2024-01-17

Czym jest świadectwo energetyczne i kiedy jest potrzebne?

Wyjaśniamy, czym jest świadectwo energetyczne i jak je uzyskać.

Czym jest świadectwo energetyczne i kiedy jest potrzebne?

Za brak przekazania świadectwa energetycznego w uzasadnionych przypadkach może grozić kara grzywny. Istotna jest zatem wiedza o tym, czym ono właściwie jest i kto ma obowiązek je posiadać. Choć tego typu dokumenty są wymagane przy sprzedaży lub najmie nieruchomości, to w praktyce rzadko się je sporządza i przekazuje. Istotne jest również to, kogo konkretnie dotyczy ten obowiązek. Z tej porady dowiesz się, co to jest świadectwo energetyczne budynku, od  kiedy trzeba je mieć i kto może je wykonywać. Przeczytaj tekst i poznaj aktualne przepisy!

Najważniejsze informacje:

 • Dokument ten określa, ile energii potrzeba na utrzymanie danego lokalu w skali roku.
 • Świadectwo energetyczne jest obowiązkowe dla tych właścicieli nieruchomości, którzy nie użytkują ich samodzielnie, lecz wystawiają na sprzedaż lub wynajem.
 • Brak spełnienia obowiązku przekazania świadectwa energetycznego grozi wysoką grzywną.
 • Każdy lokal mieszkalny w bloku lub wynajęty pokój w mieszkaniu muszą posiadać odrębne świadectwa energetyczne.
 • Właściciel budynku musi przekazać kupującemu lub wynajmującemu kopię świadectwa energetycznego.
 • Lista osób uprawnionych do sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej jest dostępna w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

Co to jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej stanowi dokument prawny, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia (za definicją serwisu gov.pl).

Obowiązek posiadania w określonych sytuacjach świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku narzuca prawo europejskie. Głównym celem wydania takiego certyfikatu jest poszerzenie świadomości społecznej o możliwości oszczędzania na energii w budynkach. Informacje zawarte w takim dokumencie sprawiają, że właściciel, najemca lub użytkownik budynku może oszacować roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym również koszt utrzymania związany ze zużyciem energii.

Śledź bieżące informacje dot. świadectwa charakterystyki energetycznej na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.  ← wejdź w link

Kiedy świadectwo energetyczne jest obowiązkowe?

Obowiązek przekazania nabywcy lub najemcy świadectwa energetycznego następuje w momencie, gdy budynek, część budynku lub lokal będzie:

 • zbywany na podstawie umowy sprzedaży,
 • zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • wynajęty.

Świadectwo należy również zamieścić w widocznym miejscu dla budynków:

 • o powierzchni użytkowej powyżej 250 m² zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów,
 • o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m², w którym są świadczone usługi dla ludności (o ile świadectwo jest już sporządzone).

Podsumujmy zatem, kto obowiązkowo musi posiadać świadectwo energetyczne:

 • inwestorzy indywidualni*;
 • właściciele domów przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem;
 • właściciele budynków wybudowanych przed 2009 rokiem (jeśli budynek taki przejdzie modernizację, konieczne będzie uzyskanie świadectwa);
 • właściciele mieszkań, którzy chcą sprzedać lub wynająć mieszkanie.

*Według obowiązujących przepisów inwestor jest zobowiązany dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Wyłączone z obowiązku są domy do 70 m ² zabudowy do własnych celów mieszkaniowych.

Uwaga!

Świadectwo charakterystyki energetycznej dla garażu nie jest wymagane, jeśli garaż ten nie jest ogrzewany lub nie posiada fundamentów. W przeciwnym razie, gdy jest on ogrzewany i ma fundamenty, a jego właściciel planuje sprzedaż lub wynajem, to świadectwo charakterystyki energetycznej garażu musi wykonać.

Co mówią przepisy?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest efektem wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. dotyczącej jakości energetycznej budynków i zostało wprowadzone do polskiego prawa 1.01.2009 r. Zasady dotyczące świadectwa charakterystyki energetycznej reguluje ustawa. Aktualne rozporządzenia w tym zakresie warto śledzić na stronach rządowych. Obowiązująca podstawa prawna to:

Zasady sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

To ważne!

Jesteś właścicielem nieruchomości i zastanawiasz się, kiedy nie potrzeba świadectwa charakterystyki energetycznej? Według obowiązujących przepisów certyfikat energetyczny nie jest wymagany, kiedy wykorzystuje się istniejący budynek lub lokal na własny użytek i nie zamierza się go sprzedawać lub wynajmować.

Świadectwo energetyczne – kto wydaje dokument?

Gdzie udać się po świadectwo energetyczne? Dokument ten może wydać jedynie specjalista wykwalifikowany w dziedzinie efektywności energetycznej, który przeszedł ponadto odpowiednie szkolenie i zdał egzamin potwierdzający jego kompetencje. W praktyce jest to wyłącznie certyfikowany audytor energetyczny. Musi być on zarejestrowany w odpowiednim programie certyfikacji, który został określony przez rząd danego kraju lub regionu.

Aby uzyskać świadectwo energetyczne, należy zgłosić się do firmy specjalizującej się w sporządzaniu certyfikatów energetycznych, w której pracują wspomniani audytorzy. Warto upewnić się, czy wybrana firma figuruje w wykazie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Wydanie świadectwa energetycznego – procedury

Zacznijmy od tego, kto w ogóle ma prawo zlecić wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej. Może być to:

 • właściciel lub zarządca budynku (sprzedaż lub wynajem);
 • inwestor (przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie);
 • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa lub najmu lokalu);
 • osoba posiadająca spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu (w przypadku najmu lokalu).

Potrzebne dokumenty

Świadectwo charakterystyki energetycznej musi precyzować wielkość energii w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia wszelkich potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, a także posiadać wskazanie możliwych do realizacji robót budowlanych, mogących poprawić pod względem opłacalności ich charakterystykę energetyczną na okres 10 lat. Dodatkowo potrzebne będą:

 • aktualne zdjęcie frontowe budynku;
 • plan mieszkania wraz z wymiarami poszczególnych pomieszczeń;
 • informacja techniczna o budowie stropów i ścian zewnętrznych (wraz z przekazaniem informacji o grubości ocieplenia);
 • wysokość pomieszczeń lub przekroje z projektu budowlanego;
 • informacja o sposobie przygotowania ciepłej wody użytkowej (ciepło miejskie lub dokładne informacje o bojlerze, ewentualnej cyrkulacji wody etc.);
 • informacja o trwale zamontowanej klimatyzacji wraz z danymi zamontowanych urządzeń;
 • wskazanie, co znajduje się za ścianami mieszkania (czy za ścianą jest kolejne mieszkanie, klatka schodowa czy nieogrzewany garaż);
 • informacja o sposobie ogrzewania budynku (ciepło miejskie lub dokładne informacje o typie kotła grzewczego);
 • ewentualne rachunki z okresu ostatnich pełnych 3 lat użytkowania nieruchomości.

Przekazanie świadectwa energetycznego mieszkania

Świadectwo energetyczne mieszkania należy obowiązkowo przekazywać w czasie jego sprzedaży lub najmu. Na podstawie danych przekazanych przez właściciela (adnotacja w akcie notarialnym) osoba uprawniona może przygotować potrzebny dokument nawet jednego dnia. Niektóre z firm oferują także świadectwo charakterystyki energetycznej online, co w niektórych przypadkach może przyspieszyć proces ubiegania się o wydanie dokumentu. Warto pamiętać, że jego przekazanie również może odbywać się w dwóch formach:

 • 1
  Papierowej – wraz z numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków i podpisem osobistym osoby uprawnionej.
 • 2
  Elektronicznej – wraz z numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.

Termin ważności dokumentu

Świadectwo charakterystyki energetycznej* jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Dokumenty przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy (28 kwietnia 2023 r.) zachowają ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone. Świadectwo traci ważność przed upływem tego terminu, jeśli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, które doprowadzą do zmiany charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku (np. wymiana źródła ciepła, okien, docieplenie itp.).

*Aktualne informacje dotyczące świadectwa charakterystyki energetycznej na podstawie strony GOV.pl.

Jesteś właścicielem nieruchomości? Pamiętaj o polisie!

Jedną z najważniejszych praktycznych formalności, jakich musi dopełnić każdy właściciel nieruchomości, jest ubezpieczenie domu. Oprócz obowiązkowej ochrony murów budynku oraz zabezpieczenia obiektu na wypadek pożaru czy powodzi, możesz także rozszerzyć polisę w oparciu o indywidualne potrzeby lokatorskie. W wyborze najlepszych ofert od wielu znanych towarzystw pomoże Ci nasz intuicyjny kalkulator ubezpieczenia domu i mieszkania. Sprawdź oferty, by dowiedzieć się, w jaki sposób najlepiej chronić swój majątek!

Już dziś wykup potrzebne ubezpieczenie mieszkania online w dogodnym momencie w zaledwie kilka minut! Możesz to zrobić także za pośrednictwem aplikacji, infolinii (22 27 00 337) lub osobiście w najbliższej stacjonarnej placówce CUK. Nasi doradcy służą pomocą – zachęcamy do kontaktu!

FAQ – najczęściej zadawane pytania:

 • 1
  Czy stary budynek musi mieć świadectwo charakterystyki energetycznej?

  Wszystko zależy od tego, kiedy budynek ten został oddany do użytku. Jeśli nastąpiło to po 1 stycznia 2020 r., musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej. W przypadku starych budynków, które już są zamieszkałe, takiego obowiązku nie ma. Warto jednak pamiętać, że świadectwo energetyczne może być wykonane na wniosek najemcy.

 • 2
  Jakie budynki nie wymagają świadectwa charakterystyki energetycznej?

  Z wykonania charakterystyki energetycznej zwolnione są budynki, których docelowe użytkowanie ma być krótsze niż 2 lata oraz budynki mieszkalne, przeznaczone do użytkowania na okres nie dłuższy niż 4 miesiące w roku.

 • 3
  Świadectwo energetyczne – od kiedy jest obowiązkowe w aktualnej formie?

  W myśl aktualnych przepisów świadectwo energetyczne budynku jest wymagane od 28 kwietnia 2023 roku. Taki obowiązek wprowadziła nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz Ustawy „Prawo budowlane”.

 • 4
  Kto nakłada grzywnę za brak świadectwa charakterystyki energetycznej?

  Grzywnę może nałożyć notariusz. Sprzedawcy mieszkania w bloku/domu lub wynajmującemu nieruchomość za niewywiązanie się z obowiązku przekazania nabywcy lub najemcy świadectwa charakterystyki energetycznej przy sporządzaniu aktu notarialnego umowy sprzedaży lub przy zawarciu umowy najmu grozi kara grzywny do 5 tys. zł.

Oceń artykuł

5.00
(7)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku