2024-05-23

Ubezpieczenie od poważnego zachorowania – dlaczego warto zabezpieczyć swój los?

Jak działa ubezpieczenie od poważnego zachorowania?

Ubezpieczenie od poważnego zachorowania – dlaczego warto zabezpieczyć swój los?

Ubezpieczenia na życie to nie tylko forma ochrony finansowej dla naszych bliskich w przypadku naszej śmierci, ale także sposób na zabezpieczenie siebie i swojej rodziny w przypadku ciężkiej choroby. Gdy diagnoza stawia nas w obliczu walki o życie, obciążenia finansowe mogą być przytłaczające. Ubezpieczenie od poważnego zachorowania daje nam pewność, że będziemy mieli niezbędne środki, aby skupić się na leczeniu, bez konieczności martwienia się o finanse.

Najważniejsze informacje:

 • Dlaczego warto kupić ubezpieczenie w razie choroby? Taka polisa zapewnia spokój i poczucie bezpieczeństwa, że nawet w najtrudniejszych chwilach nie będziemy sami. Umożliwia skoncentrowanie się na procesie leczenia, bez dodatkowego stresu związanego z problemami finansowymi.
 • Ubezpieczenie od poważnego zachorowania może zapewnić środki na pokrycie kosztów leków, terapii oraz opieki medycznej, które często są niezbędne w przypadku ciężkich chorób.
 • Towarzystwa ubezpieczeniowe, takie jak np. Generali, oferują szeroki zakres ochrony, obejmujący nawet 40 różnych chorób.
 • Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania zapewnia świadczenie oraz szeroki pakiet usług np. dostęp do infolinii medycznej.
 • Cena polisy zależy m.in. od wieku, stanu zdrowia czy wysokości sumy ubezpieczenia.

Czym według ubezpieczycieli jest poważne zachorowanie?

Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania to kluczowy element zabezpieczenia finansowego, który zapewnia wsparcie w trudnych chwilach, kiedy pojawiają się problemy zdrowotne. A jak pojęcie „poważnego zachorowanie" definiują ubezpieczyciele?

W przypadku ubezpieczeń zdrowotnych poważne zachorowanie obejmuje szereg diagnoz medycznych, które mogą znacząco wpłynąć na życie i zdrowie osoby ubezpieczonej. Ubezpieczyciele definiują poważne choroby jako te, które prowadzą do istotnych zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu, wymagając długotrwałego leczenia, rehabilitacji lub nawet interwencji chirurgicznych.

Poważne zachorowanie – przykłady

Definicja poważnego zachorowania jest bardzo szeroka. Typowe przykłady chorób uznawanych za poważne przez ubezpieczycieli to:

 • nowotwór złośliwy,
 • guz mózgu (zarówno złośliwy, jak i niezłośliwy),
 • udar mózgu,
 • zawał serca,
 • choroba Alzheimera,
 • choroba Parkinsona,
 • niewydolność nerek,
 • stwardnienie rozsiane,
 • anemia aplastyczna,
 • dystrofia mięśniowa,
 • stwardnienie rozsiane.

Co to jest ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania?

Ubezpieczenie od zachorowania to gwarancja wsparcia finansowego w przypadku diagnozy choroby, m.in. poprzez pokrycie kosztów leczenia operacyjnego, terapii czy rehabilitacji. Warunki i zakres ochrony dla poszczególnych chorób określone są w dokumencie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU), gdzie precyzowane są kryteria diagnozy oraz warunki wypłaty świadczeń.

Zabezpieczenie finansowe na wypadek poważnego zachorowania daje pewność, że w razie potrzeby będziesz miał dostęp do niezbędnych środków na leczenie i rehabilitację, co pozwoli skupić się na procesie rekonwalescencji, nie martwiąc się o koszty związane z chorobą.

Jaki zakres ochrony może obejmować ubezpieczenie od poważnego zachorowania?

Ubezpieczenie od zachorowania to nie tylko gwarancja wypłaty odszkodowania w razie diagnozy choroby, ale również szeroki zakres dodatkowych usług i wsparcia, które mogą okazać się niezastąpione w trudnych sytuacjach zdrowotnych.

Oto co otrzymasz w ramach tego rozszerzenia ochrony:

 • wypłata odszkodowania z tytułu zdiagnozowania poważnego zachorowania – pierwszym aspektem ochrony jest wypłata odszkodowania w przypadku diagnozy poważnej choroby. Jest to istotne wsparcie finansowe, które pozwala na pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji oraz codziennych wydatków podczas choroby;
 • dostęp do infolinii medycznej – wiele ubezpieczycieli oferuje dostęp do infolinii medycznej, gdzie można uzyskać poradę specjalistów oraz informacje dotyczące profilaktyki zdrowotnej. To doskonałe narzędzie, które pozwala na wcześniejsze wykrycie ryzyka chorób oraz podejmowanie działań zapobiegawczych;
 • możliwość konsultacji ze specjalistami – ubezpieczyciel może również zapewnić dostęp do specjalistycznych konsultacji u lekarzy różnych dziedzin, takich jak kardiolog czy neurolog. Szybki dostęp do specjalistów jest kluczowy, szczególnie w przypadku chorób takich jak zawał serca czy udar mózgu, gdzie szybka interwencja może mieć decydujące znaczenie dla zdrowia i życia pacjenta;
 • dodatkowe formy ochrony – warto także sprawdzić, czy polisa obejmuje dodatkowe formy ochrony, takie jak assistance medyczny czy pakiety ochronne na wypadek innych sytuacji życiowych. Assistance medyczny może obejmować usługi, takie jak transport sanitarny czy pomoc w organizacji leczenia za granicą.

Warto zatem dokładnie zapoznać się z ofertą ubezpieczyciela i wybrać polisę, która nie tylko zapewnia wypłatę odszkodowania, ale również kompleksową opiekę zdrowotną oraz wsparcie w każdej sytuacji. Dzięki temu można mieć pewność, że w razie potrzeby będzie się miało dostęp do najlepszej opieki medycznej i pomocy specjalistów.

Dlaczego ochrona od poważnego zachorowania jest tak istotna?

Nie ma nic bardziej nieprzewidywalnego niż zdrowie. Nie możemy przewidzieć, kiedy i jakie choroby nas dotkną, ani w jakiej sytuacji będziemy się znajdować, gdy przyjdzie nam zmierzyć się z nimi. Dlatego właśnie ochrona od poważnego zachorowania staje się kluczowym elementem naszego zabezpieczenia finansowego i emocjonalnego.

Do najważniejszych korzyści wynikających z zakupu ubezpieczenia od poważnych zachorowań należą:

 • wsparcie finansowe, które możesz przeznaczyć na leczenie – wypłata świadczenia w związku ze zdiagnozowaniem poważnego zachorowania może być dla Ciebie ogromnym wsparciem finansowym;
 • dodatkowa pomoc od ubezpieczyciela – ochrona od poważnego zachorowania nie kończy się na wypłacie świadczenia pieniężnego. Ubezpieczyciel może zaoferować szereg dodatkowych usług, które mogą okazać się niezastąpione w trakcie choroby. Może to być dostęp do dodatkowych konsultacji medycznych, wizyt domowych lekarza czy pielęgniarki, dowóz leków czy transport medyczny.

Kiedy nastąpi wypłata świadczenia z tytułu poważnego zachorowania?

Jednym z kluczowych pytań, które zadajemy sobie przy wyborze ubezpieczenia od poważnego zachorowania, jest kwestia czasu wypłaty świadczenia przez ubezpieczyciela.

Jak szybko możesz liczyć na wypłatę świadczenia i od czego zależy jej wysokość?

Wysokość świadczenia zależy od sumy ubezpieczenia, na którą się decydujemy. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym większe wsparcie finansowe możesz otrzymać w razie konieczności.

Każdy przypadek poważnego zachorowania powinien być precyzyjnie określony w dokumencie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU). To właśnie na podstawie tych wytycznych ubezpieczyciel ustala wysokość świadczenia w zależności od rodzaju choroby i jej skutków.

Kolejną istotną kwestią jest szybkość wypłaty świadczenia. Warto zwrócić uwagę na to, jak szybko ubezpieczyciel planuje dokonać wypłaty pieniędzy z polisy po przesłaniu zgłoszenia z dokumentacją medyczną, potwierdzającą stan zdrowia ubezpieczonego. Najczęściej ten czas nie powinien przekraczać 30 dni od momentu złożenia kompletnego zgłoszenia.

Szybka wypłata świadczenia, jest kluczowa, ponieważ pozwala na natychmiastowe pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji czy innych wydatków związanych z chorobą, co jest szczególnie istotne w sytuacjach nagłych i trudnych.

Przy wyborze ubezpieczenia od poważnego zachorowania warto zwrócić uwagę nie tylko na wysokość świadczenia, ale także na precyzyjne określenie warunków wypłaty oraz szybkość realizacji świadczenia przez ubezpieczyciela. To gwarantuje, że w razie potrzeby będziesz mieć szybki dostęp do niezbędnych środków finansowych, co może okazać się kluczowe dla naszego zdrowia i życia.

Ile musisz zapłacić za polisę, która obejmuje poważne zachorowanie?

Koszt ubezpieczenia na życie, zwłaszcza w przypadku ochrony od poważnego zachorowania, jest zależna od wielu czynników, takich jak stan zdrowia, wiek oraz wybrana suma ubezpieczenia. Różnice cenowe między polisami mogą być znaczne, dlatego warto dokładnie przeanalizować dostępne oferty.

Jakie czynniki mają wpływ na koszt ubezpieczenia?

 • stan zdrowia – im lepszy stan zdrowia, tym niższa cena składki ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciele biorą pod uwagę ryzyko chorób oraz prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych schorzeń;
 • wiek – koszt ubezpieczenia rośnie wraz z wiekiem, ponieważ starsze osoby zazwyczaj mają większe ryzyko chorób i poważnych zachorowań;
 • suma ubezpieczenia – wybór wyższej sumy ubezpieczenia wiąże się z wyższą składką, ponieważ ubezpieczyciel zobowiązuje się wypłacić większe świadczenie w razie potrzeby.

Ceny polisy, podobnie jak i sumy ubezpieczenia dla poszczególnych towarzystw się różnią. Poniżej w tabeli przedstawiamy przykładowe wyliczenia.

TowarzystwoSuma UbezpieczeniaPoważne zachorowaniaCena składki miesięcznej

Uniqa

suma ubezpieczenia ustalana indywidualnie

Tak

cena ustalana indywidualnie

Ergo Hestia

35 000 zł

8 000 zł

od 69 zł

Generali

150 000 zł

15 000 zł

od 64 zł

Allianz

suma ubezpieczenia ustalana indywidualnie

Tak

cena ustalana indywidualnie

Suma ubezpieczenia

Decydując się na polisę, należy również zastanowić się nad odpowiednią wysokością odszkodowania w razie poważnego zachorowania. Część osób może wybrać wsparcie w wysokości 8 000 zł, podczas gdy inni mogą potrzebować większego świadczenia. Dlatego ważne jest dopasowanie ochrony do własnych możliwości finansowych i potrzeb.

Poważne zachorowanie

Warto także zwrócić uwagę na dodatkowe korzyści oferowane przez ubezpieczyciela, takie jak pomoc w przypadku pobytu w szpitalu czy operacji chirurgicznej. Takie rozszerzenia ochrony mogą zapewnić dodatkowe świadczenia w razie potrzeby, co jest istotne w przypadku dłuższej hospitalizacji lub konieczności przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego.

Podsumowując, cena ubezpieczenia na życie zależy od wielu czynników, dlatego warto przeprowadzić dokładne porównanie ofert i wybrać polisę, która najlepiej odpowiada naszym potrzebom i możliwościom finansowym. Przed zawarciem polisy koniecznie zapoznaj się z OWU, by mieć pewność, kiedy zadziała Twoja polisa.

Czy można zawrzeć ubezpieczenie od poważnego zachorowania, pomimo wcześniejszej choroby?

Wiele osób zastanawia się, czy mogą uzyskać ochronę ubezpieczeniową na wypadek poważnego zachorowania, nawet jeśli wcześniej miały problemy zdrowotne. Odpowiedź na to pytanie zależy od kilku kluczowych czynników.

Podczas zawierania umowy ubezpieczeniowej, z reguły musimy wypełnić ankietę medyczną, która ma na celu ustalenie aktualnego stanu zdrowia. Ubezpieczyciel bierze pod uwagę wiele czynników, takich jak wiek oraz choroby przebyte w przeszłości.

Jeśli w przeszłości miałeś poważniejsze problemy zdrowotne, jesteś zobowiązany poinformować o nich ubezpieczyciela w ankiecie medycznej. Zatajenie takich informacji może skutkować brakiem wypłaty świadczenia w przyszłości. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe biorą pod uwagę historię zdrowia z ostatnich lat, co oznacza, że choroby przebyte w dzieciństwie mogą nie być brane pod uwagę.

Podsumowując, nawet jeśli mieliśmy wcześniejsze problemy zdrowotne, nadal możemy uzyskać ochronę ubezpieczeniową od poważnego zachorowania. Kluczowe jest jednak uczciwe i kompleksowe udzielenie informacji o naszym stanie zdrowia, aby uniknąć problemów z wypłatą świadczenia w przyszłości.

Kiedy towarzystwo nie wypłaci odszkodowania za poważne zachorowanie?

Mimo posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek poważnego zachorowania istnieją sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty należnego świadczenia. Zanim zdecydujesz się na ubezpieczenie, warto zrozumieć te okoliczności, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w przyszłości.

Towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli zachodzą okoliczności wymienione w dokumentach OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Wśród najczęstszych wyłączeń odpowiedzialności znajdują się:

 • działania przestępcze – ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w przypadku aktywnego uczestnictwa w aktach przemocy, terroryzmu lub przestępstw;
 • spożycie alkoholu – wypłata odszkodowania może zostać odmówiona, jeśli do uszczerbku na zdrowiu doszło w wyniku spożycia alkoholu powyżej określonej granicy;
 • próba samobójcza wypłata świadczenia może zostać odmówiona w przypadku próby samobójczej;
 • wady wrodzone – uszkodzenia spowodowane wadami wrodzonymi lub schorzeniami będącymi ich skutkiem mogą nie być objęte odszkodowaniem.

Zanim podpiszesz umowę ubezpieczeniową, koniecznie zapoznaj się z treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU). Dzięki temu dowiesz się, jakie sytuacje mogą wpłynąć na brak wypłaty odszkodowania w przyszłości. Pamiętaj, że wcześniejsze zrozumienie warunków polisy może pomóc uniknąć problemów z wypłatą świadczenia w przypadku poważnego zachorowania.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia od poważnego zachorowania?

Gdy doświadczamy poważnego zachorowania, ważne jest jak najszybsze poinformowanie ubezpieczyciela o zaistniałej sytuacji. Proces zgłaszania zdarzenia polisowego obejmuje kilka kluczowych etapów, które warto zapamiętać.

Krok 1. Diagnoza specjalisty

Najpierw należy uzyskać diagnozę od specjalisty, popartą odpowiednimi badaniami. Tylko wtedy można przystąpić do zgłaszania szkody.

Krok 2. Zebranie dokumentów

Kolejnym krokiem jest zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów medycznych, potwierdzających diagnozę oraz leczenie.

Krok 3. Złożenie wniosku

Następnie należy przesłać kopię zebranej dokumentacji wraz z wnioskiem o wypłatę świadczenia do ubezpieczyciela. Można to zrobić za pomocą e-maila, tradycyjnej poczty lub formularza online. Przed wysłaniem zgłoszenia warto sprawdzić na stronie internetowej ubezpieczyciela, jakie dokumenty są wymagane do zgłoszenia zdarzenia.

Krok 4. Odebranie świadczenia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od chwili zgłoszenia do wypłaty świadczenia nie powinno minąć więcej niż 30 dni.

Ważne!

Pamiętaj, że brak części informacji lub dokumentów może opóźnić proces wypłaty odszkodowania. Dlatego warto zadbać o kompletność zgłoszenia oraz zrozumieć wymogi ubezpieczyciela już na etapie zgłaszania szkody. Dzięki temu możesz szybciej otrzymać potrzebną pomoc finansową w przypadku poważnego zachorowania.

Gdzie kupić ubezpieczenie od poważnego zachorowania?

Poszukiwanie ubezpieczenia od poważnego zachorowania może być zadaniem wymagającym, jednak większość towarzystw ubezpieczeniowych oferuje tego rodzaju polisy. Dla tych, którzy nie posiadają jeszcze podstawowej polisy na życie, warto rozważyć takie rozwiązanie.

W celu znalezienia najlepszej oferty warto skorzystać z pomocy naszej porównywarki polis. Wystarczy poświęcić kilka minut na wypełnienie ankiety, podając swoje dane kontaktowe oraz preferencje dotyczące poszukiwanego produktu. Wejdź na nasz kalkulator ubezpieczeń na życie, dzięki temu otrzymasz ofertę uwzględniającą Twoje indywidualne oczekiwania i możliwości, a jednocześnie eliminującą produkty niepasujące do Twoich potrzeb.

Możesz przyjść także do jednej z naszych placówek CUK Ubezpieczenia, które znajdują się w Twojej okolicy. Warto zadzwonić również na naszą infolinię, gdzie nasi doradcy pomogą Ci dopasować ubezpieczenie do Twoich potrzeb. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo finansowe i zabezpiecz się przed nieprzewidzianymi wydatkami związanymi z poważnym zachorowaniem już teraz.

Jeśli posiadasz kredyt, koniecznie zapoznaj się z naszym dedykowanym produktem– CUK dla Kredytobiorcy. Zabezpiecz siebie i swoją rodzinę już dziś.

FAQ:

 • 1
  Czy osoba chora może się ubezpieczyć?

  Przed zawarciem polisy konieczne jest wypełnienie ankiety medycznej. Na jej podstawie ubezpieczyciel decyduje o tym, czy możesz przystąpić do ubezpieczenia. Nawet jeśli chorujesz, jest szansa na to, żeby zawrzeć polisę. Musi się to jednak odbyć poprzez indywidualną ocenę ryzyka. Na podstawie przekazanych przez Ciebie informacji ubezpieczyciel decyduje czy będzie świadczył ochronę.

 • 2
  Jaka jest maksymalna wypłata z tytułu poważnego zachorowania?

  Suma ubezpieczenia zależy od towarzystwa ubezpieczeniowego. Im wyższą sumę ubezpieczenia w wyniku śmierci wybierzesz, tym wyższa wypłata za poważne zachorowanie.

 • 3
  Do jakiego wieku można ubezpieczyć się na wypadek poważnego zachorowania?

  Wiek wstępu do ubezpieczenia ustala towarzystwo ubezpieczeniowe. W części towarzystw polisę będą mogły kupić osoby między 18. a 60. rokiem życia. Inne pozwalają na ubezpieczenie osób aż do 65. roku życia.

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku