2023-09-22

Odszkodowanie za opóźnienie pociągu - kiedy możesz je dostać?

Jeśli podróżujesz pociągami, koniecznie zapoznaj się z tymi informacjami! 

Odszkodowanie za opóźnienie pociągu - kiedy możesz je dostać?

Chcesz dostać się do innego miasta na czas, jednak pociąg się spóźnia? To często zdarza się w sezonie jesienno-zimowym. Możesz jednak ubiegać się o odszkodowanie za opóźnienie pociągu. Jak to działa i co dostaniesz w ramach rekompensaty? Sprawdzamy.

Od jakiego opóźnienia należy się odszkodowanie?

Jeśli masz bilet na konkretną trasę i chcesz skorzystać z transportu kolejowego, który się spóźnia, każdemu pasażerowi należy się odszkodowanie za opóźnienie pociągu. Jest to zgodne z przepisami unijnymi, a konkretnie Rozporządzeniem (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącym praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. Niezależnie od tego, jaki jest powód tego zdarzenia, należy Ci się między innymi zwrot środków za kupiony wcześniej bilet. Aby jednak dostać rekompensatę, musi być spełniony jeden warunek, a mianowicie opóźniony pociąg powinien spóźnić się minimalnie 60 minut od planowanego przyjazdu.

Ponadto odszkodowanie należy się tylko na wybranych połączeniach kolejowych. Według rozporządzenia są to pociągi dalekobieżne, czyli:

 • Intercity (IC),
 • Express Intercity Premium (EIP),
 • Express Intercity (EIC),
 • InterRegio (IR),
 • Twoje Linie Kolejowe (TLK),
 • połączenia międzynarodowe pomiędzy krajami należącymi do Unii Europejskiej.

Zanim złożysz wniosek o odszkodowanie, koniecznie sprawdź, czy dane połączenie kolejowe znajduje się na liście. Przykładowo, możesz starać się o wypłatę odszkodowania, jeśli doszło do awarii taboru na trasie, a przewoźnik kolejowy mógł wcześniej zapobiec opóźnieniu pociągu.

Jaki zwrot za opóźnienie pociągu przysługuje pasażerowi?

Tak naprawdę rekompensata za opóźnienie pociągu zależy od tego, na czym konkretnie Ci zależy. Pierwszą opcją jest zwrot za bilet. Jeśli opóźnienie wynosi od 60 do 119 minut, będzie to 25% ceny biletu. Natomiast jeśli czas ten się przedłużył, to otrzymasz zwrot 50%. Możesz otrzymać go w formie kuponu lub bonu na zakup kolejnego biletu, ale nie tylko. Jeśli w swoim wniosku o odszkodowanie za opóźnienie pociągu dokładnie zaznaczysz, że chcesz zwrot pieniędzy, otrzymasz taką formę rekompensaty.

To ważne!

Aby otrzymać odszkodowanie za opóźnienie pociągu, musi być też spełniony minimalny próg, który jest wskazany w rozporządzeniu. W Polsce stosuje się taką samą wartość jak w Europie, czyli 4 euro. Oznacza to, że jeśli rekompensata za opóźnienie pociągu miałaby być niższa niż równowartość 4 euro, pieniądze nie zostaną wypłacone pasażerowi. 

Drugie zadośćuczynienie obejmuje kontynuację lub zmianę podróży w najbliższym dostępnym terminie. Powinieneś otrzymać bilet na kolejny pociąg. Możesz też wybrać późniejszy termin, jeśli nie zależy Ci już na jak najszybszym dotarciu do celu.

Ponadto, za opóźniony pociąg należą się także nieodpłatne napoje oraz posiłki. Jeśli pasażerowie czekają na swój transport bardzo długo, konieczne jest zapewnienie im odpowiednich warunków. Z kolei, kiedy pociąg został unieruchomiony, trzeba ich przewieźć do miejsca przeznaczenia lub kolejnej stacji, z której rozpocznie się dalsza podróż. W niektórych wyjątkowych sytuacjach mogą być także zapewnione noclegi dla pasażerów wraz z transportem do miejsca zakwaterowania. To sytuacje, w których nie ma fizycznej możliwości przejazdu pociągiem, co wiąże się z oczekiwaniem całej nocy czy kilku dni na kolejny pociąg. Z kolei, jeśli pociąg nie może z jakiegoś powodu dalej jechać, bo np. uległ awarii, jego pasażerowie powinni zostać bezpłatnie przetransportowani na stację, z której będzie odjeżdżał pociąg zastępczy.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Podsumowując, aby otrzymać odszkodowanie za opóźnienie pociągu, muszą być spełnione trzy warunki:

 • 1
  Opóźnienie pociągu musi wynosić powyżej 60 minut.
 • 2
  Podróż miałą odbyć się pociągiem dalekobieżnym, a nie podmiejskim czy regionalnym.
 • 3
  Wartość odszkodowania musi mieć równowartość lub być wyższa niż 4 euro.

Jak złożyć wniosek o odszkodowanie za opóźniony pociąg?

Aby otrzymać odszkodowanie, trzeba wypełnić wniosek. Tam niezbędne jest podanie następujących danych:

 • imię i nazwisko,
 • adres korespondencji,
 • telefon albo adres e-mail,
 • nr pociągu i docelowa stacja,
 • data przejazdu,
 • godzina wyjazdu,
 • stacja wyjazdu,
 • godzina przyjazdu,
 • stacja przyjazdu,
 • forma realizacji rekompensaty (np. bon, przelew na rachunek bankowy),
 • numer rachunku bankowego.

To nie jest jedyna rzecz, którą powinna zawierać dobrze napisana reklamacja PKP. Opóźnienie musi być dokładnie opisane. Do tego wniosku o odszkodowanie za opóźnienie pociągu trzeba też dołączyć dokumenty, niezbędne do rozpatrzenia sprawy, np. bilet.

Ile masz czasu na złożenie reklamacji za opóźnienie pociągu? Tego typu zgłoszenie najlepiej złożyć jak najszybciej. Przykładowo, o odszkodowanie PKP InterCity można starać się do dwóch miesięcy od daty przejazdu. Konieczne jest przedstawienie biletu.

Gdzie złożyć wniosek o odszkodowanie za opóźniony pociąg?

Wniosek o odszkodowanie za opóźnienie pociągu możesz złożyć stacjonarnie, w wyznaczonej do tego kasie na wybranej stacji. Przykładowo, jeśli doszło do opóźnienia pociągów IC, wypełniasz formularz i przedstawiasz go w ciągu dwóch miesięcy przewoźnikowi. Jeśli nie chcesz robić tego osobiście, wyślesz też dokumenty pocztą.

Warto też sprawdzić na stronie przewoźnika, jaka jest preferowana forma złożenia wniosku o odszkodowanie. Być może jest też opcja wysłania go pocztą elektroniczną. Na przykład odszkodowanie za opóźnienie pociągu IC można złożyć za pośrednictwem formularza online, który dostępny jest w zakładce “Reklamacje, wnioski, skargi i inne zgłoszenia. Formularz jest przejrzysty, co ułatwia jego wypełnianie. Będziesz musiał podać m.in. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, a także zaznaczyć jakiego połączenia kolejowego będzie dotyczyć zgłoszenie. 

Kiedy otrzymasz zwrot pieniędzy za opóźniony pociąg?

Na rozpatrzenie wniosku przewoźnik kolejowy ma 30 dni. Jeśli nie otrzymałeś odpowiedzi, możesz zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Opóźniony pociąg – zwrot za bilet nie zawsze możliwy

Koniecznie zapoznaj się z wyłączeniami oraz warunkami, jakie musisz spełnić, aby zgłosić się np. do PKP. Odszkodowanie za opóźnienie pociągu w związku z przepisami unijnymi nie zawsze będzie Ci przysługiwać. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, nie wszystkie połączenia są objęte rozporządzeniem, na mocy którego można otrzymać odszkodowanie za opóźnienie pociągu. W wyłączeniach znajdują się między innymi: Koleje Mazowieckie, Koleje Małopolskie, Koleje Wielkopolskie, Koleje Dolnośląskie, Koleje Śląskie, Arriva RP, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, PKP SKM w Trójmieście, Warszawska Kolej Dojazdowa, POLREGIO – pociągi REGIO, Szybka Kolej Miejska w Warszawie.

Jednak w przypadku przewozów dalekobieżnych przewoźnikami regionalnymi możesz starać się o wypłatę odszkodowania. To między innymi trasy Warszawa-Ustka pociągiem "Słoneczny" oraz "Sprinterem" na trasie Łódź-Warszawa. To samo dotyczy również pociągów Arriva RP z Bydgoszczy do Helu.

Opóźnienie pociągu musi mieć przyczynę całkowicie niezależną od przewoźnika kolejowego. Oznacza to, że nie dostaniesz odszkodowania za sytuację, na którą nie było wpływu. Wśród zdarzeń nadzwyczajnych wymienia się także skutki, którym przewoźnik nie mógł zapobiec, np. potrącenie przez pociąg osoby na torach.

Wniosek o odszkodowanie za opóźnienie pociągu rozpatrzony negatywnie

Niestety, pasażerowie mogą napotkać się z problemami związanymi z wypłatą odszkodowania. Takie odmowy wśród polskich przewoźników zdarzają się bardzo często. Pamiętaj o tym, że jeśli spełniasz wszelkie warunki, możesz interweniować do Urzędu Transportu Kolejowego czy też Rzecznika Praw Pasażera Kolei. Być może stanowisko przewoźnika zostanie zakwestionowane i po tym otrzymasz jednak swoje odszkodowanie.

W rozporządzeniu mowa też jest o przyczynach opóźnienia pociągów. Jeśli doszło do nich z powodu okoliczności zewnętrznych i przewoźnik nie mógł ich wcześniej zaplanować, może być problem z wypłatą odszkodowania. Mimo wszystko, jeśli jest znana prognoza pogody, można zorganizować trasę w taki sposób, aby nie doszło do szkody dla pasażera.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

O czym musisz pamiętać, starając się o odszkodowanie od PKP za opóźnienie pociągu?

Reklamacja InterCity, InterRegio, Twoje Linie Kolejowe oraz innych połączeń kolejowych dalekobieżnych może być złożona na podstawie unijnego rozporządzenia.

Jeśli chcesz otrzymać rekompensatę za szkody, które poniosłeś wskutek opóźnionego pociągu, trzeba wykazać związek przyczynowo-skutkowy i przygotować wszelkie dokumenty, które są tego udowodnieniem.

Do każdego wniosku należy dołączyć dokumenty, w tym przede wszystkim bilet. Przewoźnik kolejowy ma miesiąc na rozpatrzenie reklamacji. Jeśli nie otrzymasz ani pieniędzy, ani odpowiedzi, możesz zgłosić skargę.

Uszkodzony bagaż? Opóźniony lot? Kradzież dokumentów? W CUK Ubezpieczenia zabezpieczysz się na każdą ewentualność. 

Opóźnienie pociągów a odszkodowanie w ramach prawa krajowego

Opisaliśmy dokładnie procedurę składania wniosku o odszkodowanie za opóźnienie pociągu w ramach przepisów unijnych. Koniecznie musimy jednak zaznaczyć, że te uregulowania nie ograniczają pasażerów wszystkich pociągów (a nie tylko tych wymienionych wyżej) o ubieganie się o odszkodowanie za opóźnienie pociągu zgodnie z przepisami prawa krajowego. Mowa o art. 363 §1 i 471 Kodeksu Cywilnego oraz Ustawie Prawo przewozowe, a konkretnie przepisie 62 ust. 1 i 2, które brzmią:

„Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką podróżny poniósł wskutek przedwczesnego odjazdu środka transportowego.

Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką poniósł podróżny wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania regularnie kursującego środka transportowego, jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika”.

Ważne!

W 2008 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z Konstytucją fragment: „jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika”.

Jeśli chodzi o rekompensatę zgodnie z przepisami krajowymi, nie mówimy stricte o odszkodowaniu za opóźnienie pociągu, a raczej o rekompensacie za stratę materialną, która wynikła w związku z opóźnieniem pociągu. By ją otrzymać, musimy udowodnić, że mamy do niej prawo np. przedstawić rachunki.

Czy wiesz,że...

Uzyskanie odszkodowania za opóźnienie pociągu w ramach przepisów unijnych nie wyklucza możliwości ubiegania się o rekompensatę z tytułu naprawy szkody na podstawie przepisów krajowych.

A kiedy wybierasz się za granicę…

Odwołany lot czy też utrata bagażu to trudne sytuacje podczas podróży za granicą. Wtedy przyda Ci się ubezpieczenie turystyczne. Porównaj oferty u wielu ubezpieczycieli w naszym kalkulatorze online. Możesz też zrobić to telefonicznie albo w jednej z naszych placówek.

FAQ:

 • 1
  Czy mogę jechać innym pociągiem na tym samym bilecie?

  Jeśli kupisz np. bilet Intercity ważny 6 godzin od 15:00, możesz jechać pociągami na danej trasie do godziny 21. 

 • 2
  Ile się czeka na zwrot pieniędzy z Intercity?

  W przypadku biletów kupionych przez internet lub opłaconych kartą płatniczą na zwrot pieniędzy czeka się do 30 dni, chociaż w praktyce czas oczekiwania jest o wiele krótszy.

 • 3
  Czy pociąg może poczekać na pasażera?

  Może się tak zdarzyć tylko w jednym przypadku. Gdy podróżujemy „z przesiadką”, a pociąg „pierwszy” ma opóźnienie, to ten następny może poczekać na pasażerów.

Oceń artykuł

4.00
(2)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku