeć dokładny opis okoliczności powstania szkody z podaniem daty oraz jego miejsca. Poszkodowany będzie musiał bardzo precyzyjnie wskazać lokalizację dziury - np. podać stronę drogi. Kolejną ważną z perspektywy zarządcy informacją są warunki atmosferyczne w momencie zdarzenia oraz prędkość, jaką samochód poruszał się po drodze tuż przed wjechaniem w dziurę. W takim wniosku będzie również miejsce na narysowanie szkicu z miejsca zdarzenia, podanie danych świadków czy wstępnej wysokości roszczenia itd.  

Wniosek o odszkodowanie od zarządcy drogi – wzór

Nie ma jednego głównego wzoru, na którym opiera się wniosek oodszkodowanie za uszkodzenie pojazdu. Możesz zajrzeć na stronę internetową Zarządu Dróg Wojewódzkich albo urzędu miasta, aby zdobyć więcej informacji.

W dokumencie trzeba jednak zawrzeć następujące informacje:

 • imię i nazwisko, adres i dane kontaktowe właściciela pojazdu,
 • dane użytkownika pojazdu (jeśli jest inny od właściciela),
 • rodzaj pojazdu, marka, model i typ,
 • numer rejestracyjny,
 • rodzaj nawierzchni drogi,
 • stan nawierzchni,
 • dopuszczalna prędkość,
 • warunki pogodowe,
 • warunki ruchu drogowego (np. droga prosta, skrzyżowanie, sygnalizacja świetlna itd.),
 • dokładny opis sytuacji (wraz z prędkością pojazdu),
 • patrolu policji, ewentualnego pogotowia ratunkowego i straży pożarnej,
 • imiona, nazwiska i dane kontaktowe świadków,
 • opis uszkodzeń pojazdu,
 • miejsce postoju uszkodzonego pojazdu,
 • szkody osobowe (jeśli są),
 • konto bankowe, na które ma zostać przelane odszkodowanie.

To ważne!

Zarządca dróg może zaznaczyć we wniosku o odszkodowanie za uszkodzony samochód, żeby kierowca nie zgłaszał szkody z tytułu roszczeń do innego towarzystwa ubezpieczeniowego (np. z którym ma podpisaną umowę). Powinien też oświadczyć, że wcześniej tego nie zrobił.

Zgłoszenie szkody do zarządcy drogi - i co dalej?

Gdy zarządca drogi przyjmie wniosek na druku zgłoszenia szkody, rozpoczyna się procedura likwidacji. Jeśli miał on wykupione dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, kolejnym etapem jest przekazanie wszystkich dokumentów do ubezpieczyciela, który może, lub nie musi zgłosić się do poszkodowanego w celu uzupełnienia lub dokonania korekty informacji. Po rozpatrzeniu wniosku, towarzystwo ubezpieczeniowe wysyła pisemną decyzję, w której wskazuje, czy odszkodowanie za uszkodzoną oponę na dziurze zostanie wypłacone czy też wniosek zostanie odrzucony.

To ciekawe!

Dziurawa droga to pospolity problem na polskich drogach. Jak to się dzieje, że odszkodowanie od zarządcy drogi może zostać przyznane? Najczęściej ma on podpisaną umowę z ubezpieczycielem, tzw. OC. Choć jest to polisa dobrowolna, ma na celu chronić go od roszczeń kierowców. Pieniądze otrzymane z ubezpieczenia OC są przeznaczane na naprawę uszkodzonych samochodów. Zakres odpowiedzialności jest ograniczony umową, a każdy zarządca ma prawo wybrać swojego ubezpieczyciela. W trakcie rozmowy powinien też poinformować Cię jako poszkodowanego, czy ma wykupioną polisę OC. Wtedy formalności zostają załatwione przez ubezpieczyciela, co jest bardziej komfortowe. Jeśli nie ma ubezpieczenia, trzeba będzie ubiegać się o odszkodowanie od zarządcy drogi bezpośrednio z jego funduszy.

Odszkodowanie od zarządcy dróg za uszkodzenie auta - terminy

O odszkodowanie od zarządcy dróg można ubiegać się do 3 lat od momentu zdarzenia. Oczywiście najlepiej zrobić to od razu po wystąpieniu szkody, a dlaczego, wyjaśniamy poniżej. 

Ile czasu ma zarządca drogi na rozpatrzenie wniosku? Według przepisów jest to 30 dni. W tym czasie zarządca lub ubezpieczyciel zleca rzeczoznawcy wycenę szkód.

Uszkodzenie auta na dziurze - naprawa auta

Gdy złożysz wniosek do zarządcy dróg, w miarę możliwości wstrzymaj się z naprawą auta. Poczekaj na rzeczoznawcę, który wyceni szkodę - obejrzy on pojazd oraz miejsce, w którym został uszkodzony. Jeśli jednak nie jest to możliwe, bo np. samochód jest niezbędny do pracy, oddaj go do mechanika, ale koniecznie poproś o fakturę VAT wraz z opisem dokonanych napraw. Możesz również samodzielnie naprawić samochód, jednak zachowaj rachunki i na wszelki wypadek uszkodzone części - felgi, opony czy inne zniszczone podczas uderzenia w dziurę elementy auta. W ten sposób udowodnisz zarządcy dróg, że szkoda naprawdę miała miejsce i wymagała wymiany części lub naprawy. Jeśli nie zachowasz rachunków i faktur, rzeczoznawca nie będzie w stanie ocenić szkód, a zarządca dróg może odmówić wypłacenia świadczenia.

Odszkodowanie jest zbyt niskie - co zrobić?

Może się zdarzyć tak, że rzeczoznawca, który będzie wyceniać szkodę, nie zgodzi się z żądaniami poszkodowanego. Wtedy warto zlecić sprawę niezależnemu specjaliście, a koszty związane z jego wynajęciem doliczyć do żądań. Jeśli natomiast dojdzie już do wypłacenia przez ubezpieczyciela kwoty, która nie jest wystarczająca na naprawę uszkodzonego pojazdu, można też zwrócić się do zarządcy, aby wyrównał odszkodowanie za szkodę. 

Szanse na uzyskanie odszkodowania za uszkodzoną felgę czy auto

Warto wspomnieć, że zarządcy, znając stan dróg, za które są odpowiedzialni, często stosują znaki ostrzegawcze przy jezdniach bardzo uszkodzonych. Jeśli w takim miejscu poszkodowany przekroczy prędkość, trudno będzie ubiegać się o odszkodowanie. Jeśli policja stwierdzi, że naruszone zostały przepisy, taki kierowca może dostać mandat, a notatka policyjna wcale nie pomoże w uzyskaniu świadczenia. 

Trudności w przyznaniu odszkodowania mogą pojawić się także, gdy do powstania uszkodzenia przyczyniły się złe warunki atmosferyczne np. nagła zamieć śnieżna czy wichura. Zarządca dróg może wymówić się wówczas tym, że nie zdążył uporać się z usterką. 

Gdy natomiast ostrożność została zachowana, warunki atmosferyczne nie miały wpływu na okoliczności zdarzenia i doszło do zniszczenia auta, warto zebrać wspomnianą wyżej dokumentację. Im więcej dowodów, tym lepiej. Chociaż odszkodowanie z tytułu uszkodzonej opony czy felgi na drodze czasem trudno jest otrzymać, warto być wytrwałym. Jeśli odwołanie się od decyzji zarządcy nie pomoże, pozostaje jeszcze jedna droga. Często zarządcy dróg wypłacają odszkodowania dopiero po skierowaniu sprawy do sądu.   

Dziurawa droga a ubezpieczenie AC

Dziura na drodze może być przyczyną wielu nieprzyjemności. Odszkodowanie możesz otrzymać także z posiadanego ubezpieczenia AC. Wtedy wystarczy zebrać wszystkie niezbędne dokumenty i dowody w postaci zdjęć, a następnie zgłosić się do towarzystwa, z którym masz podpisaną umowę. Wiele firm udostępnia gotowe formularze do pobrania albo kontakt za pomocą strony internetowej. Tu jednak jest jedna ważna kwestia. Otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela może wiązać się z wyższą składką przy kolejnej podpisywanej umowie. Mniejsze zniżki na AC to spora strata, dlatego warto najpierw wybrać się do zarządcy drogi po zapłatę za naprawę samochodu.

Sprawdź ofertę AC i OC

Zobacz propozycje od kilkudziesięciu ubezpieczycieli w kalkulatorze online. Dowiedz się też więcej na temat OC i AC w placówce lub dzwoniąc na infolinię.

Oceń artykuł

4.00
(3)

Oszczędź na OC/AC

wyceń i kup w 2 minuty

Numer rejestracyjny pojazdu
Data urodzenia właściciela pojazdu

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku