2023-07-21

Transport zwłok z zagranicy — co warto wiedzieć?

Dowiedz się, jak postąpić w tej trudnej sytuacji.

Transport zwłok z zagranicy — co warto wiedzieć?

Nikt z nas nie chciałby mierzyć się z problemem sprowadzenia zwłok z zagranicy. Śmiertelne wypadki i nagłe choroby podczas pobytu w innym kraju są niemożliwe do przewidzenia. Procedura transportu zwłok z zagranicy często przerasta bliskich zmarłego. Z myślą o tych trudnych momentach publikujemy poradę, w której tłumaczymy, jak bezpiecznie i zgodnie z obowiązującymi wymogami zorganizować niezbędne działania. 

Z tego artykułu dowiesz się, jak wygląda procedura transportu zwłok z zagranicy do Polski oraz która polisa pokrywa związane z tym koszty. Wyjaśniamy także, jakich formalności należy dopełnić, by proces ten przebiegł szybko i bez zastrzeżeń. Przeczytaj poradę i dowiedz się, jakie wymogi należy spełnić w kwestii transportu zwłok z zagranicy do Polski oraz co wpływa na koszt podjęcia takich działań.

Kto odpowiada za transport zwłok z zagranicy do Polski?

Za nadzór nad transportem zwłok i szczątków ludzkich odpowiada w Polsce właściwy państwowy, powiatowy lub graniczny inspektor sanitarny, do którego należy zwracać się o zezwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy oraz wszelkie inne związane z tym zaświadczenia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie GOV.pl.

W przypadku śmierci obywatela RP za wszelkie formalności i sprowadzenie zwłok z zagranicy do Polski odpowiadają bliscy zmarłego. Zalicza się do nich następujące osoby:

 • małżonka;
 • krewnych zstępnych w linii prostej (dzieci, wnuki, prawnuki);
 • krewnych wstępnych w linii prostej (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie);
 • krewnych bocznych do czwartego stopnia pokrewieństwa;
 • powinowatych w linii prostej do pierwszego stopnia;
 • osoby zobowiązujące się do procedury dobrowolnie.

Jak wygląda procedura transportu zwłok z zagranicy?

W pierwszej kolejności wymagane jest złożenie odpowiednich dokumentów. Zawsze potrzebna jest bowiem decyzja o pozwoleniu na sprowadzenie zwłok z zagranicy ze strony wyznaczonych organów – głównym jest w tym wypadku starosta właściwy miejscu, w którym ma być pochowany zmarły. Do sprowadzenia zwłok i szczątków zmarłego z zagranicy w celu ich pochowania należy uzyskać:

 • pozwolenie starosty wydane po porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym,
 • zaświadczenie polskiego konsula wydane po przedstawieniu pozwolenia stwierdzającego, że zwłoki/szczątki mogą być pochowane na terytorium RP.

Pozwoleń nie wydaje się przed upływem dwóch lat od dnia zgonu, który nastąpił na skutek wymienionych chorób zakaźnych:

 • cholera,
 • dur wysypkowy i inne riketsjozy,
 • dżuma,
 • gorączka powrotna,
 • nagminne porażenie dziecięce,
 • nosacizna,
 • trąd,
 • wąglik,
 • wścieklizna,
 • żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne.

W przypadku przewożenia zwłok i szczątków poza granice Polski pozwolenie wydaje się natomiast po uprzednim przedłożeniu dokumentów stwierdzających brak przeszkód do pochowania lub wywiezienia zwłok lub szczątków:

 • właściwej władzy państwa, na którego terytorium mają być one pochowane,
 • państwom, przez których terytorium mają być przewożone.

Co musi zawierać wniosek o wydanie zezwolenia na transport zwłok?

Przykładowy wniosek o wydanie zezwolenia na przewóz zwłok/szczątków powinien zawierać:

 • dane osoby uprawnionej do pochowania zwłok/szczątków;
 • dane wnioskodawcy (jeśli jest nim zakład pogrzebowy, należy dołączyć upoważnienie);
 • dane osoby zmarłej wraz z datą i miejscem zgonu;
 • miejsce, z którego zostaną przewiezione zwłoki/szczątki;
 • miejsce pochówku;
 • środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki/szczątki (nie dotyczy urny z prochami);
 • datę przewozu zwłok/szczątków.

Ponadto do takiego wniosku należy dołączyć:

 • akt zgonu;
 • dokument potwierdzający, że zgon nie nastąpił na skutek choroby zakaźnej (w przypadku braku przyczyny zgonu w akcie zgonu);
 • zaświadczenie ze spopielenia (dotyczy urny z prochami);
 • wymagane dokumenty władz państwa, na którego terytorium mają być pochowane lub przez które mają być przewożone zwłoki/szczątki (dotyczy przewozu poza granice RP).

Jakim środkiem transportu odbywa się transport zwłok z zagranicy?

Transport zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy może odbywać się:

 • koleją, samolotami i statkami w granicach Rzeczypospolitej Polskiej;
 • poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy zgon nastąpił na terytorium RP, po uzyskaniu pozwolenia właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego;
 • w warunkach zapewniających odpowiednie sanitarne i techniczne bezpieczeństwo przewozu.

Środek transportu drogowego służący do transportowania zwłok i szczątków ludzkich powinien spełniać poniższe wymagania techniczne i sanitarne:

 • być trwale oznakowany w sposób wskazujący na jego przeznaczenie,
 • posiadać kabinę kierowcy odizolowaną od części przeznaczonej na umieszczenie zwłok albo szczątków ludzkich,
 • posiadać zabezpieczenie przed przesuwaniem się trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie podczas przewozu,
 • posiadać podłogę w części przeznaczonej na umieszczenie trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie wykonywaną z materiałów łatwo zmywalnych i odpornych na działanie środków dezynfekujących,
 • posiadać wydzielone miejsce na przechowywanie środków dezynfekcyjnych, sprzętu myjąco-czyszczącego oraz jednorazowych rękawic ochronnych.

Ważne!

Do transportu zwłok należy wynająć specjalne auto. Musi ono posiadać właściwe zabezpieczenia i zezwolenia na transport ciał. Polskie zakłady pogrzebowe bardzo często oferują takie usługi, jak transport zwłok z zagranicy. Do takiego przewozu nie może być jednak użyta zwykła trumna. Musi być wyposażona w metalowy wkład zabezpieczający ciało zmarłego. Do przewozu należy uzyskać też specjalną pieczątkę od konsula, która zatwierdza możliwość przewożenia zwłok.

Koszty sprowadzenia zwłok z zagranicy – ile wynoszą, kto je pokrywa?

Transport zwłok z zagranicy może mieć bardzo zróżnicowany cennik. Wszystko zależy w dużej mierze od tego, czy zmarły przebywający wcześniej za granicą posiadał ubezpieczenie. Jeśli tak, to koszt sprowadzenia zwłok do Polski pokryje polisa (o ile wchodziło to w jej zakres). Jeżeli nie, to opłatami za transport medyczny i sprowadzenie zwłok z zagranicy zostanie obarczona najbliższa rodzina.

Warto pamiętać, że na koszt transportu zwłok z zagranicy może wpływać też wiele czynników. Do najważniejszych zalicza się:

 • sposób postępowania ze zwłokami (sprowadzenie ciała lub urny z prochami);
 • cenę kremacji oraz urny;
 • cenę wybranej przez rodzinę trumny (w Polsce trumnę trzeba kupić – polskie prawo nie dopuszcza wynajmu trumny);
 • ceny obowiązujące u konkretnego przewoźnika (bilety lotnicze mogą okazać się droższe niż np. transport drogą lądową);
 • lokalizację, w której jest przechowywane ciało;
 • lokalizację docelową w Polsce (miejsce pochówku).

Jaka polisa pokrywa koszt transportu zwłok z zagranicy?

Transport zwłok z zagranicy do Polski może pokryć ubezpieczenie turystyczne zakupione przed wyjazdem do obcego kraju. Przed podpisaniem umowy należy jednak dobrze zapoznać się ze szczegółami zawartymi w OWU. Każde towarzystwo może mieć bowiem inne kryteria wsparcie w takich sytuacjach – np. stosować wyłączenia dotyczące zakresu terytorialnego. Polisa będzie działała tylko na terenie krajów wskazanych przez ubezpieczyciela w OWU. Sprawdzajmy zatem, czy ubezpieczenie pokrywa transport zwłok z zagranicy z konkretnego miejsca na świecie. 

Planując jakikolwiek zagraniczny wyjazd, należy pamiętać, by wykupić polisę podróżną pokrywającą koszty transportu zwłok do Polski z zagranicy. Choć nikt nie bierze pod uwagę czarnych scenariuszy, to jednak warto myśleć o bliskich, którzy w skrajnej sytuacji będą mogli liczyć na odpowiednie wsparcie w ramach wykupionej polisy. Zawsze rozważ zatem właściwe ubezpieczenie na wyjazd służbowy, do pracy sezonowej za granicą lub na wakacje!         

Uwaga!

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego zapewnia pomoc tylko w kwestii ratowania życia (nagłe wypadki, doraźna pomoc medyczna na zasadach obowiązujących obywateli danego kraju). Nie pokrywa natomiast bezpłatnego sprowadzenia zwłok z zagranicy do Polski (niezależnie  od tego, w jakim kraju UE/EFTA przebywa ubezpieczony).

Planujesz podróż? Ubezpiecz się kompleksowo w CUK!

W CUK znajdziesz oferty wielu ubezpieczeń od ponad 30 wiodących ubezpieczycieli. Jest w czym wybierać, zatem na pewno idealnie dopasujesz polisę do swoich potrzeb! Oferujemy polisy na życie i zdrowie, a także na każdą podróż. Pamiętaj, że w trakcie wyjazdu może dojść do wielu nieprzewidzianych zdarzeń, na wypadek których warto się ubezpieczyć!

Jeśli Ty lub Twoi bliscy planujecie wyjazd w odległe rejony kontynentu lub świata, nie zapominajcie o polisie podróżnej! Choć nikt nie przewiduje czarnych scenariuszy, to warto wiedzieć, że transport medyczny oraz transport zwłok z zagranicy pokryje m.in. ubezpieczenie PZU – dostępne także w ofercie CUK. Sprawdź też propozycje innych towarzystw i wybierz polisę dostosowaną do własnych preferencji. Do znalezienia oferty wykorzystaj kalkulator ubezpieczeń turystycznych – zyskaj wycenę w 2 minuty i opłać polisę zdalnie bez wychodzenia z domu!

FAQ – najczęściej zadawane pytania:

 • 1
  Kto pokrywa koszty transportu zwłok kierowcy z zagranicy?

Jeśli chodzi o kierowcę zawodowego, który wiózł wycieczkę np. autokarem, to zgodnie z literalnym brzmieniem § 12 pkt 4 ww. rozporządzenia w razie zgonu pracownika za granicą koszty transportu zwłok do kraju pokrywa jego pracodawca.

 • 2
  Jak długo trwa sprowadzenie zwłok z zagranicy?

Ogół procedur związanych ze sprowadzeniem zwłok do Polski z zagranicy trwa średnio 3 dni. Jest to czas potrzebny na dopełnienie wszelkich formalności, skompletowanie dokumentów i pozwoleń. Niezbędne są na przykład: zezwolenie na pochówek, akt zgonu, zaświadczenie medyczne czy poświadczenie o prawidłowym przygotowaniu ciała do podróży, odpowiedniej trumnie i jej konserwacji.

 • 3
  Czy można samemu przewieźć prochy zmarłego do Polski?

Tak, lecz pod warunkiem uzyskania odpowiednich zezwoleń i po spełnieniu wszelkich wymaganych zasad sanitarnych obowiązujących w danym kraju (np. szczelne zamknięcie urny). Prawo nie nakazuje jednak transportowania prochów ludzkich z wykorzystaniem karawanu pogrzebowego, więc można podjąć się tego osobiście. Prochów nie wolno jednak przechowywać w domu – należy złożyć je na cmentarzu.

Oceń artykuł

4.75
(8)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku