2023-04-05

Ubezpieczenie firmy budowlanej – o czym warto wiedzieć?

Dowiedz się, dlaczego warto ubezpieczyć swoją firmę budowlaną.

Ubezpieczenie firmy budowlanej – o czym warto wiedzieć?

Niektóre zawody z branży budowlanej, takie jak architekt i inżynier budownictwa podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Jeśli natomiast prowadzisz firmę remontową lub budowlaną ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie jest obowiązkowe, jednak zdecydowanie warto je mieć. Co powinno obejmować i czym kierować się przy wyborze, aby uzyskać optymalny zakres ochrony? Przeczytaj w naszym artykule.

Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu firmy budowlanej

Prowadzenie firmy budowlanej wiąże się z ryzykiem wyrządzenia szkody klientowi lub osobom trzecim. Osoby poszkodowane mają prawo ubiegać się o odszkodowanie. Jeśli firma nie posiada ubezpieczenia OC, koszty wynikające z rekompensaty szkody spoczną na właścicielu. Podobnie jak koszty związane z uszkodzeniem lub zniszczeniem sprzętu służącego do prowadzenia działalności bądź szkodą spowodowaną przez podwykonawcę. Kompleksowe ubezpieczenie powinno obejmować też NNW pracownika, OC pracodawcy wobec wypadku w pracy i ubezpieczenie mienia powierzonego. Wysokość składki ustalana jest indywidualnie w zależności od rodzaju i zakresu świadczonych usług, wartości wyposażenia firmy.

Dopasujemy ubezpieczenie firmowe do Twoich potrzeb. Zostaw kontakt, a zadzwonimy do Ciebie.

Co obejmuje OC firmy budowlanej?

Celem ubezpieczenia OC firmy budowlanej jest ochrona na wypadek wyrządzenia szkody majątkowej lub osobowej w wyniku działalności firmy. Podczas prac budowlanych lub remontowych może dojść do nieprzewidzianych zdarzeń na skutek błędu pracownika czy działań losowych. Ubezpieczenie OC przedsiębiorstwa przenosi odpowiedzialność za likwidację szkód na towarzystwo ubezpieczeniowe, dzięki czemu firma nie będzie musiała pokrywać kosztów z własnej kieszeni. O chwilę nieuwagi, nieostrożność, wadliwość instalacji lub materiałów nietrudno. Awaria podczas remontu kuchni czy łazienki skutkująca zalaniem sąsiadów, przypadkowe uszkodzenie czy zniszczenie sprzętów znajdujących się w remontowanym mieszkaniu, narażenie zdrowia innych osób przez nienależyte zabezpieczenie sprzętów czy szkodliwych materiałów to przykładowe sytuacje, kiedy osoby trzecie mogą domagać się zwrotu kosztów za poniesione straty.

Jeśli firma budowlana posiada OC, nie tylko właściciel może być spokojniejszy, ale także pracownicy. W razie wyrządzonej przez nich szkody odpowiedzialność przejmie ubezpieczyciel.

W przypadku budowy domu na zlecenie osoby fizycznej dobrze jest podpowiedzieć jego właścicielowi zakup dodatkowego ubezpieczenia domu w budowie. Będzie ono chronić w razie uszkodzenia domu w budowie wskutek nieprzewidzianych zdarzeń losowych (np. akty wandalizmu) i działania sił natury (np. silny wiatr).

Dlaczego warto zadbać o OC dla firmy budowlanej?

Wiele firm niezależnie od formy prawnej działalności wykupuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy. Zwiększa to ich wiarygodność w oczach klientów i firm, z którymi współpracują, ponieważ dowodzi, że przedsiębiorca odpowiedzialnie i świadomie podchodzi do prowadzonej działalności, dbając nie tylko o interesy własne, ale też innych podmiotów na wypadek wyrządzonej szkody. A zaufanie klientów i kontrahentów to jedna z istotniejszych składowych sukcesu firmy.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w przypadku firm budowlanych czy remontowych nie jest obowiązkowe, jednak wielu przedsiębiorców decyduje się je wykupić, nie chcąc narażać się na ewentualne straty związane z odszkodowaniem. Często także klienci wymagają, aby firma świadcząca dla nich usługi posiadała ubezpieczenie. Jego brak może ograniczyć liczbę potencjalnych klientów czy szanse na wygranie przetargu oraz zmniejszyć konkurencyjność firmy.

Jak wybrać ubezpieczenie dla firmy budowlanej?

Oprócz OC firmy remontowej przydatne będzie ubezpieczenie mienia firmowego oraz dodatkowe ryzyko ubezpieczenia maszyn budowlanych od zdarzeń losowych i awarii. Im lepszy i bardziej specjalistyczny sprzęt, tym koszty będą większe. Sprzęt jest narzędziem pracy, więc jego awaria czy brak nie tylko wiąże się z kosztami naprawy, czy zakupu nowego, ale też przestojem, a nawet niewywiązaniem się z ustalonych z klientem terminów.

Czym kierować się przy wyborze ubezpieczenia firmy budowlanej? Działalność firm remontowo-budowlanych różni się zakresem wykonywanych usług. Niektóre firmy koncentrują się na drobnych pracach remontowych jak malowanie czy kafelkowanie, inne na większych, jak wyburzenie czy budowanie od podstaw. Zakres działalności firmy niesie za sobą różny rodzaj ryzyka i zagrożeń, a także różne potrzeby wysokości zabezpieczenia na wypadek potencjalnych szkód czy strat. Inna suma ubezpieczenia będzie realną pomocą w razie zniszczenia sprzętu wartego 10 tys. zł, inna w sytuacji, gdy firma dysponuje narzędziami wartymi 100 tys. zł. Dlatego polisa powinna być dobrana indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb danej firmy, zakresu oczekiwanej ochrony i wysokości sumy ubezpieczenia.

Przy wyborze polisy warto skorzystać z pomocy doradcy. Wystarczy, że odwiedzisz naszą stronę ubezpieczeń firmowych i wypełnisz krótki formularz kontaktowy, a my pomożemy Ci wybrać ubezpieczenie odpowiadające potrzebom Twojej firmy.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Ryzyka przy zakupie polisy firmy budowlanej

Ubezpieczenie firmy budowlanej powinno obejmować możliwie jak najwięcej zakresów ryzyka związanych z prowadzoną działalnością. Często ubezpieczyciele stosują wyłączenia, dlatego przed zakupem polisy przeczytaj dokładnie OWU. Kupując OC przedsiębiorcy zapoznaj się, co obejmuje ono swym zakresem. Dla firm remontowych i budowlanych istotne będzie:

 • OC z tytułu wykonywania robót budowlano-montażowych;
 • ubezpieczenie NNW pracownika – w branży budowlanej istnieje znaczne ryzyko uszkodzenia ciała pracownika czy nawet śmierci w wyniku np. upadku z rusztowania;
 • OC pracodawcy wobec wypadku w pracy – pozwoli na pokrycie roszczeń pracownika, gdy ulegnie wypadkowi z winy pracodawcy, np. na skutek używania niesprawnego sprzętu, a leczenie w ramach NFZ nie było wystarczające na powrót do sprawności i potrzebne są środki np. na dodatkową rehabilitację;
 • OC podwykonawców – jeśli korzystasz z usług firm zewnętrznych warto zabezpieczyć się na wypadek szkód przez nie wyrządzonych poprzez zakup ubezpieczenia z prawem do regresu, co oznacza, że polisa OC pokrywa szkodę i towarzystwo ma prawo do roszczenia zwrotnego szkody wypłaconej za pracę podwykonawcy;
 • ubezpieczenie mienia powierzonego – klient powierza Ci swoje rzeczy do naprawy lub zamontowania, które mogą ulec zniszczeniu.

Niekiedy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmy budowlanej może objąć ochroną zdarzenia przyszłe wynikające z wadliwie wykonanych usług. Jest to dla firmy sposób zabezpieczenia na wypadek konsekwencji, gdy po jakimś czasie dojdzie np. do zalania mieszkania klienta z powodu błędnie wykonanej instalacji czy pęknięcia ściany, bo stelaż był niewłaściwie zamontowany.

Od czego zależy cena ubezpieczenia firmy budowlanej?

Jeśli decydujesz się na ubezpieczenie OC firmy budowlanej cena będzie wypadkową wielu czynników. Zawsze jednak warto zadbać, aby nie było to „jakieś” ubezpieczenie, ale takie, które zapewni realną ochronę. Jeśli Twoja firma nie jest ubezpieczona, a zależy Ci na kliencie, który wymaga polisy i tylko z tego względu chcesz wykupić najtańszy wariant, nie jest to dobry pomysł. Powinieneś liczyć się z tym, że świadomość wśród klientów rośnie i mogą oni poprosić Cię o informacje na temat warunków ubezpieczenia. Niewspółmierne do zlecenia, mogą spowodować odrzucenie Twojej oferty. Poza tym w razie wystąpienia szkody może okazać się, że ubezpieczenie nie obejmuje jej swoim zakresem lub nie wystarcza na pokrycie kosztów.

Cena OC firmy budowlanej zależy m.in. od:

 • sumy ubezpieczenia;
 • zakresu ubezpieczenia;
 • dodatkowych klauzul;
 • wielkości i obrotów firmy;
 • liczby pracowników;
 • zakresu działalności firmy.

Ile kosztuje ubezpieczenie firmy budowlanej?

Ceny ubezpieczenia dla małych firm zaczynają się od kilkuset złotych. Dla większych sięgają kilku lub nawet kilkunastu tysięcy złotych. Każdorazowo ubezpieczyciel ocenia stopień ryzyka i skalę potencjalnych szkód finansowych. Ryzyko będzie różne w zależności od rodzaju i zakresu działalności. Jeśli prowadzisz małą firmę zajmującą się jedynie malowaniem mieszkań i kafelkowaniem, prawdopodobieństwo szkody jest dużo mniejsze niż w przypadku firmy zajmującej się np. elewacją budynków, ponieważ konieczność korzystania z rusztowań, praca na wysokości, brak zabezpieczenia przestrzeni wokół generują większe ryzyko.

Wielkość firmy przekłada się na większą liczbę pracowników, co może generować większe ryzyko wypadku bądź błędu. Wysokość obrotów daje pojęcie o ilości i skali zleceń. Im większa firma, tym wyższe ryzyko ubezpieczeniowe.

Koszt ubezpieczenia firmy budowlanej może też zależeć od rodzaju polisy. Niekoniecznie musi przewidywać ona pokrycie szkody przez ubezpieczyciela w całości. Niektóre firmy decydują się na udział własny w kosztach likwidacji szkody. Składka jest wtedy niższa, a ubezpieczenie jest wykorzystywane w razie poważniejszych szkód.

Gdzie najlepiej ubezpieczyć firmę budowlaną?

Czy przy wyborze ubezpieczenia firmy budowlanej kalkulator online będzie dobrym rozwiązaniem? Ze względu na charakter ubezpieczenia i zależność oferty od specyfiki firmy, po wypełnieniu mniej lub bardziej szczegółowego formularza oferta zostanie przygotowana indywidualnie dla danego klienta. Aby mieć pewność, że wszystkie informacje wpływające na cenę i zakres polisy zostały uwzględnione, warto skorzystać z pomocy doradcy.

Złożoność elementów wpływających nie tylko na cenę polisy, ale też zakres ochrony sprawia, że ryzyko w przypadku tej samej firmy może być różnie ocenione przez różnych ubezpieczycieli. OC dla firm budowlanych nie jest obowiązkowe, wiec nie ma odgórnych przepisów regulujących wysokość sum czy zakres ochrony. Towarzystwa indywidualnie określają warunki ubezpieczenia i skalę ryzyka, przez co ceny polis dla tej samej firmy o podobnym zakresie mogą się znacznie różnić u różnych ubezpieczycieli.

Podstawą trafnego wyboru OC dla firmy budowlanej bez przepłacania jest możliwie jak najszersze porównanie dostępnych ofert. Aby zaoszczędzić czas, najlepiej skorzystać z pomocy doradcy, który mając dostęp do produktów różnych towarzystw w jednym miejscu, dokona porównania za Ciebie, udzieli wsparcia merytorycznego w razie pytań czy podczas negocjacji ceny i zakresu polisy z TU.

OC podwykonawców

Czasem zdarza się, że firma wykonująca remont czy świadcząca usługi budowlane korzysta z usług podwykonawców. W razie ewentualnych błędów odpowiedzialność za koszty z nimi związane będzie spoczywać na firmie zlecającej prace. Firmowe ubezpieczenie OC szkody pracowników obejmuje standardowo, jednak aby dotyczyło również podwykonawców, trzeba zgłosić przy zakupie polisy korzystanie z usług innych firm i jaki będzie zakres ich działalności.

Nie czekaj i ubezpiecz firmę już dziś!

Błędy są wpisane w każdy rodzaj działalności. Aby uchronić swoją firmę przed ponoszeniem związanych z nimi kosztów czy uniknąć utraty płynności finansowej z powodu zniszczenia bądź kradzieży sprzętu niezbędnego do pracy, zadbaj o odpowiednie ubezpieczenie. Skontaktuj się z naszą infolinią lub odwiedź jedną z placówek CUK, a my pomożemy Ci w wyborze odpowiedniej polisy.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie firmy budowlanej

 • 1
  Czy można ubezpieczyć narzędzia?

Uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu może uniemożliwić dalsze prowadzenie prac. W ramach ubezpieczenia firmy budowlanej można zadbać również o ubezpieczenie sprzętu i narzędzi. Przy zakupie polisy zapoznaj się z OWU, by mieć pewność, w jakich sytuacjach sprzęt będzie chroniony.

 • 2
  Czego nie obejmuje ubezpieczenie firmy budowlanej?

Informacje, czego nie obejmuje ubezpieczenie firmy budowlanej znajdziesz w wyłączeniach. Będą one indywidualnie określone dla każdej polisy, ale najczęstsze to umyślne spowodowanie szkody, działanie pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, rażące niedbalstwo.

 • 3
  Czy firma budowlana musi mieć ubezpieczenie OC?

OC firmy budowlanej nie jest obowiązkowe, jednak coraz więcej firm się na nie decyduje w związku z dużym ryzykiem szkody, jakie niesie za sobą ten rodzaj działalności. Posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia służy ochronie firmowego budżetu na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń i błędów pracowników. Zwiększa też wiarygodność firmy w oczach klientów, co przekłada się na łatwiejsze pozyskiwanie kontrahentów.

 • 4
  Jak sprawdzić, czy przewoźnik ma OCP?

Tak. Do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wydatki poniesione w celu zdobycia przychodu lub zabezpieczenia jego źródła. Chociaż ubezpieczenie nie jest elementem przyczyniającym się wprost do uzyskania przychodu, to stanowi formę zabezpieczenia jego źródła.

Dopasujemy ubezpieczenie firmowe do Twoich potrzeb. Zostaw kontakt, a zadzwonimy do Ciebie.

Oceń artykuł

4.25
(4)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku