2021-09-27

Pogryzienie przez psa – odszkodowanie, konsekwencje i odpowiedzialność właściciela

Zapoznaj się z informacjami, które dotyczą odszkodowania za pogryzienie przez psa.

Pogryzienie przez psa – odszkodowanie, konsekwencje i odpowiedzialność właściciela

Posiadanie psa to nie tylko zabawa, karmienie i opieka nad nim. To również duże wyzwanie wychowawcze. Właściciel ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierzęcia, dlatego ma obowiązek nauczenia go odpowiedniego, bezkonfliktowego funkcjonowania w miejscach publicznych. Żadne zwierzę domowe nie powinno stanowić zagrożenia dla ludzi ani innych zwierząt. To bardzo ważne, jako że nawet pies, który jest przyjaźnie nastawiony do domowników, pod wpływem emocji obcej osobie może wyrządzić krzywdę. Pogryzienie przez psa może się wiązać z nieprzyjemnymi konsekwencjami dla poszkodowanego, ale również dla właściciela psa – będzie on musiał wypłacić ofierze zdarzenia odpowiednie odszkodowanie. Jak wygląda to od strony prawnej?

Pogryzienie przez psa – przepisy kodeksu cywilnego

Jeżeli zdarzy się, że Twój pies pogryzie osobę trzecią, musisz liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Artykuł 431. kodeksu cywilnego jasno definiuje obowiązki właściciela psa:

kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy”.

Odpowiedzialność za pogryzienie przez psa ponosi ten, kto zwierzę hoduje lub się nim posługuje – co nie znaczy, że osoba ta musi być jego właścicielem. Poza tym nie ma znaczenia, czy w chwili zdarzenia zwierzę znajdowało się pod faktyczną opieką człowieka, czy też zagubiło się i zabłąkało, włócząc się po okolicy. Mamy tu więc do czynienia ze wzmożoną odpowiedzialnością na zasadzie winy w nadzorze.

Pogryzienie przez psa – odpowiedzialność opiekuna

W przypadku pogryzienia przez psa właścicielowi zwierzaka mogą grozić poważne konsekwencje. I nie chodzi tu tylko o grzywnę. Jeśli osoba pogryziona doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, opiekun zwierzęcia może być ścigany z urzędu. Jednak jeżeli całe zdarzenie miało charakter nieumyślny, pies zaatakował znienacka i nie doszło do poważnego urazu, decyzja o wejściu na drogę sądową należy tylko do poszkodowanego. W takim przypadku na niekorzyść właściciela psa z pewnością zadziałałoby nieudzielenie pierwszej pomocy, stwarzanie problemów przy policyjnej interwencji czy próba ucieczki z miejsca zdarzenia. Warto pamiętać, że również w przypadku psa pogryzionego przez psa, prawo zakłada odpowiedzialność opiekuna zwierzęcia atakującego. 

Jak zabezpieczyć się przed odszkodowaniem za pogryzienie przez psa?

W przypadku ugryzienia przez psa poszkodowany może żądać odszkodowania i zadośćuczynienia z następujących źródeł:

 • Ubezpieczenie OC właściciela psa
  Jeżeli jesteś właścicielem psa, powinieneś ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez zwierzęta. Poszkodowany może wtedy kierować roszczenia o odszkodowanie do zakładu ubezpieczeń.
 • Droga sądowa
  Jeśli właściciel psa nie posiada ważnego ubezpieczenia i nie chce wynagrodzić poszkodowanemu szkód powstałych wskutek pogryzienia, poszkodowany może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.
 • Ubezpieczenie OC rolnika
  W przypadku gdy pies znajdował się na terenie gospodarstwa rolnego, poszkodowany może żądać zapłaty od zakładu ubezpieczeń, który ubezpiecza od odpowiedzialności cywilnej dane gospodarstwo. W takim przypadku trzeba jednak nie tylko wykazać, że wina leży po stronie właściciela psa, ale również udowodnić, że utrzymywanie psa ma bezpośredni związek z prowadzeniem gospodarstwa rolnego – tylko wtedy można otrzymać rekompensatę w ramach obowiązkowego ubezpieczenia rolniczego OC.
 • Ubezpieczenie NNW
  Inną drogą uzyskania odszkodowania po pogryzieniu przez psa jest posiadanie przez poszkodowanego ważnego ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków). Polisa musi jednak zawierać w ogólnych warunkach ubezpieczenia informację o wypłacie odszkodowania w przypadku takiego zdarzenia. Polisa NNW może również zabezpieczyć właściciela przed kosztami związanymi z ugryzieniem przez własnego psa.

Pogryzienie przez psa – procedura postępowania

Oczywiście najlepiej byłoby, gdyby takie sytuacje nigdy nie miały miejsca, ale niestety wypadki się zdarzają. Zwierzęta mogą zareagować agresywnie i kogoś zaatakować. Jak powinien zachować się wtedy opiekun psa? 

 • Opanuj emocje
  Stało się. Żadne tłumaczenie czy szukanie winnych nie ma sensu. Jako właściciel psa powinieneś wykazać się w tej sytuacji opanowaniem. Należy unikać wpadania w panikę i warto szybko opanować emocje.
 • Odizoluj zwierzę
  Zadbaj o to, by pies nie mógł ugryźć nikogo więcej. Skoro zaatakował raz, nie wiesz, czy nie zrobi tego ponownie.
 • Zaopiekuj się poszkodowanym
  Musisz ustalić, co się stało i jakie szkody pies wyrządził poszkodowanemu. Możesz też pomóc opatrzyć i odkazić rany lub odprowadzić poszkodowanego do przychodni albo wezwać pogotowie. Szczególnie w przypadku ran we wrażliwych miejscach warto zadzwonić po karetkę. Jeżeli pies ugryzł dziecko lub osobę starszą, również zawsze lepiej będzie wezwać pomoc medyczną. Kontrola lekarska powinna być wykonana tego samego dnia – to ważna dokumentacja medyczna zarówno dla poszkodowanego jak i właściciela psa. Rany po ugryzieniu psa nie goją się łatwo i to lekarz musi podjąć decyzję, w jaki sposób prowadzić leczenie. Dlatego nawet lekkie ugryzienie przez psa powinno być obejrzane przez specjalistę.
 • Przedstaw dokumenty potwierdzające zaszczepienie psa
  Jako właściciel masz obowiązek regularnego szczepienia psa przeciw wściekliźnie i potwierdzający to dokument warto przedstawić lekarzowi i poszkodowanemu. Nawet w przypadku lekkiego pogryzienia przez psa nieszczepionego, poszkodowany musi bezwzględnie udać się do lekarza. Konieczne będzie profesjonalne odkażenie rany, a także aplikacja szczepionki przeciwko wściekliźnie. Dlatego pod żadnym pozorem nie ukrywaj informacji o tym, że pies nie został zaszczepiony.
 • Wezwij policję
  Jeżeli sytuacja będzie emocjonalna i poszkodowany zechce wezwać policję, musisz się na to zgodzić. Spokojnie opisz zdarzenie. Policja sporządzi odpowiedni protokół, który może być ważnym dokumentem w przypadku dochodzenia praw na drodze sądowej.
 • Zawiadom ubezpieczyciela
  Po wszystkim musisz zawiadomić ubezpieczyciela o całym zajściu. Jeśli Twoje ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej, musisz czekać na dalszy rozwój wypadków i ewentualne wystąpienie poszkodowanego na drogę sądową. Jeśli sąd orzeknie o Twojej winie, będziesz musiał wypłacić poszkodowanemu ustaloną kwotę zadośćuczynienia i odszkodowania.
 • Zajmij się swoim psem
  Najważniejsze w tej sytuacji jest oczywiście zdrowie poszkodowanego, ale po całym zdarzeniu powinieneś udać się z psem do weterynarza. Zastanów się, co się stało, że Twój pies zachował się tak agresywnie, porozmawiaj o tym z weterynarzem, a najlepiej zostaw mu psa do obserwacji.

Chcesz zabezpieczyć finansowo bliskich, kiedy Cię zabraknie? A może przygotować się na każdą ewentualność taką jak nagły wypadek, niezdolność do pracy czy poważne zachorowanie? Skontaktuj się z nami, a przedstawimy najlepszą ofertę.

Pogryzienie przez psa – odszkodowanie a zadośćuczynienie, czym się różnią?

W przypadku pogryzienia przez psa ofiara ma prawo żądać całkowitego lub częściowego naprawienia zniszczeń. Chodzi o wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia. Jeśli zachowanie psa doprowadzi do tego, że ofiara będzie skazana na kalectwo, właścicielowi grozi nawet kara pozbawienia wolności. Odszkodowanie za pogryzienie przez psa i zadośćuczynienie to dwie zupełnie różne rzeczy, z których jednak obie przysługują osobie będącej ofiarą pogryzienia. Czym się różnią?

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie przysługuje ofierze za wszelkiego rodzaju uszczerbki niematerialne. Chodzi więc o takie aspekty zdarzenia jak straty emocjonalne, ból czy krzywda, która nas dotknęła. Zadośćuczynienie to rekompensata za straty psychiczne i rany fizyczne, które mogą skutkować bliznami lub stałym uszczerbkiem na zdrowiu. Co powinno zrekompensować zadośćuczynienie w przypadku pogryzienia przez psa?

 • Doznaną krzywdę.
 • Cierpienie.
 • Wymuszone nim zmiany w życiu.
 • Uszczerbek na zdrowiu.

Trzeba jednak podkreślić, że nie istnieje uniwersalny wskaźnik, który pozwala jednoznacznie oszacować rozmiar doznanej krzywdy. Często po prostu bazuje się na oszacowaniu uszczerbku na zdrowiu wynikającym z zaistniałego zdarzenia. Dlatego osoba, która została pogryziona przez psa, powinna zawsze gromadzić dokumentację medyczną związaną z doznanymi urazami. Warto też wykonywać regularnie zdjęcia z przebiegu procesu gojenia ran. Nie można też zrezygnować z leczenia czy rehabilitacji, ponieważ taka postawa może mieć istotny wpływ na wysokość zadośćuczynienia.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Może ona być uzależniona od umiejscowienia, wielkości i głębokości ran oraz stopnia zniekształcenia i wielkości powstałych blizn. Jednak uszczerbek na zdrowiu nie musi być jedynym kryterium, na podstawie którego szacuje się rozmiar doznanej krzywdy. Często bierze się pod uwagę również cierpienie psychiczne i konieczność zmiany ważnych życiowych planów. Dlatego szczególnie dzieci mogą uzyskać wysokie zadośćuczynienie, nawet gdy nie doszło do większego uszczerbku na zdrowiu.

Odszkodowanie

Czym w takim razie jest odszkodowanie? Są to pieniądze, które ofiara powinna otrzymać za wszelkie szkody materialne. Za co można więc otrzymać odszkodowanie za pogryzienie przez psa?

 • Nakłady na leczenie
  Możesz otrzymać zwrot wszystkich wydatków związanych z leczeniem i rehabilitacją, a także z zakupem środków opatrunkowych i lekarstw oraz z prywatnymi wizytami lekarskimi. W przypadku dotkliwego pogryzienia przez psa odszkodowanie może również zrekompensować koszty przebytych operacji plastycznych oraz wszystkich innych środków wydanych na leczenie. Trzeba zdawać sobie sprawę, że zdarzenie, które zostawia tak dotkliwe rany, może rzutować na całe życie poszkodowanego. Istnieje też możliwość ubiegania się o pieniądze na ewentualne przyszłe leczenie czy opiekę lekarską.
 • Dojazdy
  Możesz też liczyć na zwrot kosztów dojazdu do placówek medycznych i niezbędną opiekę podczas rekonwalescencji.
 • Zniszczone rzeczy
  Odszkodowanie może być rekompensatą za zniszczone w wyniku zdarzenia przedmioty osobiste, takie jak ubrania, zegarek, portfel czy telefon.
 • Pomniejszone wynagrodzenie
  Odszkodowanie masz również prawo otrzymać z tytułu pomniejszenia wynagrodzenia za czas, w którym musiałeś przebywać na zwolnieniu chorobowym.

W przypadku odszkodowania należy pamiętać o gromadzeniu stosownej dokumentacji, w skład której powinny wejść faktury za leki i wizyty lekarskie, faktury za paliwo wraz z zestawieniem przejechanych kilometrów, zdjęcia zniszczonych ubrań lub przedmiotów, kopie zwolnienia lekarskiego wraz z zaświadczeniem od pracodawcy o wysokości utraconych dochodów.

Jaką kwotę odszkodowania można uzyskać?

Niestety wielu właścicieli psów nie decyduje się na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz skutków pogryzienia. Większość spraw o odszkodowanie wędruje więc do sądu. Wysokość roszczeń osoby poszkodowanej uzależniona jest od rozmiaru i umiejscowienia blizn po pogryzieniu oraz przebiegu leczenia i rehabilitacji. Szczególnie wysokie odszkodowania są zasądzane dla dzieci, u których pogryzienie przez psa wiążę się często z wyjątkowo emocjonalną traumą. Wchodząc na drogę sądową, musimy znać dane opiekuna psa oraz posiadać notatkę policyjną lub oświadczenia z miejsca zajścia. 

Osoba, która została pogryziona przez psa, może żądać wysokiego zadośćuczynienia i odszkodowania, które pokryje koszty leczenia i inne wydatki związane ze zdarzeniem. Jak to wygląda w praktyce? I kto może ubiegać się o wypłatę takiego świadczenia? Tylko osoba poszkodowana. Jedynie małoletnie dziecko może być reprezentowane przez dorosłego opiekuna, choć odszkodowanie i zadośćuczynienie wypłacane jest na rzecz dziecka, czyli na rzecz osoby, która bezpośrednio ucierpiała podczas zdarzenia. W przypadku pogryzienia przez psa kwota odszkodowania może być dość wysoka. Trudno ją jednak jednoznacznie oszacować. Zależy to w dużym stopniu od poniesionych szkód. Każdy przypadek jest inny. Im cięższe obrażenia, tym wyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Jaki jest termin złożenia wniosku o odszkodowanie za pogryzienie psa?

Przepisy jasno definiują, że o odszkodowanie i zadośćuczynienie w przypadku pogryzienia przez psa można skutecznie ubiegać się do trzech lat od dnia zdarzenia. Jeżeli zostałeś pogryziony jako osoba nieletnia, masz prawo ubiegać się o stosowne odszkodowanie aż do ukończenia 20 roku życia. 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Jeżeli jesteś właścicielem psa, warto pomyśleć o zabezpieczeniu i wykupić odpowiednią polisę, która uchroni Cię przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń. Takie ubezpieczenie może wchodzić w zakres ubezpieczenia OC w życiu prywatnym czy NNW. Zawsze warto skontaktować się z naszą infolinią lub przedstawicielami w placówkach CUK w celu zapoznania się z ofertą ubezpieczenia dostosowaną do Twoich potrzeb. Pomożemy Ci znaleźć najkorzystniejsze rozwiązanie oraz dopasujemy pakiet ubezpieczeń do Twoich oczekiwań. Zapraszamy również do skorzystania z naszego kalkulatora ubezpieczeń online, a także kalkulatora szkolnego NNW.

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku