2022-08-04

Rekomendacje KNF – usprawnienie procesu likwidacji szkód czy straty?

Jakie rekomendacje w zakresie likwidacji szkód proponuje KNF?

Rekomendacje KNF – usprawnienie procesu likwidacji szkód czy straty?

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opracował specjalny projekt rekomendacji dla towarzystw ubezpieczeniowych, który ma usprawnić proces likwidacji szkód. Co to oznacza w praktyce? Dlaczego towarzystwa ubezpieczeń mają co do tego wiele wątpliwości? Sprawdzamy.

Nowe rekomendacje KNF – o co chodzi?

Pierwotnie pakiet regulacji uwzględniający nowe przepisy OC opracowany przez Komisję Nadzoru Finansowego miał wejść w życie od 30 czerwca 2022 roku. Nie ustalono jednak ostatecznej wersji wytycznych i prowadzono w tym zakresie liczne konsultacje publiczne. Brały w nich udział zarówno towarzystwa ubezpieczeniowe, jak i właściciele warsztatów mechanicznych. To dlatego, że zmiany w ubezpieczeniach OC mają obejmować głównie proces likwidacji szkód.

Niedawno na stronie internetowej pojawiły się nowe wytyczne. Mają one na celu wskazać oczekiwania nadzorcze dotyczące zarządzania likwidacją szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Głównym zadaniem jest pozbycie się nieprawidłowości, przez które zakłady ubezpieczeniowe narażają się na straty finansowe. 

KNF zaznacza, że powinny być one stosowane nie później niż od 1 listopada 2022 roku. Obejmują wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe, które proponują OC i AC.

Jakie zmiany w OC 2022 nas czekają?

Przede wszystkim nowe przepisy OC uwzględniają zmiany w szacowaniu kwoty należnej po szkodzie częściowej, która ma zapewnić przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia objętego odszkodowaniem. Towarzystwo powinno w kalkulacjach wziąć pod uwagę celowe i ekonomiczne koszty nowych części.

W wytycznych, a konkretniej w dziale sposobu ustalania wysokości świadczenia, czytamy, że:

Kalkulacja kosztów naprawy pojazdu, będąca podstawą ustalenia świadczenia metodą kosztorysową powinna być dokonana w oparciu o rynkową wartość usług i części zamiennych w dniu ustalenia odszkodowania, z uwzględnieniem podatku VAT (chyba, że uprawniony jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz ma prawo do dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabywaniu rzeczy bądź usługi). (za: „Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych”, Wytyczna 15).

Ubezpieczyciel ma zatem jasne kryteria, poprzez które ma uwzględnić ceny części zamiennych, materiałów oraz stawki za roboczogodzinę. Koszty będą ściśle związane z miejscem zamieszkania uprawnionego do ubezpieczenia lub naprawy pojazdu.

Zmiany w ubezpieczeniach OC dotyczą też ubezpieczycieli, którzy nie powinni ustalać świadczenia w wysokości, która skutkuje ograniczeniem możliwości naprawy w ramach obowiązkowej polisy, jeśli nie wystąpiła szkoda całkowita. Trzeba zatem sugerować się takimi samymi kryteriami w zakresie ustalenia kosztów naprawy i wartości pojazdu sprzed szkody i po niej. W wytycznych czytamy:

Zakład ubezpieczeń powinien stosować identyczne kryteria ustalania kosztu naprawy pojazdu oraz jego wartości bezpośrednio przed powstaniem szkody jak i po jej powstaniu niezależnie od tego, czy ustala wysokość świadczenia w razie szkody częściowej, czy też bada ewentualną zasadność uznania szkody za całkowitą. W przypadku wystąpienia szkody całkowitej, zakład ubezpieczeń powinien udzielić uprawnionemu pomocy w zagospodarowaniu pozostałości pojazdu. (za: „Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych”, Wytyczna 19).

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Towarzystwa ubezpieczeniowe powinny wskazać warsztat, w którym dokona się naprawy. Nie mogą jednak kwestionować kosztów związanych z przywróceniem pierwotnego stanu auta sprzed wypadku czy też stłuczki, w wybranym przez poszkodowanego warsztacie. Zwrot kosztów za części powinien uwzględniać kwoty obowiązujące na rynku lokalnym.

I tu pojawiają się pierwsze wątpliwości ze strony towarzystw ubezpieczeniowych. Takie zmiany w przepisach OC mogą sprawić, że kontrola nad likwidacją szkód i kosztami napraw może być utrudniona. W dużej mierze jest to jednak ukłon w stronę klientów, czyli właścicieli aut. A co za tym idzie, jeśli towarzystwa ubezpieczeniowe będą musiały dopłacać do likwidacji szkód, mogą podnieść ceny za OC i AC.

Kolejna zmiana dotyczy ustalania świadczenia z tytułu OC. Ubezpieczyciel nie powoła się już na indywidualne rabaty i upusty, które uzyskał podczas współpracy z konkretnymi punktami napraw. To także może mieć wpływ na cenę składki.

Wszystkie wytyczne od KNF dostępne są na stronie internetowej.

Oszczędzaj na ubezpieczeniu z CUK!

Pamiętaj o tym, że w każdej chwili możesz porównać ceny ubezpieczeń w kalkulatorze online. Zadzwoń na infolinię lub odwiedź jedną z placówek.

Oceń artykuł

5.00
(1)

Oszczędź na OC/AC

wyceń i kup w 2 minuty

Numer rejestracyjny pojazdu
Data urodzenia właściciela pojazdu

Wpisz datę końca polisy

  • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
  • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku