2021-11-16

Dodatkowe ubezpieczenie i świadczenie za przebytą operację. Kiedy się należy?

Sprawdź, jakie kwoty należą się za dany rodzaj operacji! 

Dodatkowe ubezpieczenie i świadczenie za przebytą operację. Kiedy się należy?

Kiedy musisz poddać się operacji chirurgicznej, aby rozwiązać problem zdrowotny, czas jest dla Ciebie priorytetem. Czasami wiąże się to z dłuższym pobytem w szpitalu i przestojem w pracy. To z kolei oznacza mniejsze zarobki lub całkowite pozbawienie się źródła dochodu. Dlatego rozszerzenie na wypadek operacji w polisie na życie to Twoje finansowe zabezpieczenie. W jakich przypadkach się należy? Sprawdźmy, co proponują popularne towarzystwa ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie za pobyt w szpitalu – komu przysługuje?

Dobra polisa ubezpieczeniowa na życie uwzględnia kompleksową ochronę ubezpieczonego. W odpowiednim pakiecie możesz znaleźć ubezpieczenie na wypadek hospitalizacji, leczenia i rehabilitacji w szpitalu. Wówczas osobie ubezpieczonej wypłacane jest świadczenie, które ma na celu m.in. pokryć koszty dalszego leczenia, rehabilitacji lub stać się tymczasowym źródłem dochodu (zwłaszcza dla osób, które je utraciły w wyniku czasowej lub trwałej niemożności wykonywania pracy).

Świadczenie za pobyt w szpitalu może zostać wypłacone w przypadku, gdy hospitalizacja nastąpiła po nieszczęśliwym wypadku lub jest spowodowana chorobą (określoną w Ogólnych Warunkach Umowy z ubezpieczycielem). Takie świadczenia wypłacane są za każdy dzień pobytu w szpitalu, z tym że zazwyczaj należą się dopiero po spędzeniu w placówce określonej liczby dni. Warto podkreślić, że takie ubezpieczenie działa na zasadzie częściowego zwrotu kosztów. Ubezpieczony sam płaci za pobyt w szpitalu, leczenie, rehabilitację itd., a po przedstawieniu stosownych dokumentów (wypis ze szpitala), towarzystwo wypłaca mu środki określone w polisie. Należy tutaj pamiętać, że ubezpieczenie na życie zawierające tzw. świadczenie szpitalne nie umożliwia korzystania z opieki w szpitalu całkowicie za darmo. Trzeba mieć również ubezpieczenie NFZ, a wypłata środków jest realizowana do kwoty z polisy.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Przykład: pani Marzena pracowała jako sprzątaczka. Podczas mycia okien spadła z drabiny i doznała przemieszczonego złamania obojczyka. Trafiła do szpitala, gdzie przeszła skomplikowaną operację i pozostała w nim kilkanaście dni na obserwacji. Po powrocie do domu musiała odpoczywać i poddać się kosztownej rehabilitacji. Na szczęście jej polisa na życie obejmowała także rekompensatę za pobyt w szpitalu, operację i rehabilitację. Dlatego po dostarczeniu do ubezpieczyciela wypisu ze szpitala towarzystwo wypłaciło pani Marzenie należne świadczenie.

Jak towarzystwo ubezpieczeniowe definiuje chorobę, operację i procedurę medyczną?

W tym miejscu należy podkreślić, że każdy ubezpieczyciel w swoich OWU definiuje, czym dla niego jest choroba i operacja, by nie było wątpliwości, w jakich sytuacjach należy Ci się odszkodowanie. I tak na przykład PZU świadczenia za operację wypłaca w przypadku, gdy operacja chirurgiczna została wykonana przez lekarza medycyny, przeprowadzona w placówce medycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym. Tutaj towarzystwo rozróżnia też trzy rodzaje interwencji:

 • 1
  Operacja chirurgiczna metodą endoskopową – zabieg chirurgiczny, który polega na takim otwarciu jam ciała, zamkniętych przestrzeni lub narządów wewnętrznych, które uniemożliwia wykonanie wewnątrz tych struktur czynności określonych w terminologii medycznej jako rękoczyny.
 • 2
  Operacja chirurgiczna metodą otwartą – zabieg chirurgiczny, który polega na otwarciu jam ciała, zamkniętych przestrzeni lub światła narządów wewnętrznych połączony z czynnościami, określonymi w terminologii medycznej jako rękoczyny, wewnątrz tych struktur.
 • 3
  Operacja chirurgiczna metodą zamkniętą – zabieg chirurgiczny bez otwierania jam ciała, zamkniętych przestrzeni lub światła narządów wewnętrznych (zabiegi przezskórne, przeznaczyniowe, z użyciem endoskopu).

Ponadto wyróżnia się:

 • Usunięcie – całkowite usunięcie narządu, struktury ciała lub zmiany patologicznej.
 • Wycięcie – częściowe lub całkowite wycięcie tkanki, narządu, struktury ciała lub zmiany patologicznej.

W słowniku polis na życie znajduje się także pojęcie choroby, czyli stanu organizmu, który polega na nieprawidłowej reakcji układów lub narządów na bodźce środowiska zewnętrznego, lub wewnętrznego oraz zmiany, czyli patologicznego rozrost komórek danej tkanki, narządu lub układu. Jeśli więc zastanawiasz się, czy za zabieg należy się świadczenie, najpierw sprawdź, jakie warunki dyktuje ubezpieczyciel i co rozumie przez pojęcie operacji chirurgicznej. Warto tutaj podkreślić, że zabieg chirurgiczny nie jest tym samym, co operacja i często jest wyłączeniem, o którym informuje OWU.

Czy ZUS płaci za pobyt w szpitalu i operację?

Formę rekompensaty wypłacanej choremu za czas hospitalizacji oferuje także ZUS. Odszkodowanie z ZUS za pobyt w szpitalu i operację przysługuje każdemu ubezpieczonemu przedsiębiorcy lub pracownikowi zatrudnionemu m.in. na podstawie umowy o pracę, który odprowadza składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednak to odszkodowanie nie jest odszkodowaniem samym w sobie, lecz po prostu zasiłkiem chorobowym, który przysługuje na czas niezdolności do pracy. 

W przypadku pobytu w szpitalu miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 70 proc. podstawy wynagrodzenia. Natomiast osobom, które ukończyły 50 lat, od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru. Za ową podstawę uznaje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie, które było wypłacane pracownikowi za okres 12 ostatnich miesięcy kalendarzowych liczonych od miesiąca poprzedzającego, w którym nastąpiła konieczność hospitalizacji. ZUS wypłaca 100 proc. pensji jedynie wtedy, gdy chory trafił do szpitala na skutek wypadku w pracy lub w drodze do niej.

Zasiłek chorobowy nie jest więc odszkodowaniem, lecz jedynie rekompensatą za niemożność uzyskania wynagrodzenia za pracę z powodu choroby. Dlatego wielu pracodawców lub pracowników decyduje się na zakup dodatkowej polisy. Decydują się na przykład na ubezpieczenie grupowe PZU. Świadczenie za operację lub pobyt w szpitalu należy się wówczas pracownikowi zgodnie z warunkami umowy ubezpieczyciela. Oprócz tego można się starać o odszkodowanie za pobyt w szpitalu.

Zalety dodatkowego ubezpieczenia za pobyt w szpitalu i operację

Ubezpieczenie hospitalizacji i operacji może pomóc Ci pokryć część kosztów leczenia. Jednak powinieneś pamiętać, ze tzw. ubezpieczenie szpitalne jest rozszerzeniem indywidualnej polisy na życie. Tak więc, gdy wyzdrowiejesz, Twoje oszczędności nie zostaną naruszone, ponieważ otrzymasz świadczenie w takiej wysokości, jaka Ci przysługuje na podstawie OWU. Ponadto, jeśli potrzebujesz większej ochrony, w momencie zawierania umowy możesz uzupełnić polisę o ochronę, która będzie wspierać Twoich bliskich w razie, gdy zachorujesz lub ulegniesz wypadkowi.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Taka polisa jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które prowadzą działalność na własny rachunek, dla których takie ubezpieczenie jest ważnym uzupełnieniem świadczenia z Ubezpieczeń Społecznych. Przed zawarciem umowy ważne jest skonsultowanie i dobre poznanie ograniczeń polityki danego towarzystwa w zakresie kwot, sytuacji i terminów wypłat odszkodowań, ponieważ mogą się one różnić w zależności od danej firmy.

Czy każdy zabieg podlega wypłacie świadczenia?

Nie każdy zabieg podlega wypłacie świadczenia, a to, co się do niego kwalifikuje, określają szczegółowe warunki w umowie zawartej z ubezpieczycielem. Na przykład w ofercie towarzystwa UNIQA otrzymasz świadczenie za usunięcie polipa żołądka, a oferta innego ubezpieczyciela już tego nie uwzględnia.

Tabela operacji medycznych UNIQA, Warta i innych ubezpieczycieli prezentuje jasno, za jaki zabieg chirurgiczny możesz liczyć na świadczenie. Ich rodzaje są podzielone na poszczególne układy i narządy ciała. W dokumencie, który stanowi załącznik do warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w UNIQA, wymieniono m.in.

 • Układ nerwowy – w tym operacje np. wycięcia zmiany tkanki mózgowej, lobotomia, zewnątrzczaszkowe usunięcie nerwu błędnego.
 • Układ endokrynologiczny oraz gruczoł sutkowy – wycięcie szyszynki, wycięcie zmiany tarczycy, miejscowe wycięcie zmiany sutka itp.
 • Oko – np. usunięcie zmiany powieki, złożona operacja na mięśniach okoruchowych, nacięcie torebki soczewki oka.
 • Ucho – drenaż ucha zewnętrznego, operacja naprawcza błony bębenkowej, operacja trąbki Eustachiusza itp.
 • Układ oddechowy – np. operacja przegrody nosowej, operacja zatoki czołowej, przeszczep płuca, wycięcie zmiany krtani metodą otwartą.
 • Jama ustna i górna część układu pokarmowego – usunięcie zmiany języka, wycięcie ślinianki przyusznej, endoskopowe usunięcie zmiany w obrębie żołądka, usunięcie zmiany dwunastnicy metodą otwartą itd.
 • Dolny odcinek przewodu pokarmowego – np. wycięcie wyrostka robaczkowego ze wskazań nagłych, endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego, krioterapia hemoroidów.
 • Inne narządy jamy brzusznej – np. wycięcie pęcherzyka żółciowego, przeszczep wątroby, całkowite wycięcie trzustki.
 • Serce, naczynia tętnicze oraz żylne – plastyka zastawki trójdzielnej, zamknięcie ubytku przegrody międzyprzedsionkowej, wprowadzenie stałego rozrusznika serca przez żyły itp.
 • Układ moczowy – np. całkowite wycięcie nerki, nacięcie moczowodu, brzuszno-pochwowa plastyka ujścia pęcherza u kobiety, wycięcie prostaty metodą endoskopową.
 • Narządy płciowe męskie – np. operacja wodniaka jądra, usunięcie moszny, nacięcie prącia, operacja napletka.
 • Żeński układ rozrodczy – np. usunięcie zmiany pochwy, otwarcie torbieli jajnika, endoskopowe leczenie jajowodu.
 • Skóra – przeszczep płata skóry owłosionej, przeszczep śluzówki, operacja uwolnienia blizny z użyciem płata skórnego itp.
 • Tkanki miękkie – np. operacja skośnej przepukliny pachwinowej, plastyka przepukliny pępkowej, operacja jamy otrzewnej.
 • Kości oraz stawy – np. rekonstrukcja stawu skroniowo-żuchwowego, operacja odbarczająca kręgosłup lędźwiowy, otwarte chirurgiczne złamanie kości, całkowita rekonstrukcja kciuka, całkowita endoprotezoplastyka stawu biodrowego bez użycia cementu.
 • Różne – np. reimplantacja kończyny dolnej, amputacja palucha, przeszczep szpiku kostnego.

Ile świadczenia należy się za operację?

Warto mieć na uwadze, że wysokość wypłacanego świadczenia zależy od klasy, do której zalicza się przeprowadzona operacja. Zazwyczaj ubezpieczyciele wyznaczają pięć stopni klasyfikacji: od prostych, rutynowych po bardzo skomplikowane.

I tak, jeśli masz wykupioną dodatkową polisę:

 • 100% sumy ubezpieczenia zostaje wypłaconych ubezpieczonemu w przypadku operacji chirurgicznej I klasy (np. wycięcie przysadki mózgowej).
 • 50% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej II klasy (np. całkowita obustronna jednoczasowa rekonstrukcja piersi).
 • 30% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej III klasy (np. wycięcie rdzenia kręgowego lub opon rdzeniowych).
 • 10% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej IV klasy (np. odszkodowanie po operacji cieśni nadgarstka, w której była przeprowadzana artroplastyka nadgarstka lub śródręcza).
 • 5% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej V klasy (np. torbiel pilonidalna odszkodowanie za jej wycięcie).

Operacja chirurgiczna – PZU Życie i Warta

Jeśli masz polisę PZU świadczenie za pobyt w szpitalu i operację możesz otrzymać w przypadku ponad 600 zabiegów chirurgicznych. Taki zastrzyk gotówki jest niezbędny w procesie leczenia i wsparcia rehabilitacyjnego. W ramach polisy PZU Życie ubezpieczony w wieku 18-69 lat nie musi robić badań, aby podpisać umowę z towarzystwem. Zawiera ją na rok i ma możliwość przedłużenia na kolejne 12 miesięcy.

Podobne warunki ma Warta. Wypłata świadczenia za operację następuje w wysokościach ustalonych w umowie ubezpieczenia. Warto poświęcić czas na zapoznanie się z pakietem dodatkowej umowy assistance medyczny, który uwzględnia m.in. organizację i pokrycie kosztów wizyty domowej lekarza lub pielęgniarki.

Chcesz zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę? Skorzystaj z naszego kalkulatora, porównaj polisy i znajdź idealne ubezpieczenie dla siebie!

Dobra polisa to Twoje zabezpieczenie

Posiadanie dodatkowego, dobrego ubezpieczenie na życie daje Ci gwarancję odpowiedniej opieki nad każdym problemem zdrowotnym, bez martwienia się o czas oczekiwania na wypłatę świadczenia.  Polecamy także zapoznać się z artykułem: Ile kosztuje i co zawiera dobra polisa na życie?

W CUK wiemy, że dla wielu osób ważne jest także zdrowie najbliższych. Dlatego radzimy zapoznać się nie tylko z ofertami ubezpieczeń Twojego życia i zdrowia, ale także na przykład polisą NNW przedszkolaka, ucznia lub studenta. Wówczas dasz zabezpieczenie także swojemu dziecku.

Oceń artykuł

4.50
(4)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku